Відмінності між версіями «Бучин Микола Антонович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Бучин Микола Антонович |Зображення (фото) =Buchyn.jpg‎ |Підпис зображення (фо...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Бучин Микола Антонович
 
| П.І.Б = Бучин Микола Антонович
|Зображення (фото) =Buchyn.jpg‎  
+
|Зображення (фото) =Buchyn.jpg‎
 
|Підпис зображення (фото)=к.політ.н., доцент
 
|Підпис зображення (фото)=к.політ.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 28: Рядок 26:
 
| Спеціальність =  
 
| Спеціальність =  
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = виборчий процес та виборчісистеми;демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс;парламентаризм;політичні партії та партійні системи.  
+
| Галузь наукових інтересів = виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм;політичні партії та партійні системи.  
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Науковий ступінь = кандидат політичних наук
 
| Науковий ступінь = кандидат політичних наук
| Науковий керівник = доктор історичних наук, професор Гетьманчук МиколаПетрович, [[Національнийуніверситет «Львівська політехніка»]].
+
| Науковий керівник = доктор історичних наук, професор [[Гетьманчук МиколаПетрович]],   [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
 
| Дата присвоєння н_с = 2008 р.
 
| Дата присвоєння н_с = 2008 р.
 
| Вчене звання = доцент
 
| Вчене звання = доцент
Рядок 38: Рядок 36:
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
 
| Відомий у зв’язку з =
 
| Відомий у зв’язку з =
|Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівськаполітехніка»]][[Кафедра політології та міжнародних відносин]]
+
|Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівська політехніка»]] [[Кафедра політології та міжнародних відносин]]
 
| Почесні звання =
 
| Почесні звання =
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
Рядок 45: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
''' Бучин Микола Антонович''' —кандидат політичних наук,доцент [[Кафедраполітології та міжнародних відносин |кафедри політології та міжнароднихвідносин]] [[Інститут гуманітарних та соціальних наук |Інституту гуманітарнихта соціальних наук]] [[Національний університет «Львівськаполітехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].  
+
''' Бучин Микола Антонович''' —кандидат політичних наук,доцент [[Кафедра політології та міжнародних відносин |кафедри політології та міжнароднихвідносин]] [[Інститут гуманітарних та соціальних наук |Інституту гуманітарних та соціальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].  
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 
Народився 8 січня 1981 року.
 
Народився 8 січня 1981 року.
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути тапроцеси.
+
 
Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливостіїх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / БучинМикола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.
+
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук МиколаПетрович, [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
+
 
 +
Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.
 +
 
 +
Науковий керівник доктор історичних наук, професор [[Гетьманчук Микола Петрович]],   [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
 +
 
 +
 
 
Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).
 
Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).
Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль завиконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організаціяпошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернамита випуск фахового вісника «Українська національна ідея:реалії та перспективирозвитку».
+
 
 +
Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернамита випуск фахового вісника «Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку».
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
 
'''Дисципліни, які викладає:'''
 
'''Дисципліни, які викладає:'''
 +
 
Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 
Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 
===Наукові інтереси===
 
===Наукові інтереси===
Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичніпринципи виборів; адміністративний ресурс;парламентаризм; політичні партії тапартійні системи.
+
Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
 
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
 +
 
   
 
   
 
'''Серед них:'''
 
'''Серед них:'''
 +
 
Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
 
Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації тагеополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
+
 
Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-тнародознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
+
Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян вУкраїні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівськогодерж.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичнінауки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
+
 
Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірникнаукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
+
Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальнихвиборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії таперспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.
+
 
 +
Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівськогодерж.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
 +
 
 +
Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
 +
 
 +
Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.
 +
 
 
===Контакти===
 
===Контакти===
 
Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,тел.. +38 (032) 258-21-89
 
Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,тел.. +38 (032) 258-21-89
 +
 
E-mail: buchyn@ukr.net  
 
E-mail: buchyn@ukr.net  
 +
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
 
[[Категорія:Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
 
[[Категорія:Кафедра політології та міжнародних відносин]]
 
[[Категорія:Кафедра політології та міжнародних відносин]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Версія за 15:44, 21 березня 2014

Бучин Микола Антонович
Buchyn.jpg
к.політ.н., доцент
Дата народження 08.01.1981 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм;політичні партії та партійні системи.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук МиколаПетрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Бучин Микола Антонович —кандидат політичних наук,доцент кафедри політології та міжнароднихвідносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 8 січня 1981 року.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.

Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.

Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».


Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернамита випуск фахового вісника «Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.

Вибрані публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.


Серед них:

Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2

Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.

Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.

Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівськогодерж.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.

Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.

Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,тел.. +38 (032) 258-21-89

E-mail: buchyn@ukr.net