Бондарчук Марія Костянтинівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бондарчук Марія Костянтинівна
BondarchukMK.jpg
Alma mater Національний університет „Львівська політехніка”
Дата закінчення 1995
Спеціальність Економіка і управління в галузях паливно-енергетичного комплексу
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 04.07.2013
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 15.12.2015
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів
Почесні звання Академік Національної Академії наук вищої освіти

Академік Академії економічних наук

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2001-2014 - доцент кафедри фінансів
 • 2008 - 2010 - вчений секретар інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки.
 • 2008 - 2010 - завідувач кафедри фінансів Інституту підприємництва і перспективних технологій Львівської політехніки
 • 2000-2010 - заступник завідувача кафедри фінансів з наукової роботи
 • 2000-2001 - старший викладач кафедри фінансів
 • 1997-2000 - асистент кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств», «Банківський менеджмент», «Банківська система», «Банкрутство»; для аспірантів: «Дослідження регуляторів фінансового ринку», «Особливості розвитку парабанківської системи», «Дослідження стану фінансів підприємств і проблеми їх санації».

У різних навчальних закладах Західного регіону України (1997 - 2007 роки - Львівський банківський інститут; Західний науково-учбовий інститут при Мінмашпромі; Львівська філія Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту; Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті „Львівська політехніка”; Львівський інститут менеджменту; МАУП (Галицьке відділення); Економіко-правничий інститут (м. Івано-Франківськ), університет «Львівський ставропігіон») викладала дисципліни: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Державні фінанси», «Банківські операції», «Облік банківських операцій», «Державні фінанси», «Фондовий ринок», «Антикризове управління фінансами підприємств», «Методика проведення практичних занять» (для магістрів спеціальності «Фінанси»), «Основи теорії фінансів» для студентів спеціальності “Прикладна математика”, «Облік і аналіз ЗЕД» та інші. Керує магістерськими і дипломними роботами.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Економічна оцінка і регулювання діяльності промислово-фінансових груп" за спеціальністю 08.02.03 – "Організація управління, планування і регулювання економікою", 2000 р.

Тема докторської дисертації

«Управління санацією виробничо-господарських об’єднань» за спеціальністю 08.00.04 Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності, 2013р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/Потенціал „Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах” (номер державної реєстрації 0105U000604, наказ МОНУ від 22.12.2004р., №960).

Участь у кафедральних темах

 • НДР „Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських об’єднань” (номер державної реєстрації 0106U000027);
 • НДР „Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні і приладобудуванні” (реєстраційний номер 0107u010249);
 • НДР „Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану ВГС в машинобудуванні та приладобудуванні” (реєстраційний номер 0108 U010402);
 • НДР „Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану ВГС в машинобудуванні та приладобудуванні” (реєстраційний номер 0108 U010403) та інші.

Керівництво аспірантами

Зокрема, захистили кандидатські дисертації:

 • 2011 рік - аспірант Ульянова А.М. («Оцінювання конкурентоспроможності господарських структур у машинобудуванні», спец. 08.00.04),
 • 2013 рік - здобувач Урікова О.М. («Управління інформаційними ресурсами корпоративних підприємств», спец. 08.00.04),
 • 2017 рік – аспірант Біленська Я.Р. («Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань», спец. 08.00.04)

- 2018 рік - аспірант Джурик Х.Б. ("Фінанси об"єднаних територіальних громад"), спец.08.00.08

Членство у спеціалізованих вчених радах

Член спеціалізованих вчених рад Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» і Д 17.051.08 Запорізького національного університету із захисту докторських і кандидатських дисертацій (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Почесні звання та нагороди

Академік Академії наук вищої освіти України (диплом № 10-2017 від 24 листопада 2017 року) Академік Академії економічних наук ( диплом № 1047 від 25.05.2019р.) Нагороджена грамотою Національного університету «Львівська політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій роботі за 2004-2005 навчальний рік; грамотами за високі результати роботи Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки (2000-2018 р.р.); нагрудним знаком Львівської політехніки за високі досягнення (2013 рік); у 2002 році присуджена стипендія Голови Львівської обласної держадміністрації для молодих вчених за високі досягнення в економічній науці.

