Відмінності між версіями «Гаранюк Петро Ігорович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 78: Рядок 78:
  
 
== Вибрані публікації ==
 
== Вибрані публікації ==
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І. Математична модель трифазно-однофазного перетворювача частоти при активно-ємнісному навантаженні // Доповіді Національної академії наук України. 1997. — № 11. — С.38-42.
+
# Системи менеджменту інформаційної безпеки / Навчальний посібник / В.А. Ромака, В.Б.Дудикевич, Ю.Р. Гарасим, П.І. Гаранюк, І.О. Козлюк. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 232 с.
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І. Математичне моделювання динамічних процесів в трифазно-однофазних циклоконверторах // «Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць, — Львів, 1998. С. 65-66.
+
# Використання нейромережевих технологій для захисту бланків цінних паперів Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”, 2012р. №28. С.818-325. Наконечний Ю.М. Гаранюк П.І. Совин Я.Р. Стахів М.Ю.
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І., Мінкіна В. Математична модель перетворювача частоти «мостовий випрямляч — мостовий паралельний тиристорний інвертор» // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий наук.-техн.зб. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2001. Вип. 58. — С. 95-98.
+
# Застосування теорії хаосу в ризик-менеджменті інформаційної безпеки Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства” , 2013р. №29. С.99-111.Гаранюк П.І. Гаранюк І.П. Гарасим О.Р. Гарасим Ю.Р.
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Чабан В.І., Гаранюк П.І. Частотне керування асинхронним мотором з допомогою однофазно-трифазного перетворювача частоти. // Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наукових праць, 2003. — № 10. С. 128-137.
+
# Аналіз методів та загальних властивостей генерування ключів для криптографічних додатків Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства” , 2014р. №31. С.51-67. Гаранюк П.І. Маковецький Д.М.
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І. Математична модель однофазно-трифазного перетворювача частоти //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 1998. — № 4.— С. 80-82.
+
# Модель методики оцінювання ризиків інформаційних систем, побудованих на Saas платформах Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства” , 2016р .№35. ,С.40-45. Пантелюк Д.М. Ромака В.А. Гаранюк П.І. Стецяк Т.Б.
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І. Математичне моделювання режимів роботи однофазного подільника частоти на базі керованого двопівперіодного випрямляча // Технічні вісті. — 1998/1(6), 2(7). — С. 53-56.
+
# Оптимальність неусіченої послідовної процедури Вальда в задачах перевірки двох простих прогнозів несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави Збірник наукових праць Одеський національний політехнічний університет «Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2016р. Том 6, №3., С.215-226. Дудикевич В.Б. Опірський І.Р. Гаранюк П.І. Ваврічен О.А.
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І. Математична модель трифазно-однофазного перетворювача частоти на базі однопівперіодної схеми випрямлення // Праці 3-ї Української конференції завтоматичного керування. Автоматика−96. — Севастополь: Державний технічний університет, 1996. — Т.3. — С.52.
+
# [[Самотий Володимир Васильович|Самотий В.В.]], Гаранюк П.І. Математична модель однопівперіодного циклоконвертора з однофазним активно-ємнісним навантаженням // Наукові праці конференції «Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи». Друкотехн-96.— Львів, 1996. — С. 81-83.
+
# Системи менеджменту інформаційної безпеки / Навчальний посібник / [[Ромака Володимир Афанасійович|В.А. Ромака]], [[Дудикевич Валерій Богданович|В.Б.Дудикевич]], [[Гарасим Юрій Романович|Ю.Р. Гарасим]], П.І. Гаранюк, І.О. Козлюк. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2012. — 232 с.
+
  
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  

Версія за 12:41, 14 лютого 2017

Гаранюк Петро Ігорович
Garanjuk Petro Igorovich.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 6 червня 1969 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Гаранюк Петро Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 6 червня 1969р., м. Львів. 1993р. - закінчив Український поліграфічний інститут, кваліфікація «Інженер з автоматизації».

1994-2007р. - служба в СБ України у Львівській області.

2005р. - присуджено науковий ступінь кандидат технічних наук за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

Тема дисертації: Тиристорні перетворювачі частоти. Методика аналізу перехідних і усталених режимів роботи [Текст] : дис. канд. техн.наук: 05.13.05 / Гаранюк Петро Ігорович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 161 арк.: рис., табл. — арк. 119-133

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».

2006-2011рр. – доцент каф. «Захист інформації» НУ «Львівська політехніка» (за сумісництвом)

2007-2011рр. служба в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у Львівській області.

2011р. – доцент каф. «Захист інформації» НУ «Львівська політехніка».

2013р. присвоєно вчене звання доцента кафедри захисту інформації.

2015р. приймав участь в АТО (учасник бойових дій).

Навчальна робота

Лекційні курси

  • Основи технічного захисту інформації
  • Аудит інформаційної безпеки
  • Забезпечення інформаційної безпеки держави

Наукова діяльність

  • Cтворення комплексних систем захисту інформації, оцінювання захищеності інформації та проведення аудиту інформаційної безпеки.

Вибрані публікації

  1. Системи менеджменту інформаційної безпеки / Навчальний посібник / В.А. Ромака, В.Б.Дудикевич, Ю.Р. Гарасим, П.І. Гаранюк, І.О. Козлюк. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 232 с.
  2. Використання нейромережевих технологій для захисту бланків цінних паперів Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”, 2012р. №28. С.818-325. Наконечний Ю.М. Гаранюк П.І. Совин Я.Р. Стахів М.Ю.
  3. Застосування теорії хаосу в ризик-менеджменті інформаційної безпеки Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства” , 2013р. №29. С.99-111.Гаранюк П.І. Гаранюк І.П. Гарасим О.Р. Гарасим Ю.Р.
  4. Аналіз методів та загальних властивостей генерування ключів для криптографічних додатків Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства” , 2014р. №31. С.51-67. Гаранюк П.І. Маковецький Д.М.
  5. Модель методики оцінювання ризиків інформаційних систем, побудованих на Saas платформах Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства” , 2016р .№35. ,С.40-45. Пантелюк Д.М. Ромака В.А. Гаранюк П.І. Стецяк Т.Б.
  6. Оптимальність неусіченої послідовної процедури Вальда в задачах перевірки двох простих прогнозів несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави Збірник наукових праць Одеський національний політехнічний університет «Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2016р. Том 6, №3., С.215-226. Дудикевич В.Б. Опірський І.Р. Гаранюк П.І. Ваврічен О.А.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77]