Відмінності між версіями «Веретеннікова Наталія Вячеславівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 96: Рядок 96:
 
# Електронна наука: формування методологічного базису / Веретеннікова Н. В., Гаць Б. М., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. // Інформаційно-технологічні платформи е-науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія. – Чернівці; Львів : «Тріада плюс», 2015. – С. 5–65.
 
# Електронна наука: формування методологічного базису / Веретеннікова Н. В., Гаць Б. М., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. // Інформаційно-технологічні платформи е-науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія. – Чернівці; Львів : «Тріада плюс», 2015. – С. 5–65.
  
# Ізонін І. В., [[Лотошинська Наталія Дмитрівна|Лотошинська Н. Д.]] Дослідження технології побудови тривимірних моделей // Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. – C. 402-417. – ISBN 978-966-97498-5-7
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|Ткаченко Р. О.]] Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований / [[Ткаченко Роман Олексійович|Р. О. Ткаченко]], П. Р. Ткаченко, И. В. Изонин, Д. А. Батюк  // Управляющие системы и машины. – 2017. – № 1 (267). – C. 59-67.
 
# Бодянський Є.В. Кластеризація багатовимірних часових рядів на основі адаптивної матричної нейро-фаззі самоорганізованої мережі / Є. В. Бодянський, О. А. Винокурова, І. В. Ізонін, І. О. Кобилін, П. П. Мулеса // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: зб. міжнар. наук. конф.: Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання, 22–26 травня 2017 р., Залізний порт. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – С. 247–248.
 
# Патент на корисну модель 114016 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображення / [[Рашкевич Юрій Михайлович|Рашкевич Ю.М.]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович | Пелешко Д.Д.]], Ізонін І.В., Батюк Д.А., Дук В.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608821; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
 
# Патент на корисну модель 114017 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображень / [[Ткаченко Роман Олексійович|Ткаченко Р. О.]], Ізонін І.В., Батюк Д.А., Сидоренко Р.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608823; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 6 с. : іл.
 
# Патент на корисну модель 114018 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень / [[Рашкевич Юрій Михайлович|Рашкевич Ю.М.]],[[Пелешко Дмитро Дмитрович | Пелешко Д.Д.]], Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Батюк Д.А.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608824; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 5 с. : іл.
 
# Image superresolution via divergence matrix and automatic detection of crossover / [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Dmytro Peleshko]], Taras Rak, Ivan Izonin // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.8, No.12, pp. 1-8, 2016. DOI: 10.5815/ijisa.2016.12.01
 
# Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix / [[Пелешко Дмитро Дмитрович | Dmytro Peleshko]], Taras Rak, Marta Peleshko, Ivan Izonin, Danylo Batyuk // Data stream Mining & Processing: proc. of the 1st international scien. and techn. conf., 23–27 August 2016, Lviv, Ukraine. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P.235–238. 
 
# Модифікація методу передискретизації у випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенцій та операції кросинговеру / [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]] [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Д. Д. Пелешко]], Т.Є.Рак, І.В. Ізонін,  Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 23-31.
 
# Передискретизація зображень засобами машинного навчання / [[Ткаченко Роман Олексійович|Р. О. Ткаченко]], І. В. Ізонін, Д. А. Батюк, Р. В. Сидоренко, В. І. Прострельчук  // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки. - 2016. - Вип.13. - С. 176-183.
 
# Відслідковування рухомих об'єктів у відеопотоках реального часу / [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Д. Д. Пелешко]], Ю.С. Іванов, І.В. Ізонін, М.З. Пелешко, О.П. Максимів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 13-22.
 
# Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 108974 |Автори: [[Рашкевич Юрій Михайлович]], Ізонін Іван Вікторович, [[Цмоць Іван Григорович]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович]] | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.06.2015 | МПК: G06K 9/36, G06F 17/17, G06F 17/18, G06F 19/00.
 
# Moving Objects Tracking with due Account for Motion Direction and Partial Occlusions / [[Пелешко Дмитро Дмитрович | D. Peleshko]], Yu. Ivanov, I. Izonin, O. Makoveychuk, D. Batuyk // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2015. – Vol. 4, № 10. – P. 2643-2649.
 
# Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 105305 |Автори: [[Рашкевич Юрій Михайлович]], Ізонін Іван Вікторович, [[Цмоць Іван Григорович]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович]] | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: G06K 9/36.
 
# Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій / [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Д. Д. Пелешко]], І.В. Ізонін,  Д.А. Батюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів.політехніки]], 2016. — С. 197–207. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; №843).  
 
# Moving Objects Tracking with due Account for Motion Direction and Partial Occlusions / [[Пелешко Дмитро Дмитрович|D. Peleshko]], Yu. Ivanov, I. Izonin, O. Makoveychuk, D. Batuyk // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2015. – Vol. 4, № 10. – P. 2643-2649.
 
# Зміна роздільної здатності зображення засобом псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції / [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]], І.В. Ізонін, [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Д. Д. Пелешко]], І.О. Малець // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів.політехніки]], 2015. — С. 259–266. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; №826). 
 
