Відмінності між версіями «Будішeвська Ольга Григорівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Будішeвська Ольга Григорівна
 
| П.І.Б = Будішeвська Ольга Григорівна
| Зображення (фото) =  
+
| Зображення (фото) = budishevska.jpg
| Підпис зображення (фото) = д.х.н., доцент
+
| Підпис зображення (фото) = доктор хімічних наук, професор
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
 
| Дата народження = 11 червня 1953 року.
 
| Дата народження = 11 червня 1953 року.
Рядок 24: Рядок 24:
 
| Alma mater = [[Львівський політехнічний інститут]]
 
| Alma mater = [[Львівський політехнічний інститут]]
 
| Дата закінчення = 1975 р.
 
| Дата закінчення = 1975 р.
| Спеціальність =хімічна технологія
+
| Спеціальність = хімічна технологія
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Амфіфільні інвертабельні гребінчаті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла
+
| Галузь наукових інтересів = Амфіфільні гетерофункційні кополімери для модифікації поверхні і створення наноносіїв і нанореакторів; гідрогелі на основі поліглюкозаміну хітозану для біомедичного застосування
 
| Кваліфікаційний рівень = хімік-технолог
 
| Кваліфікаційний рівень = хімік-технолог
 
| Науковий ступінь = доктор хімічних наук
 
| Науковий ступінь = доктор хімічних наук
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
'''Будішeвська Ольга Григорівна''' — доктор хімічних наук, доцент [[Кафедра органічної хімії|кафедри органічної хіміїї]], [[Інститут хімії та хімічних технологій|Інституту хімії та хімічних технологій]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
'''Будішeвська Ольга Григорівна''' — доктор хімічних наук, професор [[Кафедра органічної хімії|кафедри органічної хімії]], [[Інститут хімії та хімічних технологій|Інституту хімії та хімічних технологій]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
  
 
== Загальна інформація ==
 
== Загальна інформація ==
 
Дата народження: 11 червня 1953 року.
 
Дата народження: 11 червня 1953 року.
  
Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01, створеної наказом МОН України № 654 від 31.05.2013 р. в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 01.04.24 фізика колоїдних систем.  
+
Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01, створеної наказом МОН України від 06.11.2014 р. за № 1279 в Національному університеті «Львівська політехніка» з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями: 02.00.03 «Органічна хімія» та 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук», секретар цієї ради.
 +
 
 +
'''Професійний досвід'''
 +
 
 +
З 1983 р. займається науковою та педагогічною роботою.
  
 
'''Освіта:'''
 
'''Освіта:'''
  
''Тема докторської дисертації:'' Полімераналогічні перетворення поліангідридів та хітозану для створення самовпорядкованих полімерних систем [Текст] : дис. д-ра хім. наук : 02.00.06 / Будішевська Ольга Григорівна; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л., 2011. — 359, [2] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 307-347.
+
* 1991 р. — кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук»
 +
* 2005 р. — наукове звання «Доцент кафедри органічної хімії»
 +
* 2011 р. — доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук»
 +
''Тема докторської дисертації:'' «Полімераналогічні перетворення поліангідридів та хітозану для створення самовпорядкованих полімерних систем»: дис. д-ра хім. наук : 02.00.06 / Будішевська Ольга Григорівна; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2011. — 359 с.  
  
''Науковий консультант'' — доктор хімічних наук, професор [[Воронов Станіслав Андрійович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
+
''Науковий консультант'' — доктор хімічних наук, професор [[Воронов Станіслав Андрійович]], Національний університет «Львівська політехніка»
 +
 
 +
''Тема кандидатської дисертації:'' «Синтез и физико-химическое изучение полимеров и сополимеров на основе алкеналкинного гидропероксидного мономера»: дис. канд.хім. наук: 02.00.06 / Будішевська Ольга Григорівна; Львовский политехнический институт. — Львів, 1991. — 145 с.
  
