Відмінності між версіями «Бучин Микола Антонович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 4: Рядок 4:
 
|Підпис зображення (фото)=к.політ.н., доцент
 
|Підпис зображення (фото)=к.політ.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
| Дата народження = 08.01.1981 р.
+
| Дата народження = 8 січня 1981 року
 
| Місце народження =  
 
| Місце народження =  
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =
Рядок 49: Рядок 49:
 
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.
 
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.
  
Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.
+
Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національний ун-т «Львівська політехніка»]].— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.
  
 
Науковий керівник доктор історичних наук, професор [[Гетьманчук Микола Петрович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
 
Науковий керівник доктор історичних наук, професор [[Гетьманчук Микола Петрович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
Рядок 63: Рядок 63:
 
===Наукові інтереси===
 
===Наукові інтереси===
 
Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.
 
Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.
 +
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
 
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
Рядок 69: Рядок 70:
 
'''Серед них:'''
 
'''Серед них:'''
  
Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
+
Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; [[Турчин Ярина Богданівна|Я. Б. Турчин]] та ін.] ; [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка»]]. — Львів : [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац.ун-т «Львів. політехніка»]], 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
  
Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
+
Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]],2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
  
 
Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
 
Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
  
Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівськогодерж.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
+
Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівського держ.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
  
 
Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
 
Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
Рядок 82: Рядок 83:
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===
Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,тел.. +38 (032) 258-21-89
+
Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,
 +
 
 +
тел.. +38 (032) 258-21-89
  
 
E-mail: buchyn@ukr.net  
 
E-mail: buchyn@ukr.net  

Версія за 22:56, 23 січня 2015

Бучин Микола Антонович
Buchyn.jpg
к.політ.н., доцент
Дата народження 8 січня 1981 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм;політичні партії та партійні системи.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук МиколаПетрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Бучин Микола Антонович —кандидат політичних наук,доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 8 січня 1981 року.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.

Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.

Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».


Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернамита випуск фахового вісника «Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.

Вибрані публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.


Серед них:

Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2

Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.

Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.

Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівського держ.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.

Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.

Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89

E-mail: buchyn@ukr.net