# Learning-based image super-resolution using weight coefficients of synaptic connections / Ivan Izonin, [[Ткаченко Роман Олексійович|Roman Tkachenko]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович | Dmytro Peleshko]], Taras Rak, Danylo Batyuk // // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2015, 14–17 Sep. 2015, Lviv, Ukraine / [[Lviv Polytechnic National University|Lviv Polytechnic Nat. Univ.]] —Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2015. — P. 25-29.
 
# Нейромережевий метод зміни роздільної здатності зображень / І. В. Ізонін, [[Ткаченко Роман Олексійович|Р. О. Ткаченко]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Д. Д. Пелешко]], Д.  А. Батюк // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 9(134). – C. 30–34.
 
# Parallel algorithms and VLSI structures for median filtering of images in real time / [[Цмоць Іван Григорович|Ivan Tsmots]], [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Dmytro Peleshko]], Ivan Izonin // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2014. – Vol. 3, № 8 (august). – P. 2643–2649. 
 
# Комп’ютерна програма “Маркерування монофонічного звукового сигналу на основі показника гладкості  Гельдера”/ [[Пелешко Дмитро Дмитрович|Д. Д. Пелешко]], Ю.М. Пелех, І.В. Ізонін: Свід. про реєстр. автор. права на твір № 55945.– Зареєстр. в Держ. службі. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр. 05.08.2014 р.
 
# Комп’ютерна програма “Автоматизований аналізатор траєкторій рухомих об'єктів”: свід. про реєстр. автор. права на твір № 50657 / [[Пелешко Дмитро Дмитрович]], Іванов Юрій Сергійович, Ізонін Іван Вікторович, Клювак Андрій Володимирович; Національний університет «Львівська політехніка». – Зареєстр. в Держ. службі. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України заявка 06.06.2013 № 50999; Реєстр. 09.08.2013.
 
# Комп’ютерна програма “Система автоматизованого маркування мовних сигналів”: свід. про реєстр. автор. права на твір № 50312 / [[Пелешко Дмитро Дмитрович]], Пелех Юрій Миронович, Ізонін Іван Вікторович, Рашкевич Юрій Юрійович; Національний університет «Львівська політехніка». – Зареєстр. в Держ. службі. Інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України заявка 20.05.2013 № 50622; Реєстр. 19.07.2013.
 
# Constructing of pseudoinvariants and digital watermarking of speech signals based on a singular value decomposition / [[Пелешко Дмитро Дмитрович|D. Peleshko]], Yu. Pelekh, I. Izonin // Journal of Global Research in Computer Science. – 2013. – Vol. 4, No. 2. – P. 56-59.
 
  
 
==Суспільна діяльність==
 
==Суспільна діяльність==

Версія за 22:15, 15 липня 2017

Веретеннікова Наталія Вячеславівна
Veretennikova 1N V.jpg
асистент кафедри ІСМ, к.н.соц.к.
Дата народження 19 червня 1990 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність Прикладна лінгвістика
Галузь наукових інтересів наукові дослідження в галузі електронної науки та інформаційного забезпечення
Науковий ступінь кандидат наук з соціальних комунікацій
Науковий керівник д.н.соц.ком., проф., Кунанець Наталія Едуардівна
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Веретеннікова Наталія Вячеславівна — кандидат наук з соціальних комунікацій, асистент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна інформація

Дата народження: 19 червня 1990 року. Знання мов: Українська, Російська — відмінний рівень; Англійська — відмінний рівень. Досвід 5 років наукової та 2 роки науково-педагогічної діяльності.

Освіта

2017 р. — Кандидат наук з соціальних комунікацій Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.

Тема дисертації: Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій: [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Веретеннікова Наталія Вячеславівна; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. — Київ, 2017. — 222 с.

2012 — 2015 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, кафедри інформаційних систем та мереж, аспірант.

2011 — 2012 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність – прикладна лінгвістика. Форма навчання – денна. Кваліфікація - професіонал в галузі перекладу (англійська та німецька мови) та комп'ютерної обробки інформації.

2007 — 2011 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, напрям підготовки – філологія. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр за напрямом "Філологія". Диплом з відзнакою.

Досвід роботи

Професійна діяльність

Навчальна діяльність

Має досвід викладання таких курсів:

  • Експертні системи та автоматизовані системи навчання
  • Сучасна англійська мова
  • Ділова англійська мова

Методична діяльність

Методичні розробки:


Наукова робота

Наукові інтереси

  • наукові дослідження в області електронної науки та лінгвістичного забезпечення

Профіль у:

Науково-дослідні роботи

Вибрані публікації

  1. Електронна наука: формування методологічного базису / Веретеннікова Н. В., Гаць Б. М., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. // Інформаційно-технологічні платформи е-науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія. – Чернівці; Львів : «Тріада плюс», 2015. – С. 5–65.


Суспільна діяльність

  • 2017 — донині — технічний секретар Вісника "Інформаційні системи та мережі".

Нагороди

Контакти

  • вул. Ст.Бандери, 32, 79013, Львів; 6а навч. корпус, кім. 102
  • e-mail: nataver19@gmail.com