Відмінності між версіями «Березко Олександр Леонідович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 2: Рядок 2:
 
| Ім'я                          = Березко Олександр Леонідович
 
| Ім'я                          = Березко Олександр Леонідович
 
| Зображення (фото)            = BerezkoS.jpg‎
 
| Зображення (фото)            = BerezkoS.jpg‎
| Підпис зображення (фото)      =  
+
| Підпис зображення (фото)      = к.т.н., старший викладач
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Титул                        =
 
| Титул                        =
Рядок 9: Рядок 9:
 
| Підпис герба                  =
 
| Підпис герба                  =
 
| Дата народження              = 21 квітня 1984 року
 
| Дата народження              = 21 квітня 1984 року
| Місце народження              = Львів
+
| Місце народження              = м. Львів
 
| Дата смерті                  =
 
| Дата смерті                  =
 
| Місце смерті                  =
 
| Місце смерті                  =
Рядок 23: Рядок 23:
 
| Діти                          =
 
| Діти                          =
 
| Працював у містах            =
 
| Працював у містах            =
| Громадянство                  =
+
| Громадянство                  = Україна
 
| Підданство                    =
 
| Підданство                    =
 
| Національність                =
 
| Національність                =
Рядок 29: Рядок 29:
 
| Дата закінчення              =  
 
| Дата закінчення              =  
 
| Спеціальність                = 01.05.03
 
| Спеціальність                = 01.05.03
| Галузь наукових інтересів    =
+
| Галузь наукових інтересів    = проблеми побудови інформаційного суспільства;
 +
соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web;
 +
опрацювання інформаційного наповнення у WWW;
 +
інформаційні технології наукової обробки документів.
 
| Кваліфікаційний рівень        = магістр
 
| Кваліфікаційний рівень        = магістр
| Вчений ступінь                = к.т.н.
+
| Вчений ступінь                = кандидат технічних наук
| Науковий керівник            = [[Пелещишин Андрій Миколайович]]
+
| Науковий керівник            = доктор технічних наук, доцент [[Пелещишин Андрій Миколайович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], професор [[Кафедра інформаційних систем та мереж|кафедри інформаційних систем та мереж]]
| Дата присвоєння н_с          =
+
| Дата присвоєння н_с          = 2011 р.
 
| Вчене звання                  =     
 
| Вчене звання                  =     
 
| Дата присвоєння в_з          =
 
| Дата присвоєння в_з          =
Рядок 39: Рядок 42:
 
| Відомі команди                =
 
| Відомі команди                =
 
| Відомий у зв’язку з          =
 
| Відомий у зв’язку з          =
| Поточне місце роботи          =
+
| Поточне місце роботи          = [[Національний університет «Львівська політехніка»]]  [[Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності]]  [[Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
 
| Партійність                  =
 
| Партійність                  =
 
| Віросповідування              =
 
| Віросповідування              =
Рядок 49: Рядок 52:
 
