Бліхар Марія Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:34, 19 квітня 2017; Христина Зуб (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Бліхар Марія Миронівна
Бліхар кмп.jpg
к.ек.н., асистент
Дата народження 4 грудня 1982 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність міжнародні відносини
Галузь наукових інтересів правовий механізм регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
Кваліфікаційний рівень Економіст-міжнародник. Перекладач
Науковий ступінь кандидат економічних наук.
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра конституційного та міжнародного права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Бліхар Марія Миронівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2004 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, та здобула кваліфікацію бакалавра −фахівець з міжнародних економічних відносин.

В 2005 році закінчила магістратуру Львівського державного університету імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин та здобула кваліфікацію -економіст-міжнародник. Перекладач.

З 2006 – 2010р.р. - навчалась васпірантурі Львівського національного університеті імені Івана Франка.

В 2010 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття науково ступеня кандидата економічних наук (08.00.02. світове господарство і міжнародні економічні відносини) в Інституті світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії Наук України, м. Київ, на тему: «Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах членства в ЄС».

З 2011 року працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • міжнародне економічне право,
 • міжнародне приватне право.

Розроблено навчально-методичні комплекси (навчальні та робочі програми з дисциплін, методичні рекомендації до проведення семінарських занять і самостійної роботи, перелік питань на іспит, варіанти типових тестів на проведення поточних модульних контролів) з навчальних дисциплін:міжнародне економічне право, міжнародне приватне право.

Наукові інтереси

 • правове регулювання зовнішньоекономічноїдіяльності;
 • міжнародні економічні відносини;
 • міжнародне економічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • фінансово-правове регулювання економічної безпеки;
 • правовий механізм регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Наукова діяльність.

Бліхар М. М. досліджує проблематику правового регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України, яке останнім часом є одним з найважливіших питань національної економіки. Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, та створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання. Інвестиції забезпечують підтримку життєдіяльності суспільства, розвиток усіх його сфер,задоволення нових, все більш складних і різноманітних потреб людини. Державаактивно впливає на інвестиції, встановлюючи правила, що регулюють інвестиційнівідносини, і виступаючи їх учасником. Недосконалість правового регулювання іноземного інвестування в Україні, зумовлює необхідність дослідження зазначених проблем та формування пропозицій щодо їх вирішення. У цьому контексті вивчаються шляхи удосконалення оптимізації державного регулювання інвестиційних відносин за допомогою норм та інститутів фінансового права.

Зростання економічних показників України можливе лише за умови формування оптимального пакета ефективного інвестування нових проектів, що забезпечують використання переваг в наявності потужного природно-ресурсного потенціалу країни іунікального географічного положення.

Оскільки прямі іноземні інвестиції в даний час трактуються як важливий засіб вирішення основних економічних проблем в Україні, як фактор прискорення модернізації економіки і спосіб більш активного залучення держави в міжнародне економічне співробітництво, то існує потреба вивчення проблем іноземної інвестиційної діяльності в рамках трансформаційних і глобалізаційних процесів. Формування відповідних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути корисними, як для подальших досліджень означеної проблеми, так і для використання в законодавчій і правозастосовній діяльності.

Публікації

Наукові публікації у фахових виданнях України:

