Відмінності між версіями «Бондаренко Лідія Петрівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації)
 
(Не показано 9 проміжних версій цього користувача)
Рядок 15: Рядок 15:
 
| Науковий керівник =
 
| Науковий керівник =
 
| Дата присвоєння н_с = 10.11.2011 р., ДК № 000351
 
| Дата присвоєння н_с = 10.11.2011 р., ДК № 000351
| Вчене звання =  
+
| Вчене звання = доцент кафедри фінансів
| Дата присвоєння в_з =  
+
| Дата присвоєння в_з = 23.10.2018 р., АД № 001337
 
| Відомі учні =
 
| Відомі учні =
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
Рядок 46: Рядок 46:
 
# Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
 
# Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
 
# Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.
 
# Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.
 
  
 
'''2. Фінанси:'''
 
'''2. Фінанси:'''
  
1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
+
# Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
2. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.
+
# Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.
  
 
'''3. Основи теорії фінансів:'''
 
'''3. Основи теорії фінансів:'''
  
1. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.
+
# Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.
  
 
'''4. Менеджмент і маркетинг:'''
 
'''4. Менеджмент і маркетинг:'''
  
1. Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63.
+
# Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63.
2. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.
+
# Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.
  
 
==Науково-дослідна робота==
 
==Науково-дослідна робота==
  
Тема кандидатської дисертації:
+
'''Тема кандидатської дисертації:'''
 +
 
 
«Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.
 
«Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.
  
Участь у держбюджетних темах:
+
'''Участь у держбюджетних темах:'''
  
 
ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).
 
ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).
  
Участь у кафедральних темах:
+
'''Участь у кафедральних темах:'''
ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.
+
 
 +
# Здійснення науково-дослідних робіт відповідно до наукового напрямку кафедри фінансів "Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств" номер державної реєстрації № 0112U000799 (підрозділ 3.6 у 2016 р.) .
 +
# ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.
 +
 
 +
==Стажування та підвищення кваліфікації==
 +
# Стажування у Міжнародному Інституті Інновацій “Освіта-Наука-Розвиток” у Варшаві (Сертифікат №76 в період з 01.06.2016 р. по 30.11.2016 р., 150 годин.).
 +
# Стажування у ДП «Західгеодезкартографія» (з 16.01 по 14.04 2017 р.).
 +
# Підвищення кваліфікації через проходження семінарів педагогічних знань (з 10.10. 2016 р. по 16.06. 2017 р., 108 годин).
  
 
==Основні публікації==
 
==Основні публікації==
Рядок 78: Рядок 85:
 
''Монографії''
 
''Монографії''
  
1. Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.
+
# Бондаренко Л. П. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України: колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. І. Лащик, А. І. Якимів. – Львів : Видавництво “Новий світ-2000”, 2018. – 180 с.
 +
# Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.
  
 
''Публікації у виданнях (за останні 5 років)''
 
''Публікації у виданнях (за останні 5 років)''
  
1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
+
# Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
2. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
+
# Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
3. Бондаренко Л.П. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012. – Ч.1. – №11(182) – С. 493-502.
+
# Бондаренко Л.П. Практика використання безконтактних платежів в Україні та світі / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, А.Б. Тарабінович // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/54.pdf.
4. Бондаренко Л.П. Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило, В.М. Крочук // Науковий вісник Національного лісотехнічоного університету України. –– Львів: Видавництво НЛТУ, 2012. - Вип. 22.4. –  С. 278-283.
+
# Bondarenko L.P. Principles of professional management of multi- apartment buildings / L.P. Bondarenko, N.V. Moroz, O. M. Chubka // Науковий вісник Полісся: науковий економічний журнал. – 2018. – №2(14). – Ч.2. – С. 150-156.
5. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.  
+
# Бондаренко Л. П. Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, О.М. Чубка // Вісник Одеського національного університету: науковий журнал. –  Серія “Економіка”:. – 2018. – Том 23. – Вип. 2(67). – С. 132-136.
6. Бондаренко Л.П. Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 254-262.
+
# Бондаренко Л. П. Модель антикризового управління комерційним банком / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, І.І. Топій // International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 4. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15239085608940.pdf.
 +
# Бондаренко Л.П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2018. – № 3. – С. 5-8.
 +
# Бондаренко Л.П. Тенденції та перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Л.П. Бондаренко, Р.Д. Бала // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Том 2. – №23. – С.24-31
 +
# Бондаренко Л.П. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. –  Київ. –2017. – №3 (189). – С. 316 – 325.
 +
# Bondarenko. L.P. Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks / L.P. Bondarenko, P.I. Viblyj // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2017. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5486.
 +
# Бондаренко Л.П. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, Н.Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – №16. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2888-kots-o-o-bondarenko-l-p-khorkava-n-b-napryami-pidvishchennya-investitsijnoji-privablivosti-cherez-zdijsnennya-kapitalnikh-investitsij.
 +
# Бондаренко Л.П. Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві / Л.П. Бондаренко, М.І. Тарнавський // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2017. – № 7. – С. 47-52.
 +
# Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 +
# Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.
  
