Відмінності між версіями «Бондаренко Лідія Петрівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Науково-дослідна робота)
Рядок 15: Рядок 15:
 
| Науковий керівник =
 
| Науковий керівник =
 
| Дата присвоєння н_с = 10.11.2011 р., ДК № 000351
 
| Дата присвоєння н_с = 10.11.2011 р., ДК № 000351
| Вчене звання =  
+
| Вчене звання = доцент кафедри фінансів
| Дата присвоєння в_з =  
+
| Дата присвоєння в_з = 23.10.2018 р., АД № 001337
 
| Відомі учні =
 
| Відомі учні =
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =

Версія за 12:25, 18 квітня 2019

Бондаренко Лідія Петрівна
Бондаренко.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р., ДК № 000351
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 23.10.2018 р., АД № 001337
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2016 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 2010 – 2016 асистент кафедри фінансів
 • 2005 – 2011 аспірант кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий аналіз:

 1. Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 2. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.
 3. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223.
 4. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
 5. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.

2. Фінанси:

 1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
 2. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.

3. Основи теорії фінансів:

 1. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.

4. Менеджмент і маркетинг:

 1. Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63.
 2. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації:

«Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Участь у держбюджетних темах:

ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).

Участь у кафедральних темах:

 1. Здійснення науково-дослідних робіт відповідно до наукового напрямку кафедри фінансів "Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств" номер державної реєстрації № 0112U000799 (підрозділ 3.6 у 2016 р.) .
 2. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Стажування у Міжнародному Інституті Інновацій “Освіта-Наука-Розвиток” у Варшаві (Сертифікат №76 в період з 01.06.2016 р. по 30.11.2016 р., 150 годин.).
 2. Стажування у ДП «Західгеодезкартографія» (з 16.01 по 14.04 2017 р.).
 3. Підвищення кваліфікації через проходження семінарів педагогічних знань (з 10.10. 2016 р. по 16.06. 2017 р., 108 годин).

Основні публікації

Монографії

 1. Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Бондаренко Л.П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку рішень / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило, П.А. Гориславець // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2018. – № 3. – С. 5-8.
 2. Бондаренко Л.П. Тенденції та перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Л.П. Бондаренко, Р.Д. Бала // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Том 2. – №23. – С.24-31
 3. Бондаренко Л.П. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ. –2017. – №3 (189). – С. 316 – 325.
 4. Bondarenko. L.P. Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks / L.P. Bondarenko, P.I. Viblyj // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2017. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5486.
 5. Бондаренко Л.П. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, Н.Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – №16. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2888-kots-o-o-bondarenko-l-p-khorkava-n-b-napryami-pidvishchennya-investitsijnoji-privablivosti-cherez-zdijsnennya-kapitalnikh-investitsij.
 6. Бондаренко Л.П. Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві / Л.П. Бондаренко, М.І. Тарнавський // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2017. – № 7. – С. 47-52.
 7. Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 8. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.
 9. Бондаренко Л.П. Система управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування з позиції управлінських рішень / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило, П.А. Гориславець // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. – № 8. – С. 325 – 333.
 10. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.

Інші публікації

 1. Бондаренко Л.П. Показники інтерналізації підприємств та динаміка їхніх значень / / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Дослідження з економіки в 2018 році. Збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції. - Краматорськ. – 2018. – (02.02). – С. 36-39.
 2. Бондаренко Л.П. Ключові проблеми роботи українських банків у соціальних мережах Facebook і Twitter / Л.П. Бондаренко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Львів. – 2017. – С. 24.
 3. Бондаренко Л.П. Banks lead generation advantages in social networks / Л.П. Бондаренко // Наукові дослідження в Україні та світі. Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - Краматорськ. – 2017. – С.71-72.
 4. Бондаренко Л.П. Шляхи вдосконалення управління дебіторскьою заборгованістю / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні. Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції. - Кривий Ріг. – 2017. – С. 296-297.
 5. Бондаренко Л.П. Банківські депозити, як інструмент збереження заощаджень домогосподарств / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Сімнадцяті економіко-правові дискусії. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів. – 2017. – С. 63-64.
 6. Бондаренко Л.П. Кредитні установи небанківського типу та їх роль на ринку позикового капіталу України / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . - Ужгород. – 2017. – С. 60-61.
 7. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / Л.П. Бондаренко,П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції . - Львів. – 2017. – С. 40.
 8. Бондаренко Л.П. Процес банківської лідогенерації у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С. 31-33.
 9. Бондаренко Л.П. Ефективна лідогенерація у соціальних мережах як додатковий чинник зростання дохідності українських банків / Л.П. Бондаренко // Фінанси, банківництво, страхування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – Львів, 2016. – С. 18-19.
 10. Бондаренко Л.П. Планування позикового капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. - С. 30-32.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р.
 2. Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.


Додаткові відомості

Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження криптовалют.


Кафедра фінансів