 
== Навчально-методична робота==
 
== Навчально-методична робота==
 
'''Лекційні курси: '''
 
'''Лекційні курси: '''
* Хімія 2 (органічна хімія)
+
* Органічна хімія
* Хімія та технологія косметичних засобів
+
* Хімія та технологія косметичних засобів  
* Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
+
  
 
==Наукова діяльність==
 
==Наукова діяльність==
Амфіфільні інвертабельні гребінчаті кополімеридля одержання нанорозмірного колоїдного срібла
+
Творчий доробок складає біля 270 наукових публікацій, одержано 15 авторських свідоцтв і патентів, опубліковано біля 20 методичних робіт.
 +
 
 +
Приймала участь у науково-дослідній роботі кафедри, яка виконувалась за напрямами
 +
: «Радикальні процеси на міжфазній границі полімер-полімерних сумішей, що ініціюються пероксидовмісними компатибілізаторами різної природи»;
 +
: «Конструювання багатофазних полімерних систем з використанням гетерофункційних поліпероксидів для створення композиційних полімер-полімерних та біосумісних матеріалів»;
 +
: «Формування полімерних гідрогелів, прищеплених до поверхонь для біомедичного застосування»;
 +
: «Полімерні гідрогелеві матеріали для конструювання дисперсних та планарних систем доставки ліків та інженерії тканин» (керівник проф. Воронов С.А.)
 +
 
 +
== Наукові інтереси: ==
 +
* синтез поверхнево-активних реакційно здатних гетерофункціональних пероксидовмісних кополімерів радикальною кополімеризацією і полімераналогічними перетвореннями, зокрема, синтез амфіфільних інвертабельних гребінчастих кополімерів на основі малеїнового ангідриду та використання їх для модифікації поверхонь та одержання на їх основі колоїдних систем для іммобілізації ліпофільних речовин та синтезу наночастинок металів;
 +
* синтез амфіфільних олігомерних ПАР полімераналогічними перетвореннями через ацилування піромелітовим діангідридом термінальних гідроксильних груп та одержання на їх основі колоїдних систем для іммобілізації ліпофільних речовин та синтезу наночастинок металів;
 +
* гідрогелі на основі природного поліглюкозаміну хітозану та створення на їх основі дисперсних та планарних систем доставки ліків та інших біологічно активних речовин для медицини та косметології;
 +
* полімерні гідрогелі для біомедичного застосування.
  