| Власний сайт                  = http://berezko.net
 
| Власний сайт                  = http://berezko.net
 
}}
 
}}
 +
''' Березко Олександр Леонідович''' — кандидат технічних наук,  старший викладач  [[Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності|кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності]]  [[Інститут гуманітарних та соціальних наук|Інституту гуманітарних та соціальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].
 +
===Загальні відомості===
 +
Дата народження:  21 квітня 1984 року
 +
 +
'''Освіта: '''
 +
 +
2006-2009 рр. — аспірант кафедри інформаційних систем та мереж;
 +
 +
у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web» за спеціальністю 01.05.03 — «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».
 +
 +
Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент [[Пелещишин Андрій Миколайович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], професор [[Кафедра інформаційних систем та мереж|кафедри інформаційних систем та мереж]]
 +
 +
'''Професійна діяльність: '''
 +
 +
* 2006-2007 рр. — асистент кафедри інформаційних систем та мереж;
 +
 +
* 2010-2011 рр. — молодший науковий співробітник;
 +
 +
* з серпня 2011 р. — асистент кафедри СКІД;
 +
 +
* з 2013 р. – старший викладач кафедри СКІД.
 +
 +
* Член Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України
 +
 +
* Голова Ради молодих учених Національного університету «Львівська політехніка»
 +
 +
* Начальник відділу підтримки та розвитку веб-сервісів ЦІЗ університету.
 +
 +
===Навчальна робота===
 +
'''Дисципліни, які викладає:'''
 +
 +
Мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності
 +
 +
===Наукові інтереси===
 +
* проблеми побудови інформаційного суспільства;
 +
 +
* соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web;
 +
 +
* опрацювання інформаційного наповнення у WWW;
 +
 +
* інформаційні технології наукової обробки документів.
 +
 +
===Вибрані публікації===
 +
Автор 25 наукових праць, з них 10 — статті у фахових виданнях.
 +
 +
'''Основні праці:'''
 +
 +
* Березко О. Л. Каталог Веб-особистостей / О. Л. Березко // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] : Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : [[Видавництво Львівської політехніки]], 2008. — № 630. — C.12—16.
 +
 +
* Персоніфікаційна класифікація Веб-сайтів / О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Техноло-гічний центр, 2009. — № 4/2 (40). — С. 27–32.
 +
 +
* Суспільні акції як метод активної персоніфікації інформаційного наповнення у World Wide Web / О. Л. Березко // Вісник Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : КДУ, 2010. — Вип. 1/2010 (60), Ч. 1. — С. 34–39.
 +
 +
* Веб 2.0 та Семантичний Веб: порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / [[Пелещишин Андрій Миколайович|А. М. Пелещишин]], О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Технологічний центр, 2006. — № 6/2 (24). — С. 43–51.
 +
 +
* Алгоритм активної реферальної персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О. Л. Березко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. -Л., 2010. — Вип. 20.4. — С. 281-285. — Бібліогр.: 4 назви.
 +
 +
* Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web / О. Л. Березко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Пасічник Володимир Володимирович|В. В. Пасічник]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]], 2010. -C. 32-40. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 673). — Бібліогр.: 20 назв.
 +
 +
* Архітектура та особливості інформаційних систем / [[Берко Андрій Юліанович|А. Ю. Берко]] // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 3-12. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 686). -Бібліогр.: 10 назв.
 +
 +
* Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції / [[Берко Андрій Юліанович|А. Ю. Берко]], Т. І. Підгайний // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Пасічник Володимир Володимирович|В. В. Пасічник]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 11-19. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 689). — Бібліогр.: 8 назв.
 +
 +
* Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / [[Берко Андрій Юліанович|А. Ю. Берко]], [[Буров Євген Вікторович|Є. В. Буров]], [[Верес Олег Михайлович|О. М. Верес]], [[Катренко Анатолій Васильович|А. В. Катренко]], [[Кравець Петро Олексійович|П. О. Кравець]], Ю. В. Нікольський, [[Пасічник Володимир Володимирович|В. В. Пасічник]] (та інш.) ; за наук. ред. [[Пасічник Володимир Володимирович|В. В. Пасічника]] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : Новий Світ 2000, 2010. — 282 с. — (Серія «Комп’ютинг»). — Бібліогр.: с. 239-253 (271 назва).
 +
 +
* Структурно-семантична інтеграція даних на основі фактологічної реляційної моделі / [[Берко Андрій Юліанович|А. Берко]] // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 60-69. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 663). — Бібліогр.: 6 назв.
 +
 +
* Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : монографія /  [[Пелещишин Андрій Миколайович|Пелещишин А. М]]. та ін.  ; за заг. наук. ред. д-ра техн. наук, проф. [[Пелещишин Андрій Миколайович|А. М. Пелещишина]] ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2012. — 365, [3] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 344-366. — 170 экз. — ISBN 978-617-607-198-3
 +
 +
===Особистий блог===
 +
 +
http://berezko.net
 +
 +
===Участь у проектах===
 +
* Веб-спільнота студентів і аспірантів Львівської політехніки — http://politeh.ridne.net;
 +
 +
* Веб-спільнота організаторів, учасників та гостей етнофестивалю «Підкамінь» — http://pidkamin.ridne.net;
 +
 +
* Веб-орієнтована суспільна акція «Спілкуйся рідною» — http://mova.ridne.net;
 +
 +
* Міжнраодний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus», зокрема 7 міжнародних наукових конференцій:
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Комп’ютерні науки та інженерія 2011» — http://cse.ukrscience.org
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Геодезія, архітектура та будівництво 2011» — http://gac.ukrscience.org
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Гуманітарні та соціальні науки 2011» — http://hss.ukrscience.org
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Енергетика та системи керування 2011» — http://epecs.ukrscience.org
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Інженерна механіка та транспорт 2011» — http://emt.ukrscience.org
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Економіка та менеджмент 2011» — http://em.ukrscience.org
 +
 +
* * Міжнародна конференція молодих вчених «Хімія та хімічні технології 2011» — http://cct.ukrscience.org
 +
 +
===Контакти===
 +
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523
 +
 +
тел..: +38 (032) 258-25-95
 +
 +
E-mail: skid@ridne.net ;  skid@lp.edu.ua ;  e-mail:berezko@gmail.com
 +
 +
 +
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 +
[[Категорія:Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
 +
[[Категорія:Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності]]
 +
[[Категорія:Викладачі]]

