Волочій Богдан Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волочій Богдан Юрійович
Volochiy.jpg
д.т.н., професор, професор кафедри
Дата народження 17.05.1948 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів Теорія і практика системотехнічного проектування радіоелектронних інформаційних систем
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук, професор , Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Волочій Богдан Юрійович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна довідка

Народився 17 травня 1948 року в м. Львові.

У 1971 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка».

У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 1972 року.

У 1972 – 1977 рр. старший інженер науково-дослідної лабораторії НДЛ-2 при кафедрі «Радіотехнічні пристрої та системи».

З 1976 року працює на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (асистент, старший викладач, доцент, зав. кафедри, професор).

З 1982 по 1986 рік заступник декана радіотехнічного факультету.

З 1986 по 1997 рр. завідував кафедрою теоретичної радіотехніки тарадіовимірювань. У цей час на кафедрі в рамках спеціальності «Радіотехніка» організовані спеціалізації «Автоматизоване схемотехнічне проектування інтегральних схем», «Надійнісне проектування радіоелектронних систем», «Побутова радіоелектронна апаратура». Започатковано спеціальність «Медичні радіоелектронні прилади і системи», яка згодом отримала статус спеціалізації в рамках спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси».

У 1977 – 1980 рр. навчався в аспірантурі Московського авіаційного інституту на кафедрі систем передавання інформації та радіокерування.

В 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження адаптивних алгоритмів функціонування бортових радіотелеметричних систем збору і передачі даних» в Московському авіаційному інституті.

У 1982 – 1983 рр. наукове стажування на кафедрі «Теорія систем» у Вищій технічній школі, м. Хемніц, Німеччина.

У 2008 році захистив докторську дисертацію в Національному університеті «Львівська політехніка».

Має наукові ступені кандидата технічних наук (1980), доктора технічних наук (2008) та вчені звання доцента (1986), професора (2016).

В підготував п’ятьох кандидатів технічних наук.

Педагогічна діяльність

Для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

 • «Теорія електричного зв’язку»,
 • «Системотехнічне проектування телекомунікаційних систем та мереж».

Для аспірантів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» читає лекції, проводить практичні заняття з дисципліни «Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем».

Для навчальної роботи видано 3 навчальних посібники: «Передавання сигналів в інформаційних системах» (2005), «Практикум з теорії електрозв’язку» (2010), «Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж» (2012) та 4 електронні навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «ЛП» з дисциплін «Теорія електрозв’язку», «Основи теорії телекомунікацій», «Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем», «Системотехнічне проектування телекомунікаційних систем та мереж».

Нагороди та відзнаки

За вагомий внесок у розвиток науки і системи вищої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців нагороджений такими відзнаками:

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2002 р.),

Почесна грамота Державного університету «Львівська політехніка» (1998)

Нагрудний знак “Відмінник освіти України» (2002)

Диплом Національного університету «Львівська політехніка» (2004)

Диплом Національного університету «Львівська політехніка» (2007)

Грамота Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2013)

Диплом першого ступеня Національного університету «Львівська політехніка» (2014)

Грамота Національного центру управління та випробувань космічних засобів (2017)

Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2018)


Наукова діяльність

Тема докторської дисертації :

Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : автореф.дис ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Богдан Юрійович Волочій; В.о. Нац. ун-т«Львівська політехніка».— Львів : Б/в, 2008, 469 стор.

Науковий керівник — Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук, професор , Національний університет «Львівська політехніка»

Був керівником, відповідальним виконавцем та виконавцем низки проектів та досліджень на замовлення провідних науково-дослідних інститутів радіоелектронної галузі. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Є членом редколегій трьох наукових журналів: «Телекомунікації та радіотехніка» ‒ Вісник Національного університету «Львівська політехніка», "Central European Researchers Journal (CERES Journal)" – University of Zilina, Slovakia, «Військово-технічний збірник» ‒ видання Національної академії сухопутних військ, м. Львів. Був членом програмних комітетів 4-х Міжнародних науково-технічних конференцій:

 • IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)
 • IEEE International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, Workshop TheRMIT)
 • IEEE International Conference Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)
 • Physical and Technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems (PREDT)

Сфера наукових інтересів

 • підвищення ефективності методів аналізу, синтезу та оптимізації структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів,
 • удосконалення технології розроблення дискретно-неперервних стохастичних моделей функціональної та надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів.

Публікації

Результати наукової роботи опубліковано в понад 250 наукових працях. Серед них 7 монографій, 3 навчальні посібники, 4 авторські свідоцтва на винаходи. Є учасником вітчизняних і зарубіжних наукових конференцій. Понад 30 статей опубліковані у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus. Особистий індекс Гірша (h-індекс) складає 3 за даними Scopus.


Навчальні посібники, монографії

 1. Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д. Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж. Практикум. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 128 с.
 2. Передавання сигналів у інформаційних системах [Текст] :навч.посіб. / Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во «Львів.політехніка», 2005— . Ч.1. — 2005. — 194 с. — Бібліогр.: с.293-194. — ISBN 966-553-495-5
 3. Практикум з теорії електрозв’язку [Текст] : навч. посіб. /Богдан Юрійович Волочій, Л. Д. Озірковський. — Львів : Львів. політехніка,2010. — 113 с. — Бібліогр.: с. 113. — ISBN 978-966-553-930-8
 4. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних,електротехнічних та програмних систем /Монографія / Ю. Я. Бобало, Б. Ю.Волочій, О. Ю. Лозинський, Б. А. Мандзій, Л. Д. Озірковський, Д. В. Федасюк, С.В. Щербовських, В. С. Яковина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.300 с.
 5. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційнихсистем [Текст] / Б.Ю.Волочій ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Нац.ун-т Львів. політехніка, 2004. — 219 с : іл. — Бібліогр.: с.213-219 (70 назв).— ISBN 966-553-407-6
 6. Проектирование отказоустойчивых микропроцессорныхинформационно-измерительных систем // Волочий Б.Ю., Калашников И.Д., Мазепа Р.Б., Мандзий Б.А. – Львов: Выща школа, 1987. – 152 с.


Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 103 т. 258-21-56


e-mail: bvolochiy@ukr.net