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
# Спосіб одержання амфіфільних естерів піромелітової кислоти/ Номер патенту: 104042 | Автори: Кудіна Олена Олександрівна, Хоменко Олена Ігорівна, Самарик Володимир Ярославович, Варваренко Сергій Миколайович, Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.12.2013 | МПК: C07C 69/76, C07C 69/88, C07C67/08...
+
# Peroxide chitosan derivatives and their application / Nadiya Solomko, Olha Budishevska, Stanislav Voronov Chemistry & Chemical Technology.-Lviv Polytechnic National University. — 2007. — Vol.1. — № 3. — P. 137-147.
# Спосіб одержання колоїдосом на основі піккерінг емульсій, стабілізованих латексними частинками/ Номер патенту: 83736 | Автори: Воронов Андрій Станіславович, Варваренко Сергій Миколайович, Воронов Станіслав Андрійович, Соломко Надія Юріївна, Попадюк Андрій Ігорович, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.09.2013 | МПК: C08L 65/00
+
# Макроініціатори на основі хітозану / Соломко Н.Ю., Будішевська О.Г., Долинська Л.В., Кудіна О.О., Воронов С.А. // Доповіді НАН України. — 2007. — № 4. — С.142-147.  
# Спосіб одержання наночастинок срібла/ Номер патенту: 95724 |Автори: Будішевська Ольга Григорівна, Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Когут Ананій Михайлович, Хоменко Олена Ігорівна, Кудіна Олена Олександрівна | Опубліковано: 25.08.2011 | МПК: A61K 33/38, B01J 13/00,A61P 31/04...
+
# Гідрогелі на основі пероксидних похідних хітозану / Н.Ю. Соломко, О.Г. Будішевська, С.А. Воронов // Журнал «Вопросы химии и химической технологии». — 2008. — № 4. — с. 50-54.
# Спосіб одержання альтернатних поліоксіетиленвмісних гребінчатих кополімерів/Номер патенту: 94186 | Автори: Когут Ананій Михайлович,Воронов Андрій Станіславович, Будішевська Ольга Григорівна, Хоменко ОленаІгорівна, Воронов Станіслав Андрійович, Кудіна Олена Олександрівна |Опубліковано: 11.04.2011 | МПК: C08F 220/00, C08F 222/00, C08F 224/00...
+
# Amphiphilic polyperoxide based on an alternating copolymer of 1-octene and maleic anhydride for interface modification / I. Dronj, О. Budishevska, A. Voronov, N. Solomko, A. Kohut, O. Kudina and S. Voronov // Reactive and Functional Polymers. − 2009. — V 69. — № 10.- P. 785-791.
# Амфіфільні гребінчасті кополімери малеїнового ангідриду як нанореактори для синтезу наночастинок срібла / О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, А. С. Воронов, А. М. Когут, С. А. Воронов // Доп. НАН України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки. 2010. — № 7. — С. 119-125. — Бібліогр.: 10 назв.
+
# Synthesis of new amphiphilic comb-like copolymers based on maleic anhydride and α-olefins / O. Kudina, O. Budishevska, A. Voronov, A. Kohut, O.Khomenko, S. Voronov // Macromolecular Symposia. — 2010. — Vol. 298. — Iss. 1. — P. 79-84.
# Амфіфільні інвертабельні гребінчаті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла / О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, О. І.Хоменко, С. А. Воронов // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб.наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л.: [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів.політехніки]], 2010. — С. 364-369. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]; — № 667). — Бібліогр.: 10 назв.
+
# Emulsion Polymerization of Vinyl Monomers in Presence of Chitosan with Peroxide Groups N, Yu. Solomko, І.A. Dron, O.G. Budishevskaya, S.A. Voronov // Procedia Chemistry (рublished by Elsevier B.V.). — England. — Vol.1. — Iss.2. — 2009. — P. 1567–1575 N.  
# Структурна організація полімерних систем на основікополімерів хітозан-прполівінілпіролідон / О. Г. Будішевська, Н. Ю. Соломко, А. І. Попадюк, В. І. Штомпель, С. Хом’як, С. А. Воронов // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л.:[[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 356-363. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]; — № 667). — Бібліогр.: 15 назв.
+
# Peroxide-containing chitosan derivative for hydrogelsynthesis / N. Solomko, O. Budishevska, A. Voronov, A. Kohut, A. Popadyuk, S.Voronov // Macromolecular Symposia. — 2010. — Vol. 298.- Iss. 1. — P.85-90.  
# Формування наночастинок срібла у самовпорядкованих полімерних системах амфіфільних гребінчастих кополімерів малеїнового ангідриду/ О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, А. С. Воронов, А. М. Когут, С. А.Воронов // Вопросы химии и хим. технологии. 2010. — 1. — С. 60-66. — Бібліогр.: 11 назв.
+
# Амфіфільні гребінчасті кополімери малеїнового ангідриду як нанореактори для синтезу наночастинок срібла / О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, А. С. Воронов, А. М. Когут, С. А. Воронов // Доп. НАН України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки. 2010. — № 7. — С. 119-125.  
# Peroxide-containing chitosan derivative for hydrogelsynthesis / N. Solomko, O. Budishevska, A. Voronov, A. Kohut, A. Popadyuk, S.Voronov // Macromolecular Symposia. — 2010. — Vol. 298, iss. 1. — P.85-90.
+
# Пероксидовані Пікерінг-емульсії та колоїдосоми на їх основі / А.І. Попадюк, Н.Ю. Соломко, О.Г. Будішевська, А.С. Воронов, С.М. Варваренко, В.Я. Самарик, С.А. Воронов // Доповіді НАН України. — 2012. — № 6. — Р.111-117.
# Synthesis of new amphiphilic comb-like copolymers based onmaleic anhydride and □t-olefins/ O. Kudina, O. Budishevska, A. Voronov, A. Kohut, O.Khomenko, S. Voronov// Macromolecular Symposia. — 2010. — Vol. 298, iss. 1. — P. 79-84.
+
# Міцелярні структури амфіфільних діестерів піромелітової кислоти для синтезу наночастинок срібла / О.І.Хоменко, О.Г. Будішевська, С.М.Варваренко, А.С.Воронов, О.О.Кудіна, М.В.Чекайло, С.А.Воронов // Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування — 2012. — № 726. — С. 322-340.
 +
# PEG and Cholesterol-Containing piromellitates: Synthesis and Self-Assembly / Оlena Kudina, Ihor Tarnavchyk, Оlena Khomenko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Аndriy S. Voronov // J. Macromolecular Chemistry and Physics. — 2013. — Vol. 214 (23). — P. 2761-2767.
 +
# Amphiphilic oligomers based on diesters of pyrromelitic acid for the solubilization of lipophilic agents / О. Khomenko, O. Budishevska, А.S. Voronov, О. Kudina, I. Tarnavchyk, S. Voronov // International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology. — 2013. — Vol.1 (2). — P.17-25.
 +
# Ionically and covalently crosslinked hydrogel particles based on chitosan and poly(ethylene glycol) Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, and Stanislav Voronov / Chemistry and chemical technology. — 2014. — Vol. 8. — № 2. — Р. 171-176.
 +
# pH-Sensitive Chitosan-based Hydrogel Nanoparticles through Miniemulsion Polymerization Mediated by Peroxide Containing Macromonomer / Nadiya Solomko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Katharina Landfester, Anna Musyanovych // Macromolecular Bioscience. — 2014. — Vol. 14. — Issue 8. — P.1076-1083.
 +
# Covalent bond formation in the reaction of glucosamine as monomer unit of chitosan macromolecules and poly(ethylene glycol) disuccinate at elevated temperature / Oksana Zholobko, Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Ananiy Kohut, Stanislav Voronov // Journal of Chitin and Chitosan Science. — 2014. — Vol. 2. — N 4. — P.1-7.
 +
 