Нагороджена почесною грамотою галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності „Фінанси, грошовий обіг і кредит” (ДонДУЕТ, 2006 рік).

Оголошена подяка за активну допомогу в організації та проведенні Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності „Банківська справа” в якості члена журі (КНЕУ, 2006 рік). Видані сертифікати участі у складі журі Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності „Банківська справа” (ОДЕУ, 2002-2005 роки).

Подяка Університету ДФС України за участь у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Банківська справа”(2017 рік).

Нагороджена Академією наук вищої освіти України дипломами за найкращі посібники «Фінансова санація і антикризове управління» і «Гроші та кредит» (2017), «Банківська система» (2018).


Підвищення кваліфікації

 • 2001 рік Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку
 • 2006 рік ЗАТ АКБ „Львів
 • 2014 рік ПАТ «Комерція»
 • 2019 рік ЗАТ АКБ «Львів»
 • 1996-2000 роки - Аспірантура Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2010-2013 роки - Докторантура Національного університету «Львівська політехніка»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 • Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:
 1. Колісник М.К.* Гроші та кредит: [навчальний посібник] // [Алєксєєв І.В., Колісник М.К.]. - К: Знання, 2009 – 253с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1.4/18-Г-1354 від 11.06.2008 р.
 2. Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: [навчальний посібник] // [Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І.]. - К.: Кондор, 2007. - 272 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 14 /18.2-467 від 27.02.2006 р.
 • Навчальні посібники без грифу Міністерства освіти і науки України:
 1. Колісник М.К. Міжнародні автоперевезення: економічні та управлінські аспекти: [навчальний посібник] // за редакцією проф. О. Є. Кузьміна. - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999. - 110с.
 2. Колісник М.К. Теорія фінансів: [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] // [Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Панкевич Л.В., Тревого Л.С.] - Львів: ІППТ при НУ “Львівська політехніка”, 2000 – 87 с.
 3. Колісник М.К. Гроші і кредит: [навчально-методичний посібник] // [Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й. та ін.] - Львів: ІППТ при НУ “Львівська політехніка”, 2001. - 90с.
 4. Колісник М.К. Облік банківських операцій: [навчально-методичний посібник] // [Колісник М.К., Кухаренко І.К., Віблий П.І.]. - Львів: ІППТ при НУ “Львівська політехніка”, 2001. - 120с.
 5. Колісник М.К. Управління фінансовою санацією підприємства: [навчально-методичний посібник] // [Колісник М.К., Георгіаді Н.Г., Ільчук П.Г., Віблий П.І.]. - Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2003.- 164 с.
 6. Колісник М.К. Гроші та кредит: [навчальний посібник] // [Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й. та ін.]. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” , 2004 – 168 с.
 7. Колісник М.К. Фінансовий ринок: [навчальний посібник] // [Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М.]. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004 – 192 с.
 8. Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент: [навчальний посібник] // [Ярошевич Н.Б., Колісник М.К.]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 292 с.
 9. Колісник М.К. Основи теорії фінансів: [навчальний посібник] // [Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Ярошевич Н.Б.] – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 144 с.
 10. Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. -Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 216 с.
 11. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. . – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с. Financial sanitation and enterprise’s crisis management / Мariia Bondarchuk, Ihor Alieksieyev: Tutorial – Lviv:,2017. – 268 p.
 12. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial – Lviv: Liga-Pres,2017. – 246 p.
  *- Прізвище Колісник М.К. змінено на Бондарчук М.К. у зв’язку з одруженням.

