Відмінності між версіями «Вербицька Поліна Василівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 31: Рядок 31:
 
| Науковий керівник = доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України  [http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  Бех Іван Дмитрович], Інститут проблем виховання АПН України.
 
| Науковий керівник = доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України  [http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  Бех Іван Дмитрович], Інститут проблем виховання АПН України.
 
| Дата присвоєння н_с = 2012 р.
 
| Дата присвоєння н_с = 2012 р.
| Вчене звання = доцент
+
| Вчене звання = професор
 
| Дата присвоєння в_з =2004 р.
 
| Дата присвоєння в_з =2004 р.
 
| Відомі учні =
 
| Відомі учні =

Версія за 11:34, 21 листопада 2016

Вербицька Поліна Василівна
RTEmagicC image005 10.png.png
д..пед.н., проф., завідувач кафедри
Дата народження 5 березня 1967 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методологія та логіка пізнавальної діяльності в гуманітарних та соціальних науках, логічні аспекти комунікації
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Науковий керівник доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання АПН України.
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії України та етнокомунікацій

Вербицька Поліна Василівна —доктор педагогічних наук, в.о.завідувача кафедри історії України та етнокомунікацій, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 5 березня 1967 року

Тема кандидатської роботи: Організаційно-педагогічні засади громадянської освіти старшокласників[Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вербицька Поліна Василівна ;Волинський держ. ун-т ім. ЛесіУкраїнки. — Луцьк, 2000. — 215 арк. — арк. 170-186

Доктор педагогічних наук (2012 р.), доцент (2004 р.)

Тема докторської дисертації: Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07/ Вербицька Поліна Василівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2010. —527 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 433-489

Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання АПН України.

Навчальні курси

 • Історія України

Наукові інтереси

 • Історична дидактика
 • Громадянське виховання студентської молоді
 • Соціально-психологічні аспекти міжкультурної комунікації

Вибрані публікації

 1. Вербицька П. В. Урахування соціально-психологічних особливостейу процесі громадянського становлення особистості / П. В. Вербицька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Зб. наук.пр. / [редкол. І.О.Смолюк та ін.]. — Луцьк: [б. в.], 2010. — Вип. 23.Педагогічні науки. —С. 109–115.
 2. Вербицька П. В. Громадянське виховання учнівської молоді:сучасні аспекти розвитку: Монографія / Поліна Василівна Вербицька. — К.:Генеза, 2009. — 384 с.
 3. Вербицька П. В. Історична ретроспектива розвитку ідеї громадянськості особистості як чинника розвитку демократичного суспільства / П.В. Вербицька // Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини: в 2—х ч.: зб.наук. пр. / [голов. ред.: М. Т. Мартинюк]. — Умань: [б. в.], 2008. — Ч. 1. — С.44–52.
 4. Вербицька П. В. Поняття громадянського суспільства у контексті громадянського виховання особистості / П. В. Вербицька // Науковізаписки. Сер. Педагогічні та історичні науки: [зб. наук. пр.] / відп. ред.: М. І.Шкіль. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. —Вип. LXXX (80). — С. 31–42.
 5. Вербицька П. В. Психологічні засади громадянського виховання особистості /П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко(голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя: [б. в.], 2009. — Вип. 53. —С. 94–104.
 6. Громадянська освіта у системі роботи класного керівника[Текст] : метод. посіб. з громад. виховання для 5-12 кл. загальноосвіт. навч.закл., а також пропедевт. заняття для почат. шк. / Вербицька П. В. [та ін.] ;за ред. Вербицької П. В. ; Всеукр. асоц. викл. історії та суспіл. дисциплін «Нова Доба». — Л. : ЗУКЦ, 2009. — 209 с. — Бібліогр.: с. 206-208. — ISBN 978-966-1518-26-0
 7. Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ [Баханов К. О., Вербицька, П.В. таін.] ; за заг. ред. д-ра пед. наук К. Баханова ; Всеукр. асоц. викладачів історії та суспіл. дисциплін «Нова Доба». — Л. : ЗУКЦ, 2012. — 163 с. : табл. —Бібліогр.: с. 159-163. — ISBN 978-617-655-015-0

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея3,4-йкорпус,кімната202,

тел..+38 (032) 258-21-59

E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; polinaverbytska@)gmail.com