Горпенюк Андрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:32, 20 лютого 2015, створена Галина Денисенко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Горпенюк Андрій Ярославович
RTEmagicC Gorpenjuk Andrii JAroslavovich.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 лютого 1969 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність «Автоматика та телемеханіка»
Галузь наукових інтересів вимірювальна та обчислювальна техніка: цифрові функціональні перетворювачі; системи захисту інформації: швидкі криптологічні обчислювальні алгоритми та пристрої
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Горпенюк Андрій Ярославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 10 лютого 1969 р.

В 1993 році закінчив навчання в Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка» і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю інженера-електрика.

В 1994 році закінчив магістратуру при Державному університеті «Львівська політехніка» і отримав диплом з присвоєнням кваліфікації магістра.

В 1997 році закінчив очну аспірантуру при кафедрі«Автоматика та телемеханіка».

Кандидатську дисертацію захистив в 1998 році за спеціальністю 05.13.05 — «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

Тема дисертації: Реверсивні число-імпульсні функціональні перетворювачі [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Горпенюк Андрій Ярославович; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 224 л. — л.173-184

В 2002 році одержав вчене звання доцента кафедри «Автоматика та телемеханіка»

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Криптографія та стеганографія,
 • комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів,
 • комп’ютерні методи дослідження систем керування.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • вимірювальна та обчислювальна техніка:цифрові функціональні перетворювачі;
 • системи захисту інформації: швидкі криптологічні обчислювальні алгоритми та пристрої.

Кафедральні дослідження:

 • Дослідження швидких обчислювальних алгоритмів симетричної криптографії
 • Дослідження генераторів псевдо­випад­кових чисел

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: більше 30 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Andriy Horpenyuk. Fast algorithms and computing means ofcryptological functions/ Computing, 2005, — Vol. 4, Issue 2, — pp. 69-76.
 2. Горпенюк А.Я. Обґрунтування перспективності застосування різницевих методів при обчисленнях важкооборотних функцій / Науково-технічний журнал «Захист інформації», — Київ, № 3(8) 2001р., — с. 25-30.
 3. Дудикевич В.Б., Горпенюк А.Я. Інкрементний обчислювач важкооборотної функції Рабіна / Вісник Східно-українського національного університету ім. Володимира Даля — Науковий журнал № 9(103), ч.1, — сс. 85-92. — Луганськ−2006.
 4. Horpenyuk A., .Maksymovych V., Dudykevych V., Newhardware for pulse fluxes processing / Proceedings of the X Polish nationalconference «Application of microprocessors in automatic control andmeasurements», v.2. — Warsaw, Poland,1996. — p.150-157.
 5. Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лагун А.Е.Число-імпульсний функціональний блок широкодіапазонного цифрового частотоміра/ Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика, вимірювання та керування. 2004. — № 500. — с.81-88.
 6. Дослідження конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів з імпульсними зворотними зв’язками / Н. М. Лужецька, А. Я. Горпенюк // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009 р.: тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 43.
 7. Конвеєрний синусно-косинусний число-імпульсний функціональний перетворювач /A. Я.Горпенюк, В. Б. Дудикевич, Н. М. Лужецька // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 94-101. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка»; — № 639). — Бібліогр.: 6 назв.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77

gorpenuk_ay@polynet.lviv.ua]