Версія за 15:41, 30 листопада 2014

Березко Олександр Леонідович
BerezkoS.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 21 квітня 1984 року
Місце народження м. Львів
Батько Березко Леонід Олександрович
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність 01.05.03
Галузь наукових інтересів проблеми побудови інформаційного суспільства;

соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web; опрацювання інформаційного наповнення у WWW; інформаційні технології наукової обробки документів.

Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пелещишин Андрій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інститут гуманітарних та соціальних наук
Власний сайт http://berezko.net

Березко Олександр Леонідович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 21 квітня 1984 року

Освіта:

2006-2009 рр. — аспірант кафедри інформаційних систем та мереж;

у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web» за спеціальністю 01.05.03 — «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Пелещишин Андрій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж

Професійна діяльність:

 • 2006-2007 рр. — асистент кафедри інформаційних систем та мереж;
 • 2010-2011 рр. — молодший науковий співробітник;
 • з серпня 2011 р. — асистент кафедри СКІД;
 • з 2013 р. – старший викладач кафедри СКІД.
 • Член Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України
 • Голова Ради молодих учених Національного університету «Львівська політехніка»
 • Начальник відділу підтримки та розвитку веб-сервісів ЦІЗ університету.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності

Наукові інтереси

 • проблеми побудови інформаційного суспільства;
 • соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web;
 • опрацювання інформаційного наповнення у WWW;
 • інформаційні технології наукової обробки документів.

Вибрані публікації

Автор 25 наукових праць, з них 10 — статті у фахових виданнях.

Основні праці:

 • Персоніфікаційна класифікація Веб-сайтів / О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Техноло-гічний центр, 2009. — № 4/2 (40). — С. 27–32.
 • Суспільні акції як метод активної персоніфікації інформаційного наповнення у World Wide Web / О. Л. Березко // Вісник Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : КДУ, 2010. — Вип. 1/2010 (60), Ч. 1. — С. 34–39.
 • Веб 2.0 та Семантичний Веб: порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Технологічний центр, 2006. — № 6/2 (24). — С. 43–51.
 • Алгоритм активної реферальної персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О. Л. Березко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. -Л., 2010. — Вип. 20.4. — С. 281-285. — Бібліогр.: 4 назви.

Особистий блог

http://berezko.net

Участь у проектах

 • Веб-спільнота студентів і аспірантів Львівської політехніки — http://politeh.ridne.net;
 • Веб-спільнота організаторів, учасників та гостей етнофестивалю «Підкамінь» — http://pidkamin.ridne.net;
 • Веб-орієнтована суспільна акція «Спілкуйся рідною» — http://mova.ridne.net;
 • Міжнраодний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus», зокрема 7 міжнародних наукових конференцій:
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Комп’ютерні науки та інженерія 2011» — http://cse.ukrscience.org
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Геодезія, архітектура та будівництво 2011» — http://gac.ukrscience.org
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Гуманітарні та соціальні науки 2011» — http://hss.ukrscience.org
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Енергетика та системи керування 2011» — http://epecs.ukrscience.org
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Інженерна механіка та транспорт 2011» — http://emt.ukrscience.org
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Економіка та менеджмент 2011» — http://em.ukrscience.org
 • * Міжнародна конференція молодих вчених «Хімія та хімічні технології 2011» — http://cct.ukrscience.org

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua ; e-mail:berezko@gmail.com