 +
== Патенти ==
 +
# Спосіб одержання амфіфільних естерів піромелітової кислоти/ Номер патенту: 104042 | Автори: Кудіна Олена Олександрівна, Хоменко Олена Ігорівна, Самарик Володимир Ярославович, Варваренко Сергій Миколайович, Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.12.2013 | МПК: C07C 69/76, C07C 69/88, C07C67/08.
 +
# Спосіб одержання колоїдосом на основі піккерінг емульсій, стабілізованих латексними частинками/ Номер патенту: 83736 | Автори: Воронов Андрій Станіславович, Варваренко Сергій Миколайович, Воронов Станіслав Андрійович, Соломко Надія Юріївна, Попадюк Андрій Ігорович, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.09.2013 | МПК: C08L 65/00.
 +
# Спосіб одержання наночастинок срібла/ Номер патенту: 95724 |Автори: Будішевська Ольга Григорівна, Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Когут Ананій Михайлович, Хоменко Олена Ігорівна, Кудіна Олена Олександрівна | Опубліковано: 25.08.2011 | МПК: A61K 33/38, B01J 13/00,A61P 31/04.
 +
# Спосіб одержання альтернатних поліоксіетиленвмісних гребінчатих кополімерів/Номер патенту: 94186 | Автори: Когут Ананій Михайлович,Воронов Андрій Станіславович, Будішевська Ольга Григорівна, Хоменко ОленаІгорівна, Воронов Станіслав Андрійович, Кудіна Олена Олександрівна |Опубліковано: 11.04.2011 | МПК: C08F 220/00, C08F 222/00, C08F 224/00.
  
 
==Контакти==
 
==Контакти==
пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-йкорпус, кімн. 105
+
пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 208
  
Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71
+
Номер телефону: +38 (032)258-25-50
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 12:14, 25 вересня 2015

Будішeвська Ольга Григорівна
Budishevska.jpg
доктор хімічних наук, професор
Дата народження 11 червня 1953 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Амфіфільні гетерофункційні кополімери для модифікації поверхні і створення наноносіїв і нанореакторів; гідрогелі на основі поліглюкозаміну хітозану для біомедичного застосування
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Воронов Станіслав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Будішeвська Ольга Григорівна — доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 11 червня 1953 року.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01, створеної наказом МОН України від 06.11.2014 р. за № 1279 в Національному університеті «Львівська політехніка» з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями: 02.00.03 — «Органічна хімія» та 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук», секретар цієї ради.

Професійний досвід

З 1983 р. займається науковою та педагогічною роботою.

Освіта:

 • 1991 р. — кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук»
 • 2005 р. — наукове звання «Доцент кафедри органічної хімії»
 • 2011 р. — доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук»

Тема докторської дисертації: «Полімераналогічні перетворення поліангідридів та хітозану для створення самовпорядкованих полімерних систем»: дис. д-ра хім. наук : 02.00.06 / Будішевська Ольга Григорівна; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2011. — 359 с.