 
''Інші публікації''
 
''Інші публікації''
  
1. Бондаренко Л.П. Процес банківської лідогенерації у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С. 31-33.
+
# Bondarenko L.P. Theoretical approach to the banking crisis management model / l. P. Bondarenko, I.I. Lashchyk // The materials of 8-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 13-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2018. – (22-24 November). – pp.166-167.
2. Бондаренко Л.П. Ефективна лідогенерація у соціальних мережах як додатковий чинник зростання дохідності українських банків / Л.П. Бондаренко // Фінанси, банківництво, страхування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – Львів, 2016. – С. 18-19.
+
# Bondarenko L.P. Implementing Digital Tax Administration in Ukraine / l. P. Bondarenko, N. G. Synutka, O.B. Kurylo// The materials of 8-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 13-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2018. – (22-24 November). – pp. 176-177.
 
+
# Бондаренко Л.П. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ( 24-25 квітня 2018 р., м. Львів). – С. 53-54.
3. Бондаренко Л.П. Планування позикового капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. - С. 30-32.
+
# Бондаренко Л.П. Основні напрями інноваційного розвитку банківського сектору України / Бондаренко Л.П., Віблий П.І., Лащик І.І. // Збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, Львів – 2018. – (17-20 квітня). – С. 81-82.
4. Бондаренко Л.П. Поточне планування структури капіталу промислово-фінансових група / Л.П. Бондаренко // Збірник наукових праць SWORD «Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті 2012». – Одеса, 2012. – Том 32. – С. 11 – 14.
+
# Бондаренко Л.П. Bitcoin як інноваційна цифрова валюта сьогодення / Л.П. Бондаренко, В.В. Прокопчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», Львів. – 2018. – (24-25 квітня). – С.128-129.
 +
# Бондаренко Л.П. Показники інтерналізації підприємств та динаміка їхніх значень / / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Дослідження з економіки в 2018 році. Збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції. - Краматорськ. – 2018. – (02.02). – С. 36-39.
 +
# Бондаренко Л.П. Ключові проблеми роботи українських банків у соціальних мережах Facebook і Twitter / Л.П. Бондаренко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Львів. – 2017. – С. 24.
 +
# Бондаренко Л.П. Banks lead generation advantages in social networks / Л.П. Бондаренко // Наукові дослідження в Україні та світі. Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - Краматорськ. 2017. – С.71-72.
 +
# Бондаренко Л.П. Шляхи вдосконалення управління дебіторскьою заборгованістю / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні. Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції. - Кривий Ріг. – 2017. – С. 296-297.
 +
# Бондаренко Л.П. Банківські депозити, як інструмент збереження заощаджень домогосподарств / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Сімнадцяті економіко-правові дискусії. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів. – 2017. – С. 63-64.
 +
# Бондаренко Л.П. Кредитні установи небанківського типу та їх роль на ринку позикового капіталу України / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . - Ужгород. – 2017. – С. 60-61.
 +
# Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / Л.П. Бондаренко,П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції . - Львів. – 2017. – С. 40.
 +
# Бондаренко Л.П. Процес банківської лідогенерації у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. С. 31-33.
 +
# Бондаренко Л.П. Ефективна лідогенерація у соціальних мережах як додатковий чинник зростання дохідності українських банків / Л.П. Бондаренко // Фінанси, банківництво, страхування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених Львів, 2016. – С. 18-19.
  
