Відмінності між версіями «Головна сторінка»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Управління університетом)
Рядок 47: Рядок 47:
 
=== Управління університетом ===
 
=== Управління університетом ===
  
Управління Університетом здійснюється згідно із Статутом Національного університету «Львівська політехніка».
+
Управління Університетом здійснюється згідно із [[Статут Університету|Статутом]] Національного університету «Львівська політехніка».
  
Згідно '''[[Статут Університету|Статуту Університету]]''', управління здійснюється на засадах:
+
Згідно до Статуту Університету, управління здійснюється на засадах:
  
 
* автономії та самоврядування;
 
* автономії та самоврядування;
Рядок 59: Рядок 59:
 
* незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
 
* незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
  
Управління Університетом проводять: '''[[Ректор]]''', '''[[Ректорат]]''' та '''[[Наглядова рада]]'''.
+
Управління Університетом проводять: [[Ректор]], [[Ректорат]] та [[Наглядова рада]].
  
 
Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з чинним законодавством та Статутом.
 
Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з чинним законодавством та Статутом.
  
Органом управління, призначеним для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету, є '''[[Ректорат]]'''. '''[[Ректорат]]''' очолює '''[[Ректор]]''', який визначає персональний склад Ректорату та проводить його засідання.
+
Органом управління, призначеним для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету, є Ректорат. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад Ректорату та проводить його засідання.
  
Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Львівської політехніки є '''[[Конференція колективу]]'''.
+
Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Львівської політехніки є [[Конференція колективу]].
  
Найважливіші питання діяльності та розвитку Університету розглядає – '''[[Вчена рада Університету]]'''.
+
Найважливіші питання діяльності та розвитку Університету розглядає – [[Вчена рада Університету]].
  
Для проведення прийому студентів на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» створюється '''[[Приймальна комісія]]'''.  
+
Для проведення прийому студентів на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» створюється [[Приймальна комісія]].  
  
Управління на рівні '''[[Навчально-науковий Інститут|Навчально-наукового Інституту]]''' здійснює Директор Інституту. Колегіальними органами управління в Інституті є Збори колективу Інституту та Вчена рада Інституту.
+
Управління на рівні [[Навчально-науковий Інститут|Навчально-наукового Інституту]] здійснює Директор Інституту. Колегіальними органами управління в Інституті є Збори колективу Інституту та Вчена рада Інституту.
  
Управління на рівні '''[[кафедра|кафедри]]''' здійснюється Завідувачем кафедри та колегіальним органом управління кафедри – засіданням кафедри.
+
Управління на рівні [[кафедра|кафедри]] здійснюється Завідувачем кафедри та колегіальним органом управління кафедри – засіданням кафедри.
  
 
Управління окремими підрозділами університету здійснює Начальник підрозділу.
 
Управління окремими підрозділами університету здійснює Начальник підрозділу.
  
Вся функціональна діяльність студентів, викладачів та співробітників регулюється [[Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»|Правилами внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
Вся функціональна діяльність студентів, викладачів та співробітників регулюється [[Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»|Правилами внутрішнього розпорядку]] Національного університету «Львівська політехніка».
  
 
=== Навчально-наукові інститути ===
 
=== Навчально-наукові інститути ===
Рядок 101: Рядок 101:
  
 
* [[Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою]]  
 
* [[Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою]]  
 
 
* [[Інститут дистанційного навчання]]
 
* [[Інститут дистанційного навчання]]
 
 
* [[Техніко-економічний коледж]]
 
* [[Техніко-економічний коледж]]
 
 
* [[Технічний коледж]]
 
* [[Технічний коледж]]
 
 
* [[Автомобільно-дорожній коледж]]
 
* [[Автомобільно-дорожній коледж]]
 
 
* [[Коломийський політехнічний коледж]]
 
* [[Коломийський політехнічний коледж]]
 
 
* [[Золочівський коледж]]
 
* [[Золочівський коледж]]
 
 
* [[Технологічний коледж]]
 
* [[Технологічний коледж]]
  
Рядок 154: Рядок 147:
 
* [[Навчально-оздоровчий табір «Політехнік-3»]]
 
* [[Навчально-оздоровчий табір «Політехнік-3»]]
 
* [[Навчально-оздоровчий табір «Політехнік-4»]]
 
* [[Навчально-оздоровчий табір «Політехнік-4»]]
 +
 
== Науково-дослідницька діяльність ==
 
== Науково-дослідницька діяльність ==
 +
 
З перших років свого заснування Львівська політехніка зарекомендувала себе потужним осередком науки й освіти в Європі, генератором технічних ідей та винаходів. На основі багаторічної теоретичної й експериментальної діяльності в університеті склалися відомі в Україні та за її межами наукові школи, що займають провідні позиції в Україні за такими науково-технічними напрямами: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і технології; енерго- та ресурсозберігаючі технології; фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування й вимірювальна техніка.
 
