Відділ міжнародних зв'язків Національного університету «Львівська політехніка»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Відділ міжнародних зв'язків Національного університету «Львівська політехніка»
Абревіатура ВМЗ
Тип підрозділу відділ
Дата заснування 1991р.
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
Приналежність проректору з міжнародних зв’язків
Начальник Андрусів Ярослав Павлович
Розташування (адреса) вул.Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімн. 342
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/450

Відділ міжнародних зв’язків - це структурний підрозділ Національного Університету «Львівська політехніка» та підпорядковується проректору з міжнародних зв’язків. У своїй роботі Відділ керується чинним Законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами МОН України,а також наказами та розпорядженнями ректора Університету.

Основні напрями діяльності

Діяльність Відділу спрямована на встановлення й розвиток міжнародного співробітництва Університету в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, іноземних джерел фінансування, створення основ для співробітництва з іноземними закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, тощо.

Основними напрямками міжнародного співробітництва Університету, що реалізуються за участю Відділу, є:

  • укладення та забезпечення реалізації Міжнародних Угод з питань співробітництва в галузі освіти та науки;
  • підготовки та підвищенні кваліфікації працівників Університету, навчанні і стажуванні студентів та аспірантів закордоном;
  • виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;
  • організація та проведення міжнародних конференцій симпозіумів;
  • участь у створенні міжнародних об’єднань, організацій, асоціацій з наукової і освітянської діяльності та ділового співробітництва;
  • організація культурних обмінів;
  • реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

Основою для міжнародного співробітництва є взаємовигідні двосторонні або багатосторонні Угоди між Національним Університетом «Львівська політехніка» та його закордонними партнерами, а також міжнародні проекти Університету. Укладені угоди і проекти реєструються і зберігаються у Відділі. Реєстрації підлягають також всі матеріали, що направляються закордон для участі в конкурсах або для підписання Угод.

Структура відділу міжнародних зв’язків

Міжнародні зв’язки Національного університету «Львівська політехніка»