 
''Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»''
 
''Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»''
  
1. Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р.
+
# Бондаренко Л.П. Економіка та управління документознавчою документацією. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» // Л.П. Бондаренко, М.П. Політило. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. Сертифікат № 02244 від 16.04.18 р.
2. Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.
+
# Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р.
 +
# Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.
 +
# Бондаренко Л.П. Фінансовий аналіз (Financial Analysis) англ. мова. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. Сертифікат № 02730 від 25.03.19 р.
  
 
==Додаткові відомості==
 
==Додаткові відомості==
  
Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження електронних валют.
+
Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження криптовалют.
  
  
 
[[Кафедра фінансів]]
 
[[Кафедра фінансів]]

Поточна версія на 12:34, 18 квітня 2019

Бондаренко Лідія Петрівна
Бондаренко.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.11.2011 р., ДК № 000351
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 23.10.2018 р., АД № 001337
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2017 – дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2016 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 2010 – 2016 асистент кафедри фінансів
 • 2005 – 2011 аспірант кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий аналіз:

 1. Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 2. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.
 3. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223.
 4. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
 5. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.

2. Фінанси:

 1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
 2. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.

3. Основи теорії фінансів:

 1. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.

4. Менеджмент і маркетинг:

 1. Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63.
 2. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації:

«Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Участь у держбюджетних темах:

ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).

Участь у кафедральних темах:

 1. Здійснення науково-дослідних робіт відповідно до наукового напрямку кафедри фінансів "Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств" номер державної реєстрації № 0112U000799 (підрозділ 3.6 у 2016 р.) .
 2. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Стажування у Міжнародному Інституті Інновацій “Освіта-Наука-Розвиток” у Варшаві (Сертифікат №76 в період з 01.06.2016 р. по 30.11.2016 р., 150 годин.).
 2. Стажування у ДП «Західгеодезкартографія» (з 16.01 по 14.04 2017 р.).
 3. Підвищення кваліфікації через проходження семінарів педагогічних знань (з 10.10. 2016 р. по 16.06. 2017 р., 108 годин).

Основні публікації

Монографії

 1. Бондаренко Л. П. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України: колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. І. Лащик, А. І. Якимів. – Львів : Видавництво “Новий світ-2000”, 2018. – 180 с.
 2. Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
 2. Бондаренко Л.П. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі / Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, І.І. Лащик // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
 3. Бондаренко Л.П. Практика використання безконтактних платежів в Україні та світі / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, А.Б. Тарабінович // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/54.pdf.
 4. Bondarenko L.P. Principles of professional management of multi- apartment buildings / L.P. Bondarenko, N.V. Moroz, O. M. Chubka // Науковий вісник Полісся: науковий економічний журнал. – 2018. – №2(14). – Ч.2. – С. 150-156.
 5. Бондаренко Л. П. Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин / Л.П. Бондаренко, Н.Б. Ярошевич, О.М. Чубка // Вісник Одеського національного університету: науковий журнал. – Серія “Економіка”:. – 2018. – Том 23. – Вип. 2(67). – С. 132-136.
 6. Бондаренко Л. П. Модель антикризового управління комерційним банком / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, І.І. Топій // International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2018. – № 4. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15239085608940.pdf.
 7. Бондаренко Л.П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2018. – № 3. – С. 5-8.
 8. Бондаренко Л.П. Тенденції та перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Л.П. Бондаренко, Р.Д. Бала // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Том 2. – №23. – С.24-31
 9. Бондаренко Л.П. Особливості роботи українських банків у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ. –2017. – №3 (189). – С. 316 – 325.
 10. Bondarenko. L.P. Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks / L.P. Bondarenko, P.I. Viblyj // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2017. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5486.
 11. Бондаренко Л.П. Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, Н.Б. Хоркава // Глобальні та національні проблеми економіки електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – №16. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/component/content/article/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2888-kots-o-o-bondarenko-l-p-khorkava-n-b-napryami-pidvishchennya-investitsijnoji-privablivosti-cherez-zdijsnennya-kapitalnikh-investitsij.
 12. Бондаренко Л.П. Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві / Л.П. Бондаренко, М.І. Тарнавський // Науково-фахове видання з питань економіки журнал “Інвестиції: практика та досвід” Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2017. – № 7. – С. 47-52.
 13. Бондаренко Л.П. Аспекти стратегічного управління зовнішнім залученням коштів машинобудівних підприємств / Л.П. Бондаренко, Р.І. Задерецька // Електронний науково-практичний журнал з економічних наук Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій “Інфраструктура ринку”. – 2017. – №6. – С. 85 – 89.
 14. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / Л.П. Бондаренко, П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 858. – С. 156 – 160.