Науковий консультант — доктор хімічних наук, професор Воронов Станіслав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Тема кандидатської дисертації: «Синтез и физико-химическое изучение полимеров и сополимеров на основе алкеналкинного гидропероксидного мономера»: дис. канд.хім. наук: 02.00.06 / Будішевська Ольга Григорівна; Львовский политехнический институт. — Львів, 1991. — 145 с.

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Органічна хімія
 • Хімія та технологія косметичних засобів

Наукова діяльність

Творчий доробок складає біля 270 наукових публікацій, одержано 15 авторських свідоцтв і патентів, опубліковано біля 20 методичних робіт.

Приймала участь у науково-дослідній роботі кафедри, яка виконувалась за напрямами

«Радикальні процеси на міжфазній границі полімер-полімерних сумішей, що ініціюються пероксидовмісними компатибілізаторами різної природи»;
«Конструювання багатофазних полімерних систем з використанням гетерофункційних поліпероксидів для створення композиційних полімер-полімерних та біосумісних матеріалів»;
«Формування полімерних гідрогелів, прищеплених до поверхонь для біомедичного застосування»;
«Полімерні гідрогелеві матеріали для конструювання дисперсних та планарних систем доставки ліків та інженерії тканин» (керівник проф. Воронов С.А.)

Наукові інтереси:

 • синтез поверхнево-активних реакційно здатних гетерофункціональних пероксидовмісних кополімерів радикальною кополімеризацією і полімераналогічними перетвореннями, зокрема, синтез амфіфільних інвертабельних гребінчастих кополімерів на основі малеїнового ангідриду та використання їх для модифікації поверхонь та одержання на їх основі колоїдних систем для іммобілізації ліпофільних речовин та синтезу наночастинок металів;
 • синтез амфіфільних олігомерних ПАР полімераналогічними перетвореннями через ацилування піромелітовим діангідридом термінальних гідроксильних груп та одержання на їх основі колоїдних систем для іммобілізації ліпофільних речовин та синтезу наночастинок металів;
 • гідрогелі на основі природного поліглюкозаміну хітозану та створення на їх основі дисперсних та планарних систем доставки ліків та інших біологічно активних речовин для медицини та косметології;
 • полімерні гідрогелі для біомедичного застосування.

