Вахула Ярослав Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вахула Ярослав Іванович
Photo.jpg
д.т.н., зав. кафедри
Дата народження 30 жовтня 1951 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1973р.
Галузь наукових інтересів Золь-гель технології склопокрить та керамічних порошків.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Вахула Ярослав Іванович — доктор технічних, завідувач кафедри кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 30 жовтня 1951 р. у Львові.

Він є членом спеціалізованих вчених рад та експертної ради ДАК МОН України.

Наукова діяльність Ярослава Івановича пов’язана з Львівською політехнікою, розпочалася у 1973 р. Працював інженером, науково-дослідної частини, асистентом, доцентом, професором кафедри

Освіта:

Львівський політехнічний інститут, 1973 р.

Місце захисту кандидатської дисертації, Білоруський технологічний інститут (1983 р.)

Тема дисертації — Золоситалы с корозионностойкой поверхностью, полученные в среде диоксида серы.

Дата захисту докторської дисертації — 2004 р.

Тема дисертації — Фізико-хімічні засади золь-гель технології поліфункціональних силікатних покриттів [Текст] : дис. д-ра техн. наук:05.17.11 / Вахула Ярослав Іванович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 285 арк.: рис. — арк. 231-251

Дата присудження вченого звання професор — 2006 р.

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Хімічні технології основних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Технологія виробництва скла та ситалів

Наукова діяльність

Напрямок і тема наукових досліджень — Золь-гель технології склопокрить та керамічних порошків.

Під його керівництвом захистили дисертації 6 науковців.

Вибрані публікації

Опубліковані понад120 праць, отримано 18 авторських свідоцтв та патентів. Матеріали, надруковані в журналі Російської академії наук «Фізика та хімія скла», отримали схвальні рецензії відомих науковців.

Серед них:

 1. Основи технології ситалів [Текст] : навч. посіб. з курсу «Хімічна технологія ситалів» для студ. спец. 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / Я. І. Вахула ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 94 с. — Бібліогр.: с. 94. — ISBN 978-966-553-790-8
 2. Технологія скла [Текст] : у 3 ч. : підруч. для студ. вищ.навч. закл. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Л. : [б. и.], 2008 — 2011.
 3. Ч. 3 : Технологія скляних виробів / Ящишин Й. М., Вахула Я.І., Жеплинський, Т. Б., Козій О. І. ; за ред. Ящишина Й. М. — [Б. м.]: Растр-7, 2011. — 415 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 404-407. — ISBN978-966-2004-47-2
 4. Дослідження легкотопкого скла як наповнювача полімерів /О.Ф. Бабаджанова, Я.І. Вахула, О.В. Васійчук, В.С. Токарєв // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 536: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 228-231. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. Композиційні та декоративні склопокриття на основі силікатних колоїдних розчинів / В.О. Васійчук, Я.І. Вахула // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 203-206. — Бібліогр.: 9 назв.
 6. Кристалізаційна здатність скла : Метод. вказівки до лаборатор. практикуму з курсу «Хім. технологія скла» для студ. стаціонар. та заоч. форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад. Я.І. Вахула. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2005. — 12 с. — Бібліогр.: — с. 10 (3назви).
 7. Розробка оптимального режиму формування склопокрить системи SiO2-BaO-Al2O3-B2O3-Li2O-K2O на сталі / Я.І. Вахула, А.С. Романів // Вісн. Нац.ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 212-215. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Спосіб одержання титану (iv) оксиду, допованого сіркою/ Номер патенту: 74255 | Автори: Вахула Ярослав Іванович, Луцюк Ірина Володимирівна, Бесага Христина Степанівна | Опубліковано: 25.10.2012 | МПК:B82B 3/00, C01G 23/00, B01D 1/00.
 9. Спосіб ремонту емалевого покриття/ Номер патенту: 62997 |Автори: Кузнецова Марта Ярославівна, Вахула Ярослав Іванович | Опубліковано:26.09.2011 | МПК: C03C 8/00, C23D 13/00
 10. Спосіб одержання титану діоксиду, допованого сіркою/ Номер патенту: 61379 | Автори: Бариляк Андріана Ярославівна, Бесага Христина Степанівна, Бобицький Ярослав Васильович, Вахула Ярослав Іванович |Опубліковано: 25.07.2011 | МПК: B01J 27/02, B01J 21/06, C01G 23/00.
 11. Спосіб одержання форстеритового порошку/ Номер патенту:53475 | Автори: Вахула Ярослав Іванович, Борщишин Ірина Дмитрівна, Луцюк Ірина Володимирівна | Опубліковано: 11.10.2010 | МПК: C04B 35/20

Посилання

Вахула Ярослав Іванович

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: sylikat@lp.edu.ua