Інші публікації

 1. Bondarenko L.P. Theoretical approach to the banking crisis management model / l. P. Bondarenko, I.I. Lashchyk // The materials of 8-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 13-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2018. – (22-24 November). – pp.166-167.
 2. Bondarenko L.P. Implementing Digital Tax Administration in Ukraine / l. P. Bondarenko, N. G. Synutka, O.B. Kurylo// The materials of 8-th International joint youth science forum “Litteris et Artibus” and 13-th International conference “Youth scientists towards the challenges of modern technology”, Lviv. – 2018. – (22-24 November). – pp. 176-177.
 3. Бондаренко Л.П. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ( 24-25 квітня 2018 р., м. Львів). – С. 53-54.
 4. Бондаренко Л.П. Основні напрями інноваційного розвитку банківського сектору України / Бондаренко Л.П., Віблий П.І., Лащик І.І. // Збірник тез доповідей XIV науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, Львів – 2018. – (17-20 квітня). – С. 81-82.
 5. Бондаренко Л.П. Bitcoin як інноваційна цифрова валюта сьогодення / Л.П. Бондаренко, В.В. Прокопчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», Львів. – 2018. – (24-25 квітня). – С.128-129.
 6. Бондаренко Л.П. Показники інтерналізації підприємств та динаміка їхніх значень / / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Дослідження з економіки в 2018 році. Збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції. - Краматорськ. – 2018. – (02.02). – С. 36-39.
 7. Бондаренко Л.П. Ключові проблеми роботи українських банків у соціальних мережах Facebook і Twitter / Л.П. Бондаренко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Львів. – 2017. – С. 24.
 8. Бондаренко Л.П. Banks lead generation advantages in social networks / Л.П. Бондаренко // Наукові дослідження в Україні та світі. Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - Краматорськ. – 2017. – С.71-72.
 9. Бондаренко Л.П. Шляхи вдосконалення управління дебіторскьою заборгованістю / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні. Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції. - Кривий Ріг. – 2017. – С. 296-297.
 10. Бондаренко Л.П. Банківські депозити, як інструмент збереження заощаджень домогосподарств / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Сімнадцяті економіко-правові дискусії. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів. – 2017. – С. 63-64.
 11. Бондаренко Л.П. Кредитні установи небанківського типу та їх роль на ринку позикового капіталу України / Л.П. Бондаренко, О.С. Заплюйсвічка // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . - Ужгород. – 2017. – С. 60-61.
 12. Бондаренко Л.П. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / Л.П. Бондаренко,П.І. Віблий, П.Г. Ільчук // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції . - Львів. – 2017. – С. 40.
 13. Бондаренко Л.П. Процес банківської лідогенерації у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С. 31-33.
 14. Бондаренко Л.П. Ефективна лідогенерація у соціальних мережах як додатковий чинник зростання дохідності українських банків / Л.П. Бондаренко // Фінанси, банківництво, страхування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – Львів, 2016. – С. 18-19.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Бондаренко Л.П. Економіка та управління документознавчою документацією. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» // Л.П. Бондаренко, М.П. Політило. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018. Сертифікат № 02244 від 16.04.18 р.
 2. Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р.
 3. Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.
 4. Бондаренко Л.П. Фінансовий аналіз (Financial Analysis) англ. мова. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. Сертифікат № 02730 від 25.03.19 р.

Додаткові відомості

Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження криптовалют.


Кафедра фінансів