Відмінності між версіями «Гринів Тетяна Теодозіївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
Рядок 4: Рядок 4:
 
| Підпис зображення (фото) =к.е.н., доцент
 
| Підпис зображення (фото) =к.е.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
| Дата народження = 9 вересня  1960 року
+
| Дата народження = 9 вересня  1980 року
 
| Місце народження =   
 
| Місце народження =   
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =

Версія за 15:35, 28 вересня 2016

Гринів Тетяна Теодозіївна
1980-09-09IMG 0192.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 9 вересня 1980 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів система захисту іноземних інвестицій (гарантування та страхування іноземних інвестицій).
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гринів Тетяна Теодозіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 9 вересня 1980 року

Вищу освіту здобула в 2002 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр з фінансів.

У листопаді 2007р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством.

Тема дисертації: Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Гринів Тетяна Теодозіївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2007. - 242 арк. - арк. 207-220

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».

Тетяна Теодозіївна захоплюється лижним спортом та туризмом.

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж становить 7 років.

Викладає курси:

 • «Бухгалтерський облік»,
 • «Підприємництво і менеджмент»,
 • «Економіка і організація виробництва»,
 • «Менеджмент»

практичні заняття з дисциплін

 • «Підприємництво і менеджмент»,
 • «Економіка і управління підприємством»
 • «Бухгалтерський облік»
 • «Облік та аудит»

Наукова діяльність

Наукові інтереси - система захисту іноземних інвестицій (гарантування та страхування іноземних інвестицій).

Вибрані публікації

Приймала участь у десяти міжнародних науково-практичних конференціях (Львів, Тернопіль, Донецьк).

Написала 24 статті, 13 з яких опубліковані в фахових вісниках України

Науковий доробок Гринів Т.Т. включає також 5 методичних рекомендацій.

У наукових фахових виданнях:

 1. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування. — Фінанси України, № 11, 2006. — С.122-132.
 2. Гринів Т.Т. Форми та методи державного регулювання інвестиційної діяльності суб‘єктів господарювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» № 504. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — С. 68-80.
 3. Гринів Т.Т. Методи вирішення проблем правового регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності. Збірник наукових праць. /НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відпов. ред. акад. НАН України М.І.Долішній. — Львів, 2003. — Вип.1. — С.176-182.
 4. Гринів Т.Т. Роль маркетингу в реалізації інвестиційних проектів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 472, вид-во Національного університету «Львівська політехніка», Львів,2003. — С.233-237.
 5. Гринів Т.Т., Височан О.С. Використання прямих іноземних інвестицій у формі грошових коштів на підприємствах України. Науковий щорічник. Вісник Академії економічних наук України № 2, 2002. — С.126-128.
 6. Гринів Т.Т. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні та система їхнього захисту. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» № 517. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — С. 191-197.
 7. Гринів Т.Т. Ризики у сфері іноземного інвестування. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка» «Логістика» № 526. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — С. 261-267.
 8. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Страхування та перестрахування іноземних інвестицій в Україні. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» № 547. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — С. 240-247.
 9. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Державне гарантування іноземних інвестицій в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика» № 552. — Львів. Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — С. 370-379.

В інших виданнях:

 1. Гринів Т.Т., Олембовська В.В. Дерегулювання підприємницької діяльності в Україні / Міжнар. наук.-техн. студ. конференція. Збірник доповідей. Т1, Львів, 1998. — С. 83-84.
 2. Гринів Т.Т., Вознюк І.П. Роль інвестиційних проектів у підвищенні ефективності логістичної системи. / Тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — С.85.
 3. Гринів Т.Т. Основні проблеми залучення іноземних інвесторів на вітчизняний ринок. / Економ. проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конференції, Львів: ЛБІ НБУ, 2002. — С.71.
 4. Іноземні інвестиції в Україні в умовах кризи: стан і перспективи розвитку / Т. Т. Гринів // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 69-73. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 683). — Бібліогр.: 7 назв.
 5. Особливості аналізу виробничих запасів та ефективності їх використання / Т. Т. Гринів, І. В. Шевчук // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун­ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 104-106. — Бібліогр.: 1 назва.
 6. Особливості проведення аудиту основних засобів на підприємстві / Т. Т. Гринів, О. Б. Клин // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 102-104. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net