 1. Бліхар М. Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та Східної Європив умовах підготовки до членства в ЄС / М.Бліхар // Вісник Львівського національного університету. – 2007. Вип. 23. –– С. 207–213. – [Серія:Міжнародні відносини].
 2. Бліхар М. Організаційно-економічні механізми адаптації зовнішньої торгівлі країн ЦСЄ до спільної торговельної політики ЄС/ М.Бліхар // Інвестиції: практика та досвід. –Київ: Радапо вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. –№ 21. – С. 43–45.
 3. Бліхар М. Основні напрямки адаптації зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи до вимог СОТ / М.Бліхар //Галицький економічний вісник. – Тернопіль: Інститут економіки і підприємництва,2008. – № 2 (17). – С. 10–16.
 4. Бліхар М. Основні принципи формування сучасної зовнішньоторговельної політики України / М. Бліхар // Інвестиції: практика тадосвід. – Київ: Радапо вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. –№ 14. – С. 31–35.
 5. Бліхар М. Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України / М.Бліхар // Актуальніпроблеми економіки. - Київ: Національна академія управління, 2008. – № 7 (85). – С. 3–9.
 6. Бліхар М. Трансформаційні процеси зовнішньоторговельноїполітики країн Центральної та Східної Європи в умовах реалізаціїєвроінтеграційної стратегії / М.Бліхар // Агросвіт. – Киів: Рада по вивченнюпродуктивних сил України НАН України, 2008. – №. 15.– С. 22–27.
 7. Бліхар М. Реформування митно-тарифної політики Україниз використанням досвіду країн ЦСЄ у контексті вступу до СОТ / М.Бліхар //Зовнішня торгівля: право та економіка. – Київ: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2008. – № 2 (37). – С. 56–61.
 8. Бліхар М. Сучасний стан і перспективи зовнішньої торгівлі України з країнамиЦентральної та Східної Європи / М.Бліхар // Економіка та держава. – Київ:Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2009. – № 10. –С. 37 – 41
 9. Бліхар М. Оцінка економічних наслідків приєднання країн Центральної та Східної Європи до умов членства в ЄС / М. Бліхар //Інвестиції: практика та досвід. – Київ: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009. – № 20. – С. 48–51
 10. Бліхар М. Теоретичні основи дослідження спільної торговельної політики ЄС [Електронний ресурс]: / М. Бліхар // Ефективна економіка. – Київ: Рада повивченню продуктивних сил України НАН України, 2010. – №7. − Режим доступу дожурн: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=250
 11. Бліхар М.М. Значення міжнародного правопорядку у функціонуванні правової і демократичної держави / М.М. Бліхар //Митна справа: науково-аналітичний журнал. ‒ 2012. ‒ №2(80). ‒ С. 359 ‒ 363.
 12. Бліхар М.М. Правовий механізм регулюванняінвестиційної діяльності в Україні / М.М. Бліхар // Митна справа:науково-аналітичний журнал. ‒ 2012. ‒ №3(81). ‒ С. 248‒252.
 13. Бліхар М.М. Державно-правові гарантіїзахисту іноземних інвестицій / М.М. Бліхар // Митна справа: науково-аналітичний журнал. ‒ 2012. ‒ №4(82). ‒ С. 254‒259.
 14. Бліхар М.М. Адміністративно-правові форми та методи регулювання інвестиційної діяльності / М.М. Бліхар // Науковий вісникЛьвівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. ‒ Вип.3.‒ 2013. ‒ С. 171-183.
 15. Бліхар М.М. Правовий статус інвестора як суб’єкта інвестиційних відносин / М.М. Бліхар // Митна справа: науково-аналітичний журнал. ‒ 2013. ‒ №4(88). ‒ С. 85 – 97.
 16. Блихар М.М. Правовое обоснование инвестиционной деятельности инеобходимость ее активизации в Украине / М.М. Блихар // Теория и практика общественного развития. ‒ Краснодар, 2013. ‒ №9 :[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://teoria-practica.ru/ru/
 17. Блихар М.М.Административно-правовой режим осуществления инвестиционной деятельности / М.М.Блихар // Исторические, философские, политические и юридические науки,культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. ‒ Тамбов, 2013. ‒№10(36) : в 2-х ч. ‒ Ч.1. ‒ С. 37- 40.

Публікації в інших виданнях:

