Віблий Петро Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Віблий Петро Іванович
Віблий200.png
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 25.01.2013
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2019
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2017 ст.викладач кафедри фінансів
 • 2002 – 2005 асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 викладач-стажист

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Основи банківської справи та організації фінансово-кредитних установ. 2. Центральний банк і грошово-кредитна політика. 3. Банківська система

 1. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми валютного регулювання в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2015. - № 768.- С.
 2. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Валютне регулювання в Україні. Тези доповідей IІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2015 – с. 63.
 3. Віблий П.І., Брень Р.В. Довгострокові кредити – перспективи сталого розвитку економіки України Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті»], (м. Одеса, 20-27 грудня 2010 р.). – Одеса: Одеський національний морський університет, 2010. – С. 10-13
 4. Віблий П.І., Гончарук Ю.В. Іноземний капітал в банківській системі України Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 591-592
 5. Віблий П.І., Винник Ю.Ю. Сучасний стан незалежності НБУ та його вплив на загальноекономічний стан країни Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012». – Выпуск 1. Том 18 Экономика – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 112-050 – С. 47-51.
 6. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А Перехід до інфляційного таргетування в Україні Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.3 -. 193 - 198.

4. Інвестування. 5. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. 6. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу

 1. Віблий П.І., Горбова Х.В. Оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпорацій. Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2013 – с. 33-35.
 2. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»..-Львів - 2015 – с. 40-41.
 3. Віблий П.І., Смірнова Т.О., Гориславець П.А., Ільчук П.Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків Вісник НУ "ЛП" №668 Проблеми економіки та управління. Львів: НУ "ЛП", 2010. с.177-182.
 4. Віблий П.І., Паранчук С.В. Трансформація систем фінансового менеджменту в умовах переходу до постіндустріальної економіки Проблеми науки. – 2011. -- № 7. – С. 34-40.
 5. Віблий П.І. Фінансові важелі стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності корпоративних структур Проблеми науки. – 2011. -- № 6. – С. 17-20.
 6. Віблий П.І., Горбова Х.В. Регулювання акумуляції інвестиційного ресурсу корпоративного сектора за рахунок внутрішніх фінансових джерел Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів.- 2012. - №749 – с.128-134.
 7. Віблий П.І., Горбова Х.В. Фінансування інвестиційних витрат на реалізацію інноваційної діяльності у корпоративному секторі Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 – 7 – С. 183 – 188.
 8. Віблий П.І., Горбова Х.В. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» - Львів. – 2013. - №1 – с.60-68
 9. Віблий П.І., Горбова Х.В., Гринаш Л.П. Розробка методичного підходу оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектора Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 10. Віблий П.І.Інструменти підтримки залучення зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності у корпоративному секторі / Віблий П.І., Горбова Х.В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 11. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським союзом Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.1– С. 197-202.
 12. Віблий П.І. Проблеми та перспективи інтеграції виробничих підприємств України до Євросоюзу / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Розвиток підприємства в умовах євроінтеграції: проблеми та рішення очима студентів: тези доповідей І Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції . – Львів: Видавництво Львівської олітехніки , 2016. c.46.
 13. Віблий П.І. Перспективи міжнародної фінансової співпраці України / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Фінанси, банківництво, страхування». – Львів. – 2016. – с. 102-103.
 14. Віблий П.І. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в україні / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // III Міжнароднана науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.40.
 15. Віблий П.І. Інвестування інноваційних процесів / Віблий П.І., Іванчо С.В. // Матеріали III Міжнароднаної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.41.
 16. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Міжнарожна науково-практична конференція «Економіка і менеждмент 2017: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2017 р.: в 11 т. – Дніпро: Біла К.О., 2017., с.20-23.
 17. Віблий П.І. Сучасний стан та проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні / Віблий П.І., Хома І.М. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.87.
 18. Віблий П.І. Інвестиційна привабливість України. Ризики та чинники, що сприяють негативному впливу на інвестиційний клімат / Віблий П.І., Дейнека В.В. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.912.
 19. Віблий П.І. Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат України / Віблий П.І., Бицька О.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.20.
 20. Віблий П.І. Стан інвестиційного клімату і Україні в сучасних умовах / Віблий П.І., Пацай Т.Р. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.222-235.
 21. Віблий П.І. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні / Віблий П.І., Пендрак З.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.124-126.
 22. Віблий П.І. Особливості та перспективи інвестування венчурних малих підприємств в Україні / Віблий П.І., Стасів С.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.31-32.
 23. Віблий П.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну / Віблий П.І., Яцик М.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.33.
 24. Vibluy P. Investment in Higher Education Development / Gorbova H., Levtchuk N., Margasova V., Vibluy P. // Modern Science -Moderní věda. -Praha.-ČeskáRepublika.-2016. -№ 2. – с.67-71.
 25. Petro I. Viblyi Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese Cooperation in the fields of investment and innovation / Іеvgen V. Smyrnov Petro I. Viblyi Sergii V. Zakharin // Актуальні проблеми економіки № 2, - 2017, с.38-43.
 26. Viblyj P.I. Features and main stages of ukrainian banks lead generation in social networks / L. P. Bondarenko, Viblyj P.I. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 3, - 2017. Режим доступу до журналу: http://economy.nayka.com.ua
 27. Віблий П.І. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № 858 – 2016. – с. 156-160.
 28. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № – 2017. – с.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур. Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2012 р.

Участь у держбюджетних темах

 • «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості», Національний університет “Львівська політехніка” (№Д.Р. 0110U001094), в ході виконання якої здобувач обгрунтував теоретико–методологічні та науково–практичні засади трансформації механізму фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпоративного сектору з урахуванням перспектив посткризового зростання (акт від 05.12.2011 р).

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо–господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні», кафедра фінансів Національного університету “Львівська політехніка” (№Д.Р. 0108U010402), в рамках якої здійснено аналітичне оцінювання тенденцій і особливостей процесів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності виробничих корпорацій. 2011р.

Підвищення кваліфікації

 • 2010 р. – ПАТ АКБ “Львів”

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 • Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України:
 1. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 272 с.( ІSВN 966-351-047-1).

Монографії

 1. Віблий П.І., Горбова Х. В. Економічна ефективність інвестиційної діяльності корпоративних структур: Монографія. – Львів - Сполом, 2015. – 184 с.
 2. Скворцов І.Б., Горбова Х.В., Віблий П.І. Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємств в умовах концесії Монографія. – Львів-Дрогобич: Посвіт. – 2013. – С 196. (ISBN 978-966-2763-73-7).
 3. Віблий П.І., Горбова Х.В. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур Монографія. – Дрогобич: Посвіт. – 2014. – С 188. (ISBN 978-617-7235-04-09).

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Віблий П.І., Ільчук П.Г., Горбова Х.В. Перспективи створення вертикально інтегрованих структур у машинобудуванні України Вісник Хмельницького національного ніверситету. Серія Економічні науки. 2010 р. № 4, т.1, с.7.
 2. Віблий П.І., Смірнова Т.О., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г. Напрями формування та використання доходів місцевитх бюджетів Аналітично-іформаційний журнал «Схід» «2 (102) березень-квітень 2010 р. с.54-58.
 3. Віблий П.І., Смірнова Т.О., Горисславець П.А., Ільчук П.Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків Вісник НУ "ЛП" №668 Проблеми економіки та управління. Львів: НУ "ЛП", 2010. с.177-182.
 4. Віблий П.І. Теоретико-методологічні засади фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпоративних структур Економічний вісник університету – 2011. -- № 16/2. – С. 363-368.
 5. Віблий П.І., Паранчук С.В. Трансформація систем фінансового менеджменту в умовах переходу до постіндустріальної економіки Проблеми науки. – 2011. -- № 7. – С. 34-40.
 6. Віблий П.І. Фінансові важелі стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності корпоративних структур Проблеми науки. – 2011. -- № 6. – С. 17-20.
 7. Віблий П.І., Горбова Х.В. Регулювання акумуляції інвестиційного ресурсу корпоративного сектора за рахунок внутрішніх фінансових джерел Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів.- 2012. - №749 – с.128-134.
 8. Віблий П.І., Горбова Х.В. Фінансування інвестиційних витрат на реалізацію інноваційної діяльності у корпоративному секторі Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 – 7 – С. 183 – 188.
 9. Віблий П.І., Горбова Х.В. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» - Львів. – 2013. - №1 – с.60-68
 10. Віблий П.І., Горбова Х.В., Гринаш Л.П. Розробка методичного підходу оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпоративного сектора Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 11. Віблий П.І., Горбова Х.В. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2013. - № 767.- С.185-191.
 12. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським союзом Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.1– С. 197 -202.
 13. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А Перехід до інфляційного таргетування в Україні Науковий вісник: НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014 – Вип. 24.3 -. 193 - 198.
 14. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми валютного регулювання в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів – 2015. - № 768.- С.
 15. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Валютне регулювання в Україні. Тези доповідей IІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2015 – с. 63.
 16. Віблий П.І., Горбова Х.В. Оцінювання макроекономічної ефективності інвестиційної діяльності корпорацій. Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».-Львів - 2013 – с. 33-35.
 17. Віблий П.І., Горбова Х.В., Федак Б.А. Проблеми та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»..-Львів - 2015 – с. 40-41.
 18. Віблий П.І. Проблеми та перспективи інтеграції виробничих підприємств України до Євросоюзу / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Розвиток підприємства в умовах євроінтеграції: проблеми та рішення очима студентів: тези доповідей І Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції . – Львів: Видавництво Львівської олітехніки , 2016. c.46.
 19. Віблий П.І. Перспективи міжнародної фінансової співпраці України / Віблий П.І., Рутковська О.Є. // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Фінанси, банківництво, страхування». – Львів. – 2016. – с. 102-103.
 20. Віблий П.І. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в україні / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // III Міжнароднана науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.40.
 21. Віблий П.І. Інвестування інноваційних процесів / Віблий П.І., Іванчо С.В. // Матеріали III Міжнароднаної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27–28 квітня 2017 року м.Львів, с.41.
 22. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Міжнарожна науково-практична конференція «Економіка і менеждмент 2017: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2017 р.: в 11 т. – Дніпро: Біла К.О., 2017., с.20-23.
 23. Віблий П.І. Сучасний стан та проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні / Віблий П.І., Хома І.М. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.87.
 24. Віблий П.І. Інвестиційна привабливість України. Ризики та чинники, що сприяють негативному впливу на інвестиційний клімат / Віблий П.І., Дейнека В.В. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції“ Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. с.912.
 25. Віблий П.І. Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат України / Віблий П.І., Бицька О.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.20.
 26. Віблий П.І. Стан інвестиційного клімату і Україні в сучасних умовах / Віблий П.І., Пацай Т.Р. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.222-235.
 27. Віблий П.І. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні / Віблий П.І., Пендрак З.В. // Економічний розвиток держави, регіоніві підприємств: проблемита перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.124-126.
 28. Віблий П.І. Особливості та перспективи інвестування венчурних малих підприємств в Україні / Віблий П.І., Стасів С.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.31-32.
 29. Віблий П.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну / Віблий П.І., Яцик М.І. // V Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми формування та реалізації конкурентної політики” (21-22 вересня 2017 р.), - Львів: Ліга-Прес, 2017, с.33.
 30. Vibluy P. Investment in Higher Education Development / Gorbova H., Levtchuk N., Margasova V., Vibluy P. // Modern Science -Moderní věda. -Praha.-ČeskáRepublika.-2016. -№ 2. – с.67-71.
 31. Petro I. Viblyi Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese Cooperation in the fields of investment and innovation / Іеvgen V. Smyrnov Petro I. Viblyi Sergii V. Zakharin // Актуальні проблеми економіки № 2, - 2017, с.38-43.
 32. Viblyj P.I. Features and main stages of ukrainian banks lead generation in social networks / L. P. Bondarenko, Viblyj P.I. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 3, - 2017. Режим доступу до журналу: http://economy.nayka.com.ua
 33. Віблий П.І. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Віблий П.І., Бондаренко Л.П., Ільчук П.Г. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № 858 – 2016. – с. 156-160.
 34. Віблий П.І. Інвестування в креативну економіку як чинник акселерації розвитку економіки України / Віблий П.І., Гандзюк Ю.О. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № – 2017. – с.

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри з виховної та професійно-орієнтаційної роботи.


Кафедра фінансів