Бритковський Василь Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бритковський Василь Михайлович
Бритковський.jpg
к.т.н., доцент кафедри
Дата народження 11.02.1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Галузь наукових інтересів Діагностика та ремонт електричного та електронного обладнання автомобілів
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства, м. Львів
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Бритковський Василь Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 11 лютого 1976 року.

Закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» (1998 р.),
аспірантуру при кафедрі «Автоматизація та комп'ютерні технології» (2001 р.).

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (2003 р.).
Тема дисертації: Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів [Текст]: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бритковський Василь Михайлович; Українська академія друкарства. — Л., 2003. — 151 арк. — арк. 138—147
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства, м. Львів

З 2005 р. до 2009 р. — інженер-електрик з комп'ютерної діагностики автомобілів ТзОВ «Радар—Сервіс»,

з 2009 р. — асистент, з 2012 р. — старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж 9 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобілів
 • Електронне та електричне обладнання автомобілів
 • Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів
 • Телеметрія на автомобільному транспорті

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — діагностика та ремонт електричного та електронного обладнання автомобілів.

Вибрані публікації

Автор 15 наукових та навчально-методичних публікацій, 3 навчальних посібників.

Монографії та навчальні посібники

 1. Овсяк В.К., Бритковський В.М., Овсяк О.В., Овсяк Ю.В. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем: Навчальний посібник. — Львів: УАД, 2001. —141 с.
 2. Овсяк В.К., Бритковський В.М., Овсяк О.В., Овсяк Ю.В. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем: Навчальний посібник. — Львів: УАД, 2004. —276 с.
 3. Кіндрацький Б.І., Бритковський В.М. Мехатроніка автомобілів: Практикум. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. — 200 с. ISBN 978-966-7585-09-9

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Бритковський В. М.Інтерфейс користувача системи моделювання алгоритмів // Збірник наукових праць «Комп’ютернітехнології друкарства».— Львів: УАД, 1998. — № 2. — С. 48–49.
 2. Бритковський В.М., Овсяк В. К. Моделі алгоритмів інструментальних засобів системи моделювання алгоритмів та їх програмування // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». — Львів: УАД, 1999. — № 3. — С. 79–89.
 3. Бритковський В. М.Модель алгоритму розпізнавання об’єктів знаків операцій алгебри алгоритмів та його програмування // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Радіотехніка та телекомунікації». — 2000. — № 387. — С. 470–473.
 4. Бритковський В. М. Проведення масштабування зображень в системі МОДАЛ // Збірник праць міжнародної конференції «Автоматика — 2000». —Т.6. — Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000. — С. 79–84.
 5. Бритковський В. М.Математична модель трансляції початкових в кінцеві текстово-графічні дані редактора формул алгоритмів-секвенцій МОДАЛ // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». — Львів: УАД, — 2000. — № 4. — С. 247–257.
 6. Бритковський В.Математична модель формування з кінцевих початкових текстово-графічних даних редактора формул алгоритмів—секвенцій МОДАЛ // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». — Львів: УАД, — 2000. — № 5. — С. 278–286.
 7. Бритковський В.М., Овсяк В. К. Синтез і оптимізація інструментальних засобів реактора формула алгоритмів // Збірник наукових праць «Квалілогія книги». —Львів: УАД, 2000. — №3. — С. 32–38.
 8. Бритковський В. М.Синтез, оптимізація і моделювання редактора автоматизованого набору формул секвенційних алгоритмів // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Радіотехніка та телекомунікації». —2001. — № 428. — С. 158–167.

Тези доповідей

 1. Бритковський В. М., Овсяк В. К. Математичні моделі структур текстово-графічних даних редактора формул алгоритмів-секвенцій //Праці п’ятої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» — «УкрОБРАЗ—2000».— Київ: Видання Української асоціації з оброблення інформації та розпізнавання образів, — 2000. — С.317–318.
 2. Бритковський В. М., Овсяк В. К., Огірко О.І. Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій// Матеріали 7 всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». — Львів: НУ ім. І. Франка, 2000. — С. 17–18.
 3. Brytkovskyj Vasil. Mathematical structure of the system ofan automized admission of the formulas of algebra of algorithms-sequentions //Proceedings of the VI—th international conference. The experience of designingand application of CAD systems in microelectronics (CADSM 2001). — Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic National University, 2001. — P. 285–286.

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус НУЛП, кімната 113 (1-ий поверх)
Номер телефону: +38 (032) 258 21-71
E-mail: bkindr@polynet.lviv.ua