Відмінності між версіями «Габа Володимир Михайлович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації)
 
(Не показані 4 проміжні версії цього користувача)
Рядок 69: Рядок 69:
 
====Основні публікації====
 
====Основні публікації====
 
Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок, 1-го підручника, 1-єї монографії, 7-ми патентів, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.
 
Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок, 1-го підручника, 1-єї монографії, 7-ми патентів, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.
 +
 
'''Серед них'''
 
'''Серед них'''
 
Електричні і магнітні властивості твердого розчину Fe2O303-0,05 SnO2 / С.І. Ющук, С.О. Юр’ев, В.І. Бондар, В.М.Габа // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам.наук : Тези доп., Львів, 15-16 трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 67.
 
Кристалооптичний метод вимірювання температури / М.М. Романюк, В.М. Габа, В.М. Романюк // Наук. конф. проф.-викл.складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 15-16трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 62.
 
Курс фізики : Підручник / І.Є.Лопатинський, І.Р. Зачек, І.М. Кравчук, Б.М. Романишин, В.М. Габа, Ф.М. Гончар.— Л. : Афіша, 2003. — 375 с.
 
  
Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М. Романюк, О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003.— Вип. 64. — С. 22-26. — Бібліогр.: 5 назв.
+
# Електричні і магнітні властивості твердого розчину Fe2O303-0,05 SnO2 / [[Ющук Степан Іванович|С.І. Ющук]], [[Юр’єв Сергій Олексійович|С.О. Юр’ев]], В.І. Бондар, В.М.Габа // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам.наук : Тези доп., Львів, 15-16 трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 67.
Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М. Рома-нюк, О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 26.
+
# Кристалооптичний метод вимірювання температури / [[Романюк Микола Миколайович|М.М. Романюк]], В.М. Габа, В.М. Романюк // Наук. конф. проф.-викл.складу [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Ін-ту приклад. математики та фундам. наук]] : Тези доп., Львів, 15-16трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 62.
+
# Курс фізики : Підручник / [[Лопатинський Іван Євстахович|І.Є.Лопатинський]], [[Зачек Ігор Романович|І.Р. Зачек]], [[Кравчук Ігор Миронович|І.М. Кравчук]], [[Романишин Борис Михайлович|Б.М. Романишин]], В.М. Габа, [[Гончар Федір Михайлович|Ф.М. Гончар]].— Л. : Афіша, 2003. — 375 с.
Бандрівчак Ігор Володимирович, Баран Святослав Романович, Бордун Ігор Михайлович, Габа Володимир Михайлович, Гончар Федір Михайлович. Лабораторний практикум з фізики: Навч. посіб. для всіх форм навчання / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2002. Ч. 1 : Лабораторія механіки та молекулярної фізики. — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2002 — 184с. : іл. — ISBN 966-553-221-9.
+
# Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / [[Романюк Микола Миколайович|М. Романюк]], О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003.— Вип. 64. — С. 22-26. — Бібліогр.: 5 назв.
+
# Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / [[Романюк Микола Миколайович|М. Романюк]], О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 26.
Курс фізики : Підручник / Іван Євстахович Лопатинський, Ігор Романович Зачек, Ігор Миронович Кравчук, Борис Михайлович Романишин, Володимир Михайлович Габа; Відп. за вип. Ігор Романович Зачек.— Львів : Афіша, 2003.— 376 с. ISBN 966-8013-50-6
+
# Бандрівчак Ігор Володимирович, Баран Святослав Романович, [[Бордун Ігор Михайлович]], Габа Володимир Михайлович, [[Гончар Федір Михайлович]]. Лабораторний практикум з фізики: Навч. посіб. для всіх форм навчання / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т Львівська політехніка.]] — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Видавництво  Львівська політехніка]], 2002. Ч. 1 : Лабораторія механіки та молекулярної фізики. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Видавництво  Львівська політехніка]], 2002 — 184с. : іл. — ISBN 966-553-221-9.
+
# Курс фізики : Підручник / [[Лопатинський Іван Євстахович|Іван Євстахович Лопатинський]], [[Зачек Ігор Романович|Ігор Романович Зачек]], [[Кравчук Ігор Миронович|Ігор Миронович Кравчук]], [[Романишин Борис Михайлович|Борис Михайлович Романишин]], Володимир Михайлович Габа; Відп. за вип. [[Зачек Ігор Романович|Ігор Романович Зачек]].— Львів : Афіша, 2003.— 376 с. ISBN 966-8013-50-6
Збірник тестових завдань з фізики :навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалеж. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Олена Михайлівна Горіна, Володимир Михайлович Габа, Ігор Володимирович Бандрівчак, Юрій Михайлович Білинський, Федір Михайлович Гончар, Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За заг. ред. Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 218 с. ISBN 978-617-607-152-5
+
# Збірник тестових завдань з фізики :навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалеж. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-ту «Львівська політехніка»]] / [[Горіна Олена Михайлівна|Олена Михайлівна Горіна]], Володимир Михайлович Габа, Ігор Володимирович Бандрівчак, [[Білинський Юрій Михайлович|Юрій Михайлович Білинський]], [[Гончар Федір Михайлович|Федір Михайлович Гончар]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львівська політехніка»]]; За заг. ред. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю. Я. Бобало]], [[Піх Зорян Григорович|З. Г. Піх]].— Львів : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львівської політехніки]], 2011.— 218 с. ISBN 978-617-607-152-5
+
# Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю. Я. Бобала]], проф. [[Піх Зорян Григорович|З. Г. Піха]] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]], Центр тестування та діагностики знань. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2011 . — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 1 / [[Лопатинський Іван Євстахович|І. Є. Лопатинський]] та ін.]. — 2011. — 228 с. : рис., табл.
 +
# Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю. Я. Бобала]], проф. [[Піх Зорян Григорович|З. Г. Піха]] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]], Центр тестування та діагностики знань. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2011. — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів.Ч. 2 / [[Лопатинський Іван Євстахович|І. Є. Лопатинський]] та ін.]. — 2011. — 181 с.
 +
 
