Брухаль Ярина Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 01:14, 16 лютого 2019, створена Гавраш Мар'яна (обговореннявнесок) (Інші публікації)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Ващинська (Брухаль) Ярина Богданівна
Брухаль.jpg
Дата народження 06.11.1989
Alma mater 2006-2011 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет іноземних мов
Спеціальність англійська мова та література
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»


Професійний розвиток:


2012-2015 рр. – аспірантура (з відривом від виробництва) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кафедра англійської філології факультету іноземних мов.
Тема дисертаційного дослідження: «Аксіологічні параметри темпорального дейксису в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі». Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Напрями наукових зацікавлень:

  • когнітивна лінгвістика;
  • лінгвопрагматика;
  • сучасний публіцистичний дискурс;
  • методика викладання іноземної мови професійного спрямування.

Участь у міжнародних конференціях:

1. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013)»( Івано-Франківськ, 2013 р.);
2. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень» (Житомир, 2013 р.);
3. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у полікультурному просторі» (Львів, 2014р.);
4. ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015)» (Івано-Франківськ, 2015р.);
5. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград 2015 р.);
6. ХIIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі». (Переяслав-Хмельницький, 26-27 травня 2016 р.)
7. IV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика" (Ужгород, 23.06.2017 – 24.06.2017).
8. Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи" (Одеса, 27.10.2017 – 28.10.2017).
9. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування" 2018, Львів, 26.10.2018 – 27.10.2018.
10. Міжнародна науково-практична конференція "Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство", Київ, 15.06.2018 – 16.06.2018.

Наукові статті у фахових виданнях

2013
1. Брухаль Я.Б. Категорія оцінки як об’єкт лінгвістичних досліджень / Я.Б. Брухаль // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія 6 Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. – Вінниця ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип.18. – С.258-262.
2014
2. Брухаль Я.Б. Комунікативний підхід до вивчення публіцистичного дискурсу / Я.Б. Брухаль // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Філологічні науки». – Ніжин : НГПУ, 2014. – Кн.2 . – С. 23-29.
2015
3. Брухаль Я.Б. Особливості вживання часових форм дієслова в інформативних статтях англомовного публіцистичного дискурсу / Я.Б. Брухаль // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник з матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» 26-27 березня 2015 року. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 341-345.
2017
4. Брухаль Я. Б., Білик О. О. Сутнісні характеристики технології мобільного навчання іноземної мови як педагогічної інновації // Молодий вчений. – 2017. – № 6(46). – C. 201–204. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2018
6. Vashchynska Y. English for Specific Purposes in the system of branches of English Language Teaching // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 6. – С. 48–52.
7. Ващинська Я. Б. Підходи до траткування поняття "дейксис": загальна характеристика та специфіка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2018. – Вип. 2. – С. 20–24.

Інші публікації


2013
1. Брухаль Я.Б. Проблеми вивчення публіцистичного дискурсу в сучасній лінгвістиці / Я.Б. Брухаль // Полілог культур : освітній і культурологічний аспекти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (26 березня 2013р.). – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 4-5.
2. Брухаль Я.Б. Функція оцінки в публіцистичному дискурсі / Я.Б. Брухаль // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень», 22 березня 2013 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. - Житомир, 2013. – С. 18-19.
3. Brukhal Ya. Understanding Time Deixis / Ya. Brukhal // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ, 13 березня 2013 р. / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 25-27.
2014
4. Брухаль Я.Б. Оцінність як ознака публіцистичного дискурсу / Я.Б. Брухаль // «Мова та література у полікультурному просторі»: Матеріали міжнародної науково практичної конференції». – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 76-79.
5. Брухаль Я.Б. Підходи до трактування поняття публіцистичний дискурс / Я.Б. Брухаль //Тези доповідей III Всеукраїнської наукової конференції германістів «Германістика у ХХІ столітті : когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В,Н. Каразіна, 2014. – С. 90-92.
2015
6. Брухаль Я.Б. До питання лексико-граматичних засобів вираження темпорального дейксису / Я.Б. Брухаль //Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 19-20 лютого 2015р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 18-20.
2016
7. Брухаль Я. Б. Проблеми темпорального дейксису на сучасному етапі розвитку лінгвістики / Я. Б. Брухаль // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі : матеріали ХIIІ Міжнародної наукової конференції. (Переяслав-Хмельницький, 26-27 травня 2016 р.) – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 5(13), ч. 1 – С. 69-74.
2017
8. Брухаль Я. Б. До питання стилістичних особливостей англомовних газетних заголовків // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 27–28 жовтня 2017 р.). – 2017. – C. 81–84.
9. Брухаль Я. Б., Лотфі-Гаруді* Г. С. Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 23-24 червня 2017 р.). – 2017. – C. 91–94.
2018
10. Vashchynska Y. Forms of parody in postmodernism: pastiche, intertextuality and metafiction // Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 15–16 червня 2018 р. – 2018. – P. 75–78.
11. Ващинська Я. Б. До питання проблеми навчальної мотивації студентів // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 10–12.