Бонецький Орест Олегович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:16, 26 листопада 2019, створена Клап Андрій (обговореннявнесок) (Інші публікації)

Перейти до: навігація, пошук
Бонецький Орест Олегович
Bonetskyi.JPG
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – дотепер асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит

 1. Бонецький О.О. Показники рівня економічної довіри до гривні з позицій функцій грошей. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. №2. С. 22-26.

2. Інформаційні системи і технології у фінансах

 1. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.

3. Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів

 1. Кузьмін О. Є., Бонецький О. О. Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин Економіка та держава. 2011. № 3. С. 4-7.
 2. Хома І. Б., Бонецький О. О. Систематизація підходів до формування інтегрального показника оцінювання фінансового стану підприємств Наука й економіка. 2008. №2 (10). С. 339-343.

4. Страхування

 1. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.

4. Фінансовий ринок

 1. Дослідження фондового ринку України в розрізі випуску облігацій за видами емітентів / І. Б. Хома, О. О. Бонецький // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Т.І. – Вип. 230. – С. 283-292.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016

Участь у кафедральних темах

 • НДР «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації № 0106U000027)
 • НДР «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» (номер державної реєстрації № 0112U000800)

Підвищення кваліфікації

 • 2014 р. - ПАТ "Галант".
 • 2009 р. - Львівська філія ПАТ «Мегабанк».

Основні публікації

Монографії

 1. Бонецький О.О. Економічна довіра в системі формування процесів забезпечення економічної захищеності й антикризового управління підприємством [Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: Монографія / І.Б. Хома, О.О. Бонецький, В.М. Кащишин, Р.М. Вороніна, О.С. Лемішовська // за ред. д.е.н., проф. І.Б. Хоми. – Львів: Ліга-Прес , 2017. - 216 с.] - Розділ 2. – С. 58-91.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І., Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.
 2. Бонецький О. О., Желізняк Р. Й. Економічна довіра як один із факторів атестації кадрів Проблеми економіки. 2018. №3. C. 69–74.
 3. Бонецький О.О. Врахування економічної довіри у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2014. Том 15. № 1. С. 305-309.

Інші публікації

 1. Бонецький О. О. Тенденції розвитку глобальної інфраструктури у 21 ст. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : Матеріали V міжнародної міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 травня 2019 р. Львів: Національний університет «Львівська політехніка». Львів: 2019. С. 276.
 2. Бонецький О. О., Кащишин В. М. Фактори погіршення платіжного балансу України у 2018 р. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квітня 2019 р. Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: 2019. С. 231-234.
 3. Бонецький О. О. Економічні вигоди від забезпечення економічної довіри / О. О. Бонецький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Розвиток національної економіки: теорія і практика"], (м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 46-47.
 4. Бонецький О. О. Довіра як об’єкт досліджень / О. О. Бонецький // Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених ["Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення"], (м. Львів, 11–12 квітня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 236-237.
 5. Бонецький О. О. Фактори, що визначають рівень економічної довіри між контрагентами / О. О. Бонецький // Матеріали Х науково-практичної конференції ["Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні"], (м. Львів, 31 березня – 5 квітня 2014 р.). – Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – С. 129-131.

Додаткові відомості

 • Секретар ДЕК.

Кафедра фінансів