Відмінності між версіями «Вітер Олександр Сергійович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 2: Рядок 2:
 
|П.І.Б = Вітер Олександр Сергійович
 
|П.І.Б = Вітер Олександр Сергійович
 
|Зображення (фото) = 2c4c80208f.jpg‎
 
|Зображення (фото) = 2c4c80208f.jpg‎
|Підпис зображення (фото) = к.т.н.,доцент
+
|Підпис зображення (фото) = к.т.н., доцент
 
|Ім'я при народженні =
 
|Ім'я при народженні =
 
|Дата народження = 01.05.1945 р.
 
|Дата народження = 01.05.1945 р.

Версія за 12:32, 19 квітня 2019

Вітер Олександр Сергійович
2c4c80208f.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 01.05.1945 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання та функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Вітер Олександр Сергійович — кандидат технічних наук,доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання і функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Вітер Олександр Сергійович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 250 л. — л. 187-202

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні роботи з наступних дисциплін:

 • «Електроніка та мікросхемотехніка»,
 • «Елементи дискретних пристроїв автоматики»,
 • «Конструювання, технологія виробництва та надійність засобів автоматики».

Керує дипломним проектуванням і магістерськими роботами.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання та функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів.

Вибрані публікації

Має 95 публікацій, з них 26 авторських свідоцтв, 32 наукові праці та 37 навчально-методичних розробок.

Основні наукові праці:

 1. Витер А.С., Дудикевич В.Б. Возможность применения делителей частоты с цифровой обратной связью в частотно-цифровой измерительной аппаратуре. // «Контрольно-измерительная техника», выпуск 17. Республиканский межведомственный научно-технический сборник. — Львов, «Вища школа», издательство при Львовском ун-те, 1975, — С. 8-11.
 2. Витер А.С., Галамай Т.Г., Дудыкевич В.Б., Скобылко А.Я., Стрилецкий З.М. Цифровой специализированный частотомер для измерения инфранизких частот // «Контрольно-измерительная техника», выпуск 26. Республиканский межведомственный научно-технический сборник. — Львов, «Вища школа», изд-во при Львовском ун-те, 1979, — С. 36-42.
 3. Витер А.С. Цифровой частотомер инфранизких частот //«Контрольно-измерительная техника», выпуск 26. Республиканский межведомственный научно-технический сборник. — Львов, «Вища школа», изд-во при Львовском ун-те, 1979, — С. 42-47.
 4. Витер А.С., Дудыкевич В.Б. Исследование погрешностей управляемых делителей частоты на базе накапливающего сумматора. «Контрольно-измерительная техника», выпуск 32. Республиканский межведомственный научно-технический сборник. — Львов: Вища школа. Изд.-во при Львов. ун-те, 1982, — С. 3-6.
 5. Вітер О.С., Дудикевич В.Б., Стрілецький З.М.Число-імпульсний логарифмічний перетворювач // «Автоматика, вимірювання такерування». — Вісник Державного університету «Львівська політехніка» № 314. Видавництво «Львівська політехніка», 1997, — С. 90-94.
 6. Вітер О.С., Максимович В.М. Визначення поточних похибок керованих дільників частоти на базі нагромаджуючого суматора // «Автоматика,вимірювання та керування». — Вісник Державного університету «Львівська політехніка» № 324. Видавництво «Львівська політехніка», 1998, — С. 86-91.
 7. Вітер О.С., Дудикевич В.Б. Застосування апроксимації спеціальним виразом для побудови число-імпульсних функціональних перетворювачів// «Автоматика, вимірювання та керування». — Вісник Державного університету «Львівська політехніка» № 356. Видавництво «Львівська політехніка», 1998, — С.100-107.
 8. Вітер О.С., Дорожовець М.М. Особливості застосування цифрової фільтрації при вимірюванні частоти// «Автоматика, вимірювання та керування». Вісник Державного університету «Львівська політехніка» № 389.Видавництво «Львівська політехніка», 2000. — С. 82-87.
 9. Конвертори від’ємного опору в активних смугових фільтрах на основі гідраторів / О. С. Вітер, Р. В. Проць // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства. — Л. : [Вид-во Укр. акад.друкарства], 2009. — № 21. — С. 118-125.
 10. Порівняльна оцінка автоматичних систем, що працюють за ПІ-, ПІД- та ПІ-ПД-алгоритмами регулювання / І. М. Ковела, О. О. Іванюк, О. С.Вітер // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С.13-22. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 15назв.
 11. Ковела І.М., Вітер О.С., Яцук Ю.В. Імітаційні моделі автоматичних систем регулювання з широтно-імпульсною модуляцією // Теплотехніка. Інженерія довкілля. Автоматизація. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №677.  Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010.  С. 113-121.
 12. Ковела І.М., Вітер О.О., Іванюк О.О. Синтез автоматичних систем з цифровим (ПІ-ПД)-алгоритмом та об’єктами високого порядку із запізненням // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.- 2011.- №710 .- С. 3-10.
 13. Вітер О.С., Проць Р.В. Прецизійні та квадратурні фазоповертачі. / «Комп’ютерні технології друкарства». Збірник наукових праць №28.  Львів: видавництво Української академії друкарства, 2012.  С. 245-254.
 14. Ковела І.М., Вітер О.С., Стахів Р.І., Яцук Ю.В. Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», 2014, № 795  С. 67-74.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 603,

тел.: +38(032)258-24-64 , +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua