Волочій Богдан Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волочій Богдан Юрійович
Volochiy.jpg
д.т.н., професор, професор кафедри
Дата народження 17.05.1948 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів підвищення ефективності методів аналізу,синтезу та оптимізації структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук, професор , Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Волочій Богдан Юрійович — доктор технічних наук, професор кафедритеоретичної радіотехніки та радіовимірювання Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна довідка

Народився 17 травня 1948 року в м. Львові.

У 1971 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка».

В 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження адаптивних алгоритмів функціонування бортових радіотелеметричних систем збору і передачі даних» в Московському авіаційному інституті.

Вчене звання доцент присвоєно в 1986 році.

Із 1986 по 1996 рр. завідував кафедрою теоретичної радіотехніки тарадіовимірювань. У цей час кафедра, крім спеціальності «Радіотехніка», почала вести спеціалізацію «Медичні радіоелектронні прилади і системи» в рамках спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси».

В 2008 році захистив докторську дисертацію в Національному університеті «Львівська політехніка».

В рамках свого наукового напрямку підготував двох кандидатів технічних наук.

Педагогічна діяльність

Для студентів спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку» читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

  • «Теорія електричного зв’язку»,
  • «Технології моделювання телекомунікаційних мереж»,
  • «Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж».


Для навчальної роботи видано понад 60 методичних розробок. Серед них 2 навчальних посібники «Передавання сигналів в інформаційнихсистемах» (2005 р.) та «Практикум з теорії електрозв’язку» (2010 р.).

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2002 р.),

Наукова робота

Тема докторської дисертації

Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : автореф.дис ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Богдан Юрійович Волочій; В.о. Нац. ун-т«Львівська політехніка».— Львів : Б/в, 2008, 469 стор.

Науковий керівник — Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук, професор , Національний університет «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів

  • підвищення ефективності методів аналізу, синтезу та оптимізації структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів.

Публікації

Результати наукової роботи опубліковано в понад 160наукових працях. Серед них 2 монографії, 2 посібника, 4 авторські свідоцтва навинаходи. Є учасником вітчизняних і зарубіжних наукових конференцій.


Навчальні посібники, монографії

  1. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д. Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж. Практикум. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 128 с.
  2. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних,електротехнічних та програмних систем /Монографія / Ю. Я. Бобало, Б. Ю.Волочій, О. Ю. Лозинський, Б. А. Мандзій, Л. Д. Озірковський, Д. В. Федасюк, С.В. Щербовських, В. С. Яковина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.300 с.
  3. Передавання сигналів у інформаційних системах [Текст] :навч.посіб. / Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во «Львів.політехніка», 2005— . Ч.1. — 2005. — 194 с. — Бібліогр.: с.293-194. — ISBN 966-553-495-5
  4. Практикум з теорії електрозв’язку [Текст] : навч. посіб. /Богдан Юрійович Волочій, Л. Д. Озірковський. — Львів : Львів. політехніка,2010. — 113 с. — Бібліогр.: с. 113. — ISBN 978-966-553-930-8
  5. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційнихсистем [Текст] / Б.Ю.Волочій ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Нац.ун-т Львів. політехніка, 2004. — 219 с : іл. — Бібліогр.: с.213-219 (70 назв).— ISBN 966-553-407-6
  6. Проектирование отказоустойчивых микропроцессорныхинформационно-измерительных систем // Волочий Б.Ю., Калашников И.Д., Мазепа Р.Б., Мандзий Б.А. – Львов: Выща школа, 1987. – 152 с.


Тези конференцій, статті в збірниках

.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 103 т. 258-21-56


e-mail: bvolochiy@ukr.net