З перших років свого заснування Львівська політехніка зарекомендувала себе потужним осередком науки й освіти в Європі, генератором технічних ідей та винаходів. На основі багаторічної теоретичної й експериментальної діяльності в університеті склалися відомі в Україні та за її межами наукові школи, що займають провідні позиції в Україні за такими науково-технічними напрямами: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і технології; енерго- та ресурсозберігаючі технології; фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування й вимірювальна техніка.
  
 
В структурі управління науковими дослідженнями є:
 
В структурі управління науковими дослідженнями є:
 
*  [[Науково-дослідна частина]] (НДЧ)
 
*  [[Науково-дослідна частина]] (НДЧ)
 
 
*  [[Науково-технічна рада]]
 
*  [[Науково-технічна рада]]
 
 
*  [[Рада молодих вчених|Рада молодих вчених]]  
 
*  [[Рада молодих вчених|Рада молодих вчених]]  
 +
 
Вся науково-технічна діяльність в системі університету є складовою частиною підготовки спеціалістів і здійснюється в рамках [[науково-дослідна частина|науково-дослідної частини]] (НДЧ) науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами, проектами.
 
Вся науково-технічна діяльність в системі університету є складовою частиною підготовки спеціалістів і здійснюється в рамках [[науково-дослідна частина|науково-дослідної частини]] (НДЧ) науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами, проектами.
 +
 
=== Основні наукові напрями Національного університету «Львівська політехніка» ===
 
=== Основні наукові напрями Національного університету «Львівська політехніка» ===
:1. Проблеми економіки та управління інноваційним розвитком виробничо-господарських структур.
 
:2. Розробка новітніх та енерго- та ресурсозберігаючих технологій в будівництві з урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.
 
:3. Матеріали, елементи, засоби та системи телекомунікацій, радіоелектроніки, електронної і медичної техніки.
 
:4. Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
 
:5. Дослідження фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі і планет, створення геоінформаційних систем, програмних продуктів і баз геопросторових даних.
 
:6. Загальнонаціональний рух українського народу за відродження своєї державності та її розбудови (поч. XX ст. — поч. XXI ст.).
 
:7. Формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання.
 
:8. Розробка теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення, хімічний та екологічний контроль існуючих та нових виробництв.
 
:9. Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
 
:10. Новітні та ресурсозберігаючі технології на транспорті, в промисловості, надійність і діагностика машин, конструкцій і споруд.
 
:11. Розробка теоретичних основ, технічних програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних та керуючих систем і їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
 
:12. Розробка математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв’язування прикладних задач..
 
 
 
 
 
 
  
 +
# Проблеми економіки та управління інноваційним розвитком виробничо-господарських структур.
 +
# Розробка новітніх та енерго- та ресурсозберігаючих технологій в будівництві з урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.
 +
# Матеріали, елементи, засоби та системи телекомунікацій, радіоелектроніки, електронної і медичної техніки.
 +
# Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
 +
# Дослідження фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі і планет, створення геоінформаційних систем, програмних продуктів і баз геопросторових даних.
 +
# Загальнонаціональний рух українського народу за відродження своєї державності та її розбудови (поч. XX ст. — поч. XXI ст.).
 +
# Формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання.
 +
# Розробка теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення, хімічний та екологічний контроль існуючих та нових виробництв.
 +
# Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
 +
# Новітні та ресурсозберігаючі технології на транспорті, в промисловості, надійність і діагностика машин, конструкцій і споруд.
 +
# Розробка теоретичних основ, технічних програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних та керуючих систем і їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
 +
# Розробка математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв’язування прикладних задач.
  
  
Рядок 190: Рядок 180:
 
[[de:Nationale Universität "Polytechnikum Lemberg"]]
 
[[de:Nationale Universität "Polytechnikum Lemberg"]]
 
[[it:Università nazionale "Politecnico di Lviv"]]
 
[[it:Università nazionale "Politecnico di Lviv"]]
 +
 +
[[Категорія:Університет]]

Версія за 12:00, 26 березня 2013

Головна сторінка
Lviv Polytechnic.png
Тип вищий навчальний заклад
Рівень акредитації четвертий рівень акредитації
Девіз «Litteris et Artibus» (укр. «Наукам та мистецтву»)
Гімн Гаудеамус
Дата заснування 4 листопада 1844 року
К-ть студентів 31 000
К-сть аспірантів 1 000
К-сть докторів наук 200
К-сть співробітників 2 000
Попередник Державний університет «Львівська політехніка»
Ректор д.т.н, професор, Бобало Юрій Ярославович
Розташування (адреса) 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери 12
Власний сайт http://lp.edu.ua

Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1844 року як Технічна академія. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.

