Відмінності між версіями «Бучин Микола Антонович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показано 22 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Бучин Микола Антонович
 
| П.І.Б = Бучин Микола Антонович
|Зображення (фото) =Buchyn.jpg‎
+
|Зображення (фото) = Buchyn 1.jpg
|Підпис зображення (фото)=к.політ.н., доцент
+
|Підпис зображення (фото)=д.політ.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
| Дата народження = 08.01.1981 р.
+
| Дата народження = 8 січня 1981 року
 
| Місце народження =  
 
| Місце народження =  
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =
Рядок 21: Рядок 21:
 
| Відомі родичі =
 
| Відомі родичі =
 
| Громадянство =Україна
 
| Громадянство =Україна
| Національність =
+
| Національність = українець
 
| Alma mater =  
 
| Alma mater =  
 
| Дата закінчення =  
 
| Дата закінчення =  
 
| Спеціальність =  
 
| Спеціальність =  
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм;політичні партії та партійні системи.  
+
| Галузь наукових інтересів = виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.  
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Кваліфікаційний рівень =  
| Науковий ступінь = кандидат політичних наук
+
| Науковий ступінь = доктор політичних наук
| Науковий керівник = доктор історичних наук, професор [[Гетьманчук МиколаПетрович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
+
| Науковий керівник = доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович,  [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
| Дата присвоєння н_с = 2008 р.
+
| Дата присвоєння н_с = 2007 р.
 
| Вчене звання = доцент
 
| Вчене звання = доцент
 
| Дата присвоєння в_з =2011 р.
 
| Дата присвоєння в_з =2011 р.
Рядок 41: Рядок 41:
 
| Підпис =
 
| Підпис =
 
| Сторінка на lp_edu_ua =
 
| Сторінка на lp_edu_ua =
| Власний сайт =
+
| Власний сайт = http://www.lp.edu.ua
 
}}
 
}}
''' Бучин Микола Антонович''' —кандидат політичних наук,доцент [[Кафедра політології та міжнародних відносин |кафедри політології та міжнароднихвідносин]] [[Інститут гуманітарних та соціальних наук |Інституту гуманітарних та соціальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].  
+
''' Бучин Микола Антонович''' — доктор політичних наук, доцент [[Кафедра політології та міжнародних відносин |кафедри політології та міжнародних відносин]] [[Інститут гуманітарних та соціальних наук |Інституту гуманітарних та соціальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].  
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 
Народився 8 січня 1981 року.
 
Народився 8 січня 1981 року.
  
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.
+
Доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.
  
Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.
+
''Тема дисертаційного дослідження:'' «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]].— Л., 2007. — 196 арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.
 
+
Науковий керівник доктор історичних наук, професор [[Гетьманчук Микола Петрович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
+
  
 +
''Науковий керівник'' доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович,  [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
  
 
Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).
 
Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).
  
Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернамита випуск фахового вісника «Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку».
+
Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернами випуск наукового журналу "Гуманітарні візи".
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
 
'''Дисципліни, які викладає:'''
 
'''Дисципліни, які викладає:'''
 +
* Політологія
 +
* Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 +
* Сучасні тенденції міжнародних відносин
 +
* Теорія парламентаризму
 +
===Наукові інтереси===
 +
''Сфера наукових інтересів:''
 +
* виборчий процес та виборчі системи;
 +
* демократичні принципи виборів;
 +
* адміністративний ресурс;
 +
* парламентаризм;
 +
* політичні партії та партійні системи.
  
Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 
===Наукові інтереси===
 
Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.
 
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
+
Авторський доробок складає понад [[Список наукових праць Бучина М. А.|100 наукових]] та навчально-методичних праць.
 
+
 
   
 
   
 
'''Серед них:'''
 
'''Серед них:'''
  
Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
+
# Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; [[Турчин Ярина Богданівна|Я. Б. Турчин]] та ін.] ; [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка»]]. — Львів : [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац.ун-т «Львів. політехніка»]], 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
 +
# Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]],2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
 +
# Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
 +
# Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівського держ.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
 +
# Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
 +
# Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.
  
Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
+
===Контакти===
 +
Деканат ІГСН: вул. Митрополита Андрея 5, 79013 Львів;
  
Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
+
IV навчальний корпус, к. 211
  
Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівськогодерж.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
+
тел.: +38 (032) 258-23-20
 
+
Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
+
 
+
Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.
+
 
+
===Контакти===
+
Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,тел.. +38 (032) 258-21-89
+
  
 
E-mail: buchyn@ukr.net  
 
E-mail: buchyn@ukr.net  
Рядок 90: Рядок 95:
 
[[Категорія:Кафедра політології та міжнародних відносин]]
 
[[Категорія:Кафедра політології та міжнародних відносин]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 +
[[en:Buchyn Mykola Antonovych]]

Поточна версія на 09:25, 12 червня 2017

Бучин Микола Антонович
Buchyn 1.jpg
д.політ.н., доцент
Дата народження 8 січня 1981 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.
Науковий ступінь доктор політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Бучин Микола Антонович — доктор політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 8 січня 1981 року.

Доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.

Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196 арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.

Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».

Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернами випуск наукового журналу "Гуманітарні візи".

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Політологія
 • Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 • Сучасні тенденції міжнародних відносин
 • Теорія парламентаризму

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів:

 • виборчий процес та виборчі системи;
 • демократичні принципи виборів;
 • адміністративний ресурс;
 • парламентаризм;
 • політичні партії та партійні системи.

Вибрані публікації

Авторський доробок складає понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
 2. Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
 4. Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівського держ.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
 5. Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
 6. Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.

Контакти

Деканат ІГСН: вул. Митрополита Андрея 5, 79013 Львів;

IV навчальний корпус, к. 211

тел.: +38 (032) 258-23-20

E-mail: buchyn@ukr.net