Монографії

 1. Колісник М.К. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: [монографія] / [І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, А.С. Мороз ]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 132 с.
 2. Колісник М.К. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник та інші] / за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна, д.е.н., проф. І.В. Алєксєєва – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 151 с.
 3. Колісник М.К. Теоретико-методологічні підходи до економіко-математичного моделювання спільного фінансування антикризових інновацій у виробничо-господарських структурах машинобудування: [Інновації: проблеми науки і практики: монографія] / [Алєксєєв І.В., Колісник М.К.] / за ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка, М.О. Кизима, О.М. Тищенка – Харків.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 256 с.
 4. Колісник М.К. Вплив виробничих інновацій на конкурентоспроможність промислово-фінансових груп у машинобудуванні: [Управління виробництвом: проблеми теорії і практики: монографія] / [М.К. Колісник, А.М. Ульянова] / за ред. О.В. Мартякової – Донецьк.: ДонНТУ, 2008. – 474 с.
 5. Колісник М.К. Антикризове управління виробничо-господарськими структурами у машинобудуванні: [монографія] / М.К. Колісник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.– 208 с.
 6. Бондарчук М.К. Система раннього попередження і реагування на кризові ситуації при фінансовому забезпеченні розвитку об’єднань підприємств: [Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій. Т.2 Колективна монографія] / [Бондарчук М.К., Кобилецька О.І.] / За ред. Т.О. Журавльової - Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. - 303с.
 7. Бондарчук М.К. Антикризові інновації та напрями їх фінансування в об’єднаннях підприємств: [Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія] / [Бондарчук М.К., Шоля Р.І.] / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. - 436с.
 8. Бондарчук М.К. Вплив кризових явищ на спільне інвестування у виробничо-господарських об’єднаннях. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: монографія/за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. –с.281-290 Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: монографія/за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. –с.281-290.
 9. Бондарчук М.К. Організаційне проектування санаційних інновацій у різних об’єднаннях підприємницького бізнесу. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. –с.290-301.
 10. Бондарчук М.К. Розроблення класифікатора елементарних циклів управління в умовах санації для різних структур підприємницького бізнесу. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: /монографія/ за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - с. 31-40.
 11. Бондарчук М.К. Теоретико-методологічні засади розвитку структур підприємницького бізнесу з метою санації українських підприємств. Розвиток субʼєктів господарювання україни: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с.
 12. Бондарчук М.К. Методичне забезпечення фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку об’єднань підприємств в умовах санації: [Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань / Нац. металург. академія України Колективна монографія] / [Бондарчук М.К., Волошин О.П] /; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364с., c.159-172.
 13. Бондарчук М.К. Теоретичні аспекти взаємодії фінансових установ і реального сектору економіки в умовах антикризового управління: [Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. — Дніпро: Пороги, 2018, с.216-225
 14. Бондарчук М.К. Теоретичні основи та прикладні проблеми діагностики кризових явищ та напрями управління ними у ВГО: [Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): моногр. ] / за ред. Л.М. Савчук.– Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019.-472с. c.133-141.
 15. Bondarchuk M. Management of sanation innovations as a part of economic security industrial and financial group: [Security of the xxi century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] /[ Bondarchuk M., Bublyk M., Vivchar O.] in edition I. Markina. – Prague. - Nemoros s.r.o. – 2019.- Czech Republic.- 500 p.
 Бондарчук М.К. Сучасні підходи до фінансового і інноваційного розвитку промислово-фінансових груп [Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства:монографія/ [Бондарчук М.К., Паранчук С.В., Червінська О.С.] / за ред. Л.М. Савчук,Л.М.Бандоріної– Дніпро:Пороги, 2020. – 520 с., c.109-124.

Бондарчук М.К. Інформаційне забезпечення стратегічного планування в об’єднаннях підприємств [Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія / [Бондарчук М.К., Волошин О.П., Скоропад І.С.] / за ред. Л.М. Савчук,Л.М. Бандоріної– Дніпро:Пороги, 2020. – 532 с., с.169-182


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Опубліковано близько 250 публікацій, з них 170 наукових, в тому числі 70 у фахових виданнях, з яких 14 публікацій у виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних, та понад 60 праць навчально-методичного характеру. Основні праці:

