Відмінності між версіями «Бонецький Орест Олегович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Тема кандидатської дисертації)
(Навчальна робота)
Рядок 34: Рядок 34:
 
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
 
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
  
'''1. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств'''
+
'''1. Гроші та кредит'''
# Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин / О. Є. Кузьмін, О. О. Бонецький // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 4-7.
+
# Бонецький О.О. Показники рівня економічної довіри до гривні з позицій функцій грошей. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. №2. С. 22-26.
# Довіра до товару як чинник успішної маркетингової діяльності / О. О. Бонецький // Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. – № 690. – С. 14-21.
+
# Економічна довіра державної податкової служби до підприємства / О. О. Бонецький // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10. Ч 2. – С. 197-200.
+
# Систематизація підходів до формування інтегрального показника оцінювання фінансового стану підприємств / І. Б. Хома, О. О. Бонецький // Наука й економіка. – 2008. – №2 (10). С. 339-343.
+
  
'''2. Фінансовий менеджмент'''
+
'''2. Інформаційні системи і технології у фінансах'''
#Врахування економічної довіри у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем [Текст] / О. О. Бонецький // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – 1. С. 305-309. – ISSN 1993-0259.
+
# Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.
  
'''3. Банківська система'''
+
'''3. Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів'''
#Показники рівня економічної довіри до гривні з позицій функцій грошей / О. О. Бонецький // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. №2. С. 22-26.
+
# Кузьмін О. Є., Бонецький О. О. Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин Економіка та держава. 2011. № 3. С. 4-7.
# Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін, О. О. Бонецький  // Вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. С. 100-104.
+
# Хома І. Б., Бонецький О. О. Систематизація підходів до формування інтегрального показника оцінювання фінансового стану підприємств Наука й економіка. 2008. №2 (10). С. 339-343.
 +
 
 +
'''4. Страхування'''
 +
# Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.
  
 
'''4. Фінансовий ринок'''
 
'''4. Фінансовий ринок'''
#Дослідження фондового ринку України в розрізі випуску облігацій за видами емітентів / І. Б. Хома, О. О. Бонецький // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Т.І. – Вип. 230. – С. 283-292.
+
# Дослідження фондового ринку України в розрізі випуску облігацій за видами емітентів / І. Б. Хома, О. О. Бонецький // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Т.І. – Вип. 230. – С. 283-292.
  
 
==Науково-дослідна робота ==
 
==Науково-дослідна робота ==

Версія за 14:08, 26 листопада 2019

Бонецький Орест Олегович
Bonetskyi.JPG
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – дотепер асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит

 1. Бонецький О.О. Показники рівня економічної довіри до гривні з позицій функцій грошей. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. №2. С. 22-26.

2. Інформаційні системи і технології у фінансах

 1. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.

3. Математичне забезпечення фінансів соціально-економічних проектів

 1. Кузьмін О. Є., Бонецький О. О. Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин Економіка та держава. 2011. № 3. С. 4-7.
 2. Хома І. Б., Бонецький О. О. Систематизація підходів до формування інтегрального показника оцінювання фінансового стану підприємств Наука й економіка. 2008. №2 (10). С. 339-343.

4. Страхування

 1. Желізняк Р. Й., Бонецький О. О., Жулевич М. І. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 100-104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-16.

4. Фінансовий ринок

 1. Дослідження фондового ринку України в розрізі випуску облігацій за видами емітентів / І. Б. Хома, О. О. Бонецький // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Т.І. – Вип. 230. – С. 283-292.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства", спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016

Підвищення кваліфікації

 • 2014 р. - ПАТ "Галант".
 • 2009 р. - Львівська філія ПАТ «Мегабанк».

Основні публікації

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Бонецький О. О. Економічна довіра як фактор інноваційного поступу національного господарства / О. О. Бонецький // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики»], (м. Львів, 20-21 травня 2010 р.). – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. – С. 41-43.
 2. Бонецький О. О. Підходи щодо формування економічної довіри фінансово-кредитних установ до підприємства / О. О. Бонецький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Розвиток системи довіри і захисту прав споживачів фінансових послуг»], (м. Харків, 30 вересня 2010 р.). – Харків: ХНЕУ, 2010. – С. 39-41.
 3. Бонецький О. О. Чинники формування довіри до товару / О.О. Бонецький // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 4-6 листопада 2010 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки – С. 36-38.
 4. Бонецький О. О. Досвід взаємодії як основний фактор при визначенні рівня економічної довіри до працівника / О. О. Бонецький // Матеріали міжнародної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку»]. (м. Макіївка, 15 березня 2011 р.). – Донецьк: ДонНАБА.– 2011. – Ч. 2. – С. 117-119.
 5. Бонецький О. О. Підходи щодо оцінювання рівня економічної довіри акціонерів до акціонерного товариства / О. О. Бонецький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»], (м. Полтава, 25-27 травня 2011 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 104-105.
 6. Бонецький О. О. Економічна довіра до гривні як чинник виконання функцій грошей / О. О. Бонецький // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 589-590.
 7. Бонецький О. О. Роль довіри в інноваційних процесах / О. О. Бонецький // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції ["Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури"], (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. С. 30-31.
 8. Бонецький О. О. Фактори, що визначають рівень економічної довіри між контрагентами / О. О. Бонецький // Матеріали Х науково-практичної конференції ["Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні"], (м. Львів, 31 березня – 5 квітня 2014 р.). – Львів: Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – С. 129-131.
 9. Бонецький О. О. Довіра як об’єкт досліджень / О. О. Бонецький // Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених ["Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення"], (м. Львів, 11–12 квітня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 236-237.
 10. Бонецький О. О. Економічні вигоди від забезпечення економічної довіри / О. О. Бонецький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Розвиток національної економіки: теорія і практика"], (м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 46-47.

Додаткові відомості

 • Секретар ДЕК.

Кафедра фінансів