 1. Бліхар М. Зовнішньоекономічні тенденції України вконтексті європейських інтеграційних процесів / М.Бліхар // Європейська таєвроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво: тези доповідей Vміжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і мол. науковців (Луцьк, 15–16травня 2008р.) – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л. Українки,2008. – Т.1 – С. 238–241.
 2. Бліхар М. Вступ України до СОТ: проблеми і перспективи/ М.Бліхар // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національнаідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей V ювілейноїміжнар. наук.-практ. конференції молодих вчених (Тернопіль, 21–23 лютого 2008р.) – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Ч.І. – С. 19 – 20.
 3. Бліхар М. Україна – ЄС: перспективи і проблемистратегічного партнерства / М.Бліхар // Професійне становлення молоді в умовахінтеграційного розвитку України: матеріали четвертої наук.-практ. конф. молодихвчених (Херсон, 17–21 березня 2008р.) – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2008. – С. 117 – 120.
 4. Бліхар М. Напрями трансформації зовнішньоторговельноїполітики країн ЦСЄ в умовах членства в ЄС / М.Бліхар // Соціально-економічнінаслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: матеріали четвертої міжнар. наук. конференції (Черкаси 23 – 25 вересня 2009 р.). - Черкаси:Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2009. - С. 54 - 57.
 5. Бліхар М. Сучасний стан і перспективи розвитку зовнішньоторговельної політики України / М.Бліхар //II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні національні економічні моделі: проблемита перспективи розвитку» (Сімферополь 5 березня 2010р.). Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, Університету економіки та управління, Самарський інститутбізнесу та менеджменту, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2010. − С.213 - 216.
 6. Бліхар М. Стратегії вдосконалення розвитку економіки України з врахуванням досвіду країн Центральної та Східної Європи/ М.Бліхар //V науково-практична конференція «Розвиток інноваційної культури суспільства:проблеми та перспективи» (Сімферополь 21 травня 2010р.). Сімферополь:Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Центр розвитку освіти,науки та інновацій, 2010. − С. 154 - 159.
 7. Бліхар М.М.Значення правотворчості в державотворенні/ М.М. Бліхар // Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «», м. Львів,17 лютого 2012 р. ‒ Львів : ЛьвДУВС, 2012. ‒ С. 39 ‒ 42.
 8. Бліхар М.М. Вплив міжнародного правопорядку надержавотворчі процеси / М.М. Бліхар // Збірник тез учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина вумовах формування правової держави», м. Львів, 25 квітня 2012 р. ‒ Львів :ІНПП, 2012. ‒ Ч.І. ‒ С. 269 ‒ 272.
 9. Бліхар М. М. Проблеми правового регулюванняінвестиційної діяльності в Україні / М.М. Бліхар // Матеріали V Міжнародноїнауково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення істратегія розвитку», м. Суми, 19‒20 травня 2012 р. ‒ Суми : Папірус, 2012. ‒ Ч.І. ‒ С. 313 ‒ 316.
 10. Бліхар М.М. Інвестиційний договір як засіб регулюванняінвестиційної діяльності / М.М. Бліхар // Матеріали науково-практичноїконференції «Правове регулювання суспільства та проблеми юридичної техніки», м.Івано-Франківськ, листопад-грудень 2012 р. ‒ Івано-Франківськ: ЛАДПРЮТ, 2012. ‒С. 35 ‒ 39.
 11. Бліхар М.М. Захист іноземних інвестицій :державно-правові гарантії / М.М. Бліхар // Матеріали науково-практичноїІнтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події», Львів 25‒31 березня2013 р. : [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу:http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818)
 12. Бліхар М.М. Сучасний міжнародний правопорядок тайого роль у функціонуванні правової держави / М.М. Бліхар // Тези ІРегіональної науково-практичної конференції «Державотворення та право творенняв Україні: проблеми та перспективи розвитку», м. Львів 11 квітня 2013 р. ‒Львів: ІНПП, 2013. ‒ С. 23 - 26.

Навчально-методичні публікації:

 1. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт длястудентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / уклад. : С.С. Сливка, О.Л. Чорнобай, М.М. Бліхар, О.Р. Галайко. ‒ Львів: ПАЇС, 2012. ‒ 36 с.
 2. Міжнародне приватне право : методичні вказівки щодо виконання контрольноїроботи для студентів спеціальності 6.030402 «Правознавство» заочної форминавчання / уклад. : М.М. Бліхар. ‒ Львів : ПАЇС, 2012. ‒ 16 с.
 3. Міжнародне економічне право : методичні вказівки щодо виконання контрольноїроботи для студентів спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка» заочноїформи навчання / уклад. : М.М. Бліхар. ‒ Львів : ПАЇС, 2012. ‒ 23 с.
 4. Міжнародне приватне право : методичні вказівки щодо підготовкисемінарських занять для студентів заочної форми навчання за спеціальністю6.030401 «Правознавство» /уклад. : М.М. Бліхар. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 33 с.
 5. Міжнароднеприватне право : методичні вказівки щодо підготовки семінарських занять тасамостійної роботи для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» денноїформи навчання / уклад. : М.М. Бліхар. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 51 с.
 6. Міжнародне економічне право: методичні вказівки до самостійної роботидля студентів спеціальності 6.030503 «Між­на­родна економіка» / уклад. : М.М. Бліхар. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2013. – 24 с.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 311

E-mail: kmp.dept@lpnu.ua;