 1. Бондарчук М.К. Проблеми управління державним боргом в умовах фінансової кризи та шляхи вирішення / Бондарчук М.К., Вівчар О.Й. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка», №4 (32). Том 1 – Хмельницький, 2013 – С. 25 – 32. (Index Copernicus).
 2. Бондарчук М.К. Фінансовий облік як інформаційне джерело для визначення рівня економічної безпеки підприємства / Бондарчук М.К., Воляник Г.М. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. –Вип.2. – С. 207-216.
 3. Бондарчук М.К. Інноваційний розвиток підприємств як чинник економічного зростання / Бондарчук М.К., Волошин О.П. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 142-147. (Index Copernicus).
 4. Бондарчук М.К. Контролінг як складова управління санацією в об’єднаннях підприємств / Бондарчук М.К., Воляник Г.М. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 115-121. (Index Copernicus).
 5. Бондарчук М.К. Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку / Бондарчук М.К., Вівчар О.Й., Скоропад І.С. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка», №3 (31) – Хмельницький, 2013. – С.17 – 22. (РІНЦ, Index Copernicus).
 6. Бондарчук М.К. Ефективні методи діагностики фінансового стану страхової компанії та їх апробація / Бондарчук М.К., Кондрат І.Ю. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 147-152. (Index Copernicus).
 7. Бондарчук М.К. Стратегії управління санацією за умов інноваційних трансформацій у виробничо-господарських об’єднаннях / Бондарчук М.К., Волошин О.П. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка», №4 (32). Том1 – Хмельницький, 2013. – С.19 – 25. (РІНЦ, Index Copernicus).
 8. Бондарчук М.К. Планування бюджету на основі цільових програм / Бондарчук М.К., Скоропад І.С. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 142-147. (Index Copernicus).
 9. Бондарчук М.К. Впровадження СРПР для діагностики кризових ситуацій у виробничо-господарських об’єднаннях / Бондарчук М.К. // Економічний простір. Збірник наукових праць. № 81 .- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014, С.168-176. (РІНЦ, Index Copernicus).
 10. Бондарчук М.К. Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об’єднання / Бондарчук М.К., Воляник Г.М. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип.1. - С.138-147.
 11. Бондарчук М.К. Підходи до оздоровлення інвестиційно-виробничої діяльності ВГС з урахуванням основних законів їх розвитку / Бондарчук М.К., Кобилецька О.І.. // Економічний простір. Збірник наукових праць. № 91.-Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. - С. 119-126. (РІНЦ, Index Copernicus).
 12. Бондарчук М.К. Побудова моделі інвестування санаційних інновацій в інтегрованих структурах / Бондарчук М.К., Воляник Г.М.// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 320-326. ( Index Copernicus).
 13. Бондарчук М.К. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства / Бондарчук М.К., Кондрат І.Ю.// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 182-189. ( Index Copernicus).
 14. Бондарчук М.К. Побудова моделі інвестування санаційних інновацій в інтегрованих структурах / Бондарчук М.К., Воляник Г.М.// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 320-326. ( Index Copernicus).
 15. Бондарчук М.К. Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми / Бондарчук М.К., Воляник Г.М., Курило О.Б. // Фаховий науковий журнал "ЕКОНОМІКА: реалії часу". № 1 (17), 2015. Одеський національний політехнічний університет, С.73-78. (РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)).
 16. Bondarchuk Mariia. Constructing classifier of elementary cycles management in the sanation of the industrial and commercial associations / Bondarchuk Mariia, Iryna Khoma // Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume III. “Oxford University Press”, 2015., Р. 168-179. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus
 17. Bondarchuk Mariia. Formation of the mechanism of blocking the negative effects of business conflicts in the system of crisis management of an enterprise / Bondarchuk Mariia, Iryna Khoma // Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, No.1. (15) (January-June). Volume III. “Sydney University Press”, 2015. - Р. 133-147. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 18. Bondarchuk Mariia / Approaches to ranking causes of management crises in an industrial and commercial association // Науковий журнал Львівської політехніки «Economics, Entrepreneurship, Management», Volume 2, Number 1, 2015., Р.15
 19. Bondarchuk Mariia K., Druhov Oleksiy O., Voloshyn О. P. (2017) Research On The Problemmatics Of Anti-Crisis Innovations Financing In Business Structures. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol 2, No 23 Web of Science; Ulrich’s Periodicals Directory (США); Index Copernicus (Польща); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія).
 20. Бондарчук М.К. Пропонована система показників оцінки цінних паперів для антикризового управління об’єднань підприємств. / Бондарчук М.К., Волошин О.П.// Економічний простір: Збірник наукових праць. – №129. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018.с.125-135. INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR
 21. Бондарчук М.К. Фінансово-кредитне регулювання інноваційного розвитку фінансово-промислових груп в контексті їхньої антикризової діяльності / Бондарчук М.К., Волошин О.П., Вівчар О.Й.//Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / За ред. Івана Кіщака. – № 1 (12), червень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 98 с., с. 67-75. INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR.
 22. Bondarchuk M. K. Modern approaches to the formation of the concept of “management of innovative activity strategy” / Cherep O.G., Bondarchuk M. K./ International scientific journal Innovations. Vol. 7 (2019), issue 4. Pg(s)121-123
 23. Бондарчук М.К. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ДОХОДІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД / Бондарчук М.К., Джурик Х.Б.. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького національного університету, №3 – Хмельницький, 2019. – С.48 – 54. (РІНЦ, Index Copernicus).
Бондарчук М.К. Моделювання доходної частини бюджетy об’єднаних територіальних громад/ Бондарчук М.К., Джурик Х.Б.. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького національного університету – Хмельницький. – 2019. – № 4, Том 2 (272). - С. 11-16. ISSN 2307-5740 DOI: 10.31891/2307-5740