Коротка історія

Попередницею Львівської політехніки була Технічна академія, створена 1844 року. Вона була однією з перших академічних технічних шкіл у Європі й першою в Україні.

У 1877 році академію було перейменовано на Вищу політехнічну школу і включено до академічних шкіл Австро-Угорської імперії. Цього ж року новий навчальний рік було розпочато в новому корпусі академії (на теперішній вул. Степана Бандери).

З 1921 р. по 1939 рік навчальний заклад називався Львівська політехніка, після встановлення Радянської влади у 1939 році його було перейменовано на Львівський політехнічний інститут.

У червні 1993 році, за рік до свого 150-річчя, Львівський політехнічний інститут отримав найвищий – четвертий – рівень акредитації, статус університету та назву Державний університет «Львівська політехніка». У 2000-му році Політехніка отримала статус Національного університету.

8 липня 2009 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні надав Національному університету «Львівська політехніка» статус самоуправного дослідницького національного вищого навчального закладу.

З часу заснування і донині Ректорами Львівської політехніки була ціла низка видатних вчених та освітян, серед яких відомий архітектор Юліан Захарієвич, автор проекту головного корпусу університету. У 1879 р. ректором Політехніки уперше став українець Юліан Медведський. Першим демократично обраним ректором Львівської політехніки у незалежній Україні став Юрій Рудавський у 1991 р. З 2007 р. університет очолює професор Юрій Бобало.

Структура університету

Управління університетом

Управління Університетом здійснюється згідно із Статутом Національного університету «Львівська політехніка».

Згідно до Статуту Університету, управління здійснюється на засадах:

 • автономії та самоврядування;
 • розмежування прав, обов'язків і відповідальності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Управління Університетом проводять: Ректор, Ректорат та Наглядова рада.

Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з чинним законодавством та Статутом.

Органом управління, призначеним для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності Університету, є Ректорат. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад Ректорату та проводить його засідання.

Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Львівської політехніки є Конференція колективу.

Найважливіші питання діяльності та розвитку Університету розглядає – Вчена рада Університету.

Для проведення прийому студентів на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» створюється Приймальна комісія.

Управління на рівні Навчально-наукового Інституту здійснює Директор Інституту. Колегіальними органами управління в Інституті є Збори колективу Інституту та Вчена рада Інституту.

Управління на рівні кафедри здійснюється Завідувачем кафедри та колегіальним органом управління кафедри – засіданням кафедри.

Управління окремими підрозділами університету здійснює Начальник підрозділу.

Вся функціональна діяльність студентів, викладачів та співробітників регулюється Правилами внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка».

Навчально-наукові інститути

Відокремлені навчальні заклади університету

Громадські об'єднання

Загально-університетські структурні підрозділи

Науково-дослідницька діяльність

З перших років свого заснування Львівська політехніка зарекомендувала себе потужним осередком науки й освіти в Європі, генератором технічних ідей та винаходів. На основі багаторічної теоретичної й експериментальної діяльності в університеті склалися відомі в Україні та за її межами наукові школи, що займають провідні позиції в Україні за такими науково-технічними напрямами: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і технології; енерго- та ресурсозберігаючі технології; фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування й вимірювальна техніка.

В структурі управління науковими дослідженнями є:

Вся науково-технічна діяльність в системі університету є складовою частиною підготовки спеціалістів і здійснюється в рамках науково-дослідної частини (НДЧ) науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами, проектами.

Основні наукові напрями Національного університету «Львівська політехніка»

 1. Проблеми економіки та управління інноваційним розвитком виробничо-господарських структур.
 2. Розробка новітніх та енерго- та ресурсозберігаючих технологій в будівництві з урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.
 3. Матеріали, елементи, засоби та системи телекомунікацій, радіоелектроніки, електронної і медичної техніки.
 4. Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
 5. Дослідження фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі і планет, створення геоінформаційних систем, програмних продуктів і баз геопросторових даних.
 6. Загальнонаціональний рух українського народу за відродження своєї державності та її розбудови (поч. XX ст. — поч. XXI ст.).
 7. Формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання.
 8. Розробка теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення, хімічний та екологічний контроль існуючих та нових виробництв.
 9. Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
 10. Новітні та ресурсозберігаючі технології на транспорті, в промисловості, надійність і діагностика машин, конструкцій і споруд.
 11. Розробка теоретичних основ, технічних програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних та керуючих систем і їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
 12. Розробка математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв’язування прикладних задач.