Вибрані публікації

 1. Peroxide chitosan derivatives and their application / Nadiya Solomko, Olha Budishevska, Stanislav Voronov Chemistry & Chemical Technology.-Lviv Polytechnic National University. — 2007. — Vol.1. — № 3. — P. 137-147.
 2. Макроініціатори на основі хітозану / Соломко Н.Ю., Будішевська О.Г., Долинська Л.В., Кудіна О.О., Воронов С.А. // Доповіді НАН України. — 2007. — № 4. — С.142-147.
 3. Гідрогелі на основі пероксидних похідних хітозану / Н.Ю. Соломко, О.Г. Будішевська, С.А. Воронов // Журнал «Вопросы химии и химической технологии». — 2008. — № 4. — с. 50-54.
 4. Amphiphilic polyperoxide based on an alternating copolymer of 1-octene and maleic anhydride for interface modification / I. Dronj, О. Budishevska, A. Voronov, N. Solomko, A. Kohut, O. Kudina and S. Voronov // Reactive and Functional Polymers. − 2009. — V 69. — № 10.- P. 785-791.
 5. Synthesis of new amphiphilic comb-like copolymers based on maleic anhydride and α-olefins / O. Kudina, O. Budishevska, A. Voronov, A. Kohut, O.Khomenko, S. Voronov // Macromolecular Symposia. — 2010. — Vol. 298. — Iss. 1. — P. 79-84.
 6. Emulsion Polymerization of Vinyl Monomers in Presence of Chitosan with Peroxide Groups N, Yu. Solomko, І.A. Dron, O.G. Budishevskaya, S.A. Voronov // Procedia Chemistry (рublished by Elsevier B.V.). — England. — Vol.1. — Iss.2. — 2009. — P. 1567–1575 N.
 7. Peroxide-containing chitosan derivative for hydrogelsynthesis / N. Solomko, O. Budishevska, A. Voronov, A. Kohut, A. Popadyuk, S.Voronov // Macromolecular Symposia. — 2010. — Vol. 298.- Iss. 1. — P.85-90.
 8. Амфіфільні гребінчасті кополімери малеїнового ангідриду як нанореактори для синтезу наночастинок срібла / О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, А. С. Воронов, А. М. Когут, С. А. Воронов // Доп. НАН України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки. — 2010. — № 7. — С. 119-125.
 9. Пероксидовані Пікерінг-емульсії та колоїдосоми на їх основі / А.І. Попадюк, Н.Ю. Соломко, О.Г. Будішевська, А.С. Воронов, С.М. Варваренко, В.Я. Самарик, С.А. Воронов // Доповіді НАН України. — 2012. — № 6. — Р.111-117.
 10. Міцелярні структури амфіфільних діестерів піромелітової кислоти для синтезу наночастинок срібла / О.І.Хоменко, О.Г. Будішевська, С.М.Варваренко, А.С.Воронов, О.О.Кудіна, М.В.Чекайло, С.А.Воронов // Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування — 2012. — № 726. — С. 322-340.
 11. PEG and Cholesterol-Containing piromellitates: Synthesis and Self-Assembly / Оlena Kudina, Ihor Tarnavchyk, Оlena Khomenko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Аndriy S. Voronov // J. Macromolecular Chemistry and Physics. — 2013. — Vol. 214 (23). — P. 2761-2767.
 12. Amphiphilic oligomers based on diesters of pyrromelitic acid for the solubilization of lipophilic agents / О. Khomenko, O. Budishevska, А.S. Voronov, О. Kudina, I. Tarnavchyk, S. Voronov // International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology. — 2013. — Vol.1 (2). — P.17-25.
 13. Ionically and covalently crosslinked hydrogel particles based on chitosan and poly(ethylene glycol) Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, and Stanislav Voronov / Chemistry and chemical technology. — 2014. — Vol. 8. — № 2. — Р. 171-176.
 14. pH-Sensitive Chitosan-based Hydrogel Nanoparticles through Miniemulsion Polymerization Mediated by Peroxide Containing Macromonomer / Nadiya Solomko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Katharina Landfester, Anna Musyanovych // Macromolecular Bioscience. — 2014. — Vol. 14. — Issue 8. — P.1076-1083.
 15. Covalent bond formation in the reaction of glucosamine as monomer unit of chitosan macromolecules and poly(ethylene glycol) disuccinate at elevated temperature / Oksana Zholobko, Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Ananiy Kohut, Stanislav Voronov // Journal of Chitin and Chitosan Science. — 2014. — Vol. 2. — N 4. — P.1-7.

Патенти

 1. Спосіб одержання амфіфільних естерів піромелітової кислоти/ Номер патенту: 104042 | Автори: Кудіна Олена Олександрівна, Хоменко Олена Ігорівна, Самарик Володимир Ярославович, Варваренко Сергій Миколайович, Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.12.2013 | МПК: C07C 69/76, C07C 69/88, C07C67/08.
 2. Спосіб одержання колоїдосом на основі піккерінг емульсій, стабілізованих латексними частинками/ Номер патенту: 83736 | Автори: Воронов Андрій Станіславович, Варваренко Сергій Миколайович, Воронов Станіслав Андрійович, Соломко Надія Юріївна, Попадюк Андрій Ігорович, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.09.2013 | МПК: C08L 65/00.
 3. Спосіб одержання наночастинок срібла/ Номер патенту: 95724 |Автори: Будішевська Ольга Григорівна, Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Когут Ананій Михайлович, Хоменко Олена Ігорівна, Кудіна Олена Олександрівна | Опубліковано: 25.08.2011 | МПК: A61K 33/38, B01J 13/00,A61P 31/04.
 4. Спосіб одержання альтернатних поліоксіетиленвмісних гребінчатих кополімерів/Номер патенту: 94186 | Автори: Когут Ананій Михайлович,Воронов Андрій Станіславович, Будішевська Ольга Григорівна, Хоменко ОленаІгорівна, Воронов Станіслав Андрійович, Кудіна Олена Олександрівна |Опубліковано: 11.04.2011 | МПК: C08F 220/00, C08F 222/00, C08F 224/00.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 208

Номер телефону: +38 (032)258-25-50