Додаткові відомості

У 2018 році Академією наук вищої освіти України нагороджена медаллю імені Ярослава Мудрого. У 2020 році Національною Академією наук вищої освіти України нагороджена медаллю імені Святого Володимира. Науково-педагогічна діяльність поєднується з виховною роботою студентів:

 • у співавторстві зі студентами опубліковано близько 35 наукових праць, організовані і проведені для студентів круглі столи, брейн-ринги (2006-2013роки) тощо;
 • згідно з наказом ректора Національного університету „Львівська політехніка” щорічно організовані та проведені 1-етапи Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей „Фінанси” і „Банківська справа”(2006-2017 роки);
 • участь у складі журі і апеляційної комісії 2-етапів Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей „Фінанси” і „Банківська справа” (м. Одеса - ОДЕУ, м. Харків - ХНЕУ, м. Київ – КНЕУ, м.Ірпінь – Університет ДФС України), а також виступала як керівник групи студентів на даних олімпіадах;
 • участь у складі журі галузевої конкурсної комісії студентських наукових робіт зі спеціальності „Фінанси, грошовий обіг і кредит” (м. Донецьк – ДонДУЕТ);
 • згідно з наказом ректора Національного університету „Львівська політехніка” щорічно організовані та проведені студентські науково-практичні конференції (підсекція „Фінанси”);
 • під науковим керівництвом студентами до різноманітних конкурсів всеукраїнського і місцевого рівнів підготовлені 11 наукових робіт (результати – призові місця шести студентів);
 • підготовлено до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей „Фінанси” і „Банківська справа”- близько 30 студентів. Результати – призові місця наших студентів (2006-2017 роки)
 • організація участі студентів кафедри фінансів в обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, який організований Головним управлінням економіки ЛОДА, Головним управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді ЛОДА, Львівським молодіжним центром молоді тощо.
 • вперше в Україні видані навчальні посібники «Банківська система» і «Фінансова санація і антикризове управління підприємствами» на англійській мові з метою формування у студентів, магістрів, аспірантів, докторантів і фінансових менеджерів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок.

Цитування: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ae8gHlIAAAAJ#d=gs_hdr_drw https://orcid.org/0000-0002-4624-0734 Web of Science R-6043-2017

Кафедра фінансів