Відмінності між версіями «Ільчук Павло Григорович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
 
| Підпис зображення (фото)      = д.е.н., завідувач кафедри| Ім'я при народженні          =| Дата народження              =| Місце народження              =| Дата смерті                  =| Місце смерті                  =| Роки життя                    =| Причина смерті                =| Поховання                    =| Титул                        =| Герб                          =| Підпис герба                  =| Батько                        =| Матір                        =| Дружина                      =| Чоловік                      =| Діти                          =| Відомі родичі                =| Громадянство                  =| Національність                =| Alma mater                    = [[Національний університет «Львівська політехніка»]]| Дата закінчення              = 2000| Спеціальність                = Фінанси| Військове звання              =| Галузь наукових інтересів    =| Кваліфікаційний рівень        =| Науковий ступінь              = доктор економічних наук| Науковий керівник            = | Дата присвоєння н_с          =  Вчене звання                  = | Дата присвоєння в_з          = | Відомі учні                  =| Відомі команди                =| Відомий у зв’язку з          =| Поточне місце роботи          = [[Кафедра технологій управління]], [[Інститут адміністрування та післядипломної освіти]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]| Почесні звання                =| Державні нагороди            = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->| Підпис                        =| Сторінка на lp_edu_ua        =| Власний сайт                  =}}
 
| Підпис зображення (фото)      = д.е.н., завідувач кафедри| Ім'я при народженні          =| Дата народження              =| Місце народження              =| Дата смерті                  =| Місце смерті                  =| Роки життя                    =| Причина смерті                =| Поховання                    =| Титул                        =| Герб                          =| Підпис герба                  =| Батько                        =| Матір                        =| Дружина                      =| Чоловік                      =| Діти                          =| Відомі родичі                =| Громадянство                  =| Національність                =| Alma mater                    = [[Національний університет «Львівська політехніка»]]| Дата закінчення              = 2000| Спеціальність                = Фінанси| Військове звання              =| Галузь наукових інтересів    =| Кваліфікаційний рівень        =| Науковий ступінь              = доктор економічних наук| Науковий керівник            = | Дата присвоєння н_с          =  