 
====Контакти====
 
====Контакти====
 
   
 
   
(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)  
+
(головний корпус, кімната № 137,  
 +
 
 +
тел.258-27-66)  
 
   
 
   
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Поточна версія на 23:19, 15 лютого 2015

Габа Володимир Михайлович
RTEmagicC Gaba111 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 травня 1955 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів оптичні властивості сегнетоелектричних кристалів та їх зміни при ф.п.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Габа Володимир Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 30травня 1955 року.

У 1977 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.


В 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему«Температурні і дисперсійні залежності електронної поляризованості іонних кристалів».


З 1992 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Нагороди та відзнаки

Диплом ВДНГ УРСР ІІІ ступеня 1986 р.


Bronze VDNH.png Бронзова медаль ВДНГ СРСР 1984 р.


Навчальна робота

В університеті читає курс фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — оптичні властивості сегнетоелектричних кристалів та їх зміни при ф.п.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок, 1-го підручника, 1-єї монографії, 7-ми патентів, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.

Серед них

  1. Електричні і магнітні властивості твердого розчину Fe2O303-0,05 SnO2 / С.І. Ющук, С.О. Юр’ев, В.І. Бондар, В.М.Габа // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам.наук : Тези доп., Львів, 15-16 трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 67.
  2. Кристалооптичний метод вимірювання температури / М.М. Романюк, В.М. Габа, В.М. Романюк // Наук. конф. проф.-викл.складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 15-16трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 62.
  3. Курс фізики : Підручник / І.Є.Лопатинський, І.Р. Зачек, І.М. Кравчук, Б.М. Романишин, В.М. Габа, Ф.М. Гончар.— Л. : Афіша, 2003. — 375 с.
  4. Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М. Романюк, О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003.— Вип. 64. — С. 22-26. — Бібліогр.: 5 назв.
  5. Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М. Романюк, О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 26.
  6. Бандрівчак Ігор Володимирович, Баран Святослав Романович, Бордун Ігор Михайлович, Габа Володимир Михайлович, Гончар Федір Михайлович. Лабораторний практикум з фізики: Навч. посіб. для всіх форм навчання / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Львівська політехніка, 2002. Ч. 1 : Лабораторія механіки та молекулярної фізики. — Л. : Видавництво Львівська політехніка, 2002 — 184с. : іл. — ISBN 966-553-221-9.
  7. Курс фізики : Підручник / Іван Євстахович Лопатинський, Ігор Романович Зачек, Ігор Миронович Кравчук, Борис Михайлович Романишин, Володимир Михайлович Габа; Відп. за вип. Ігор Романович Зачек.— Львів : Афіша, 2003.— 376 с. ISBN 966-8013-50-6
  8. Збірник тестових завдань з фізики :навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалеж. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Олена Михайлівна Горіна, Володимир Михайлович Габа, Ігор Володимирович Бандрівчак, Юрій Михайлович Білинський, Федір Михайлович Гончар, Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За заг. ред. Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 218 с. ISBN 978-617-607-152-5
  9. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 . — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 1 / І. Є. Лопатинський та ін.]. — 2011. — 228 с. : рис., табл.
  10. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів.Ч. 2 / І. Є. Лопатинський та ін.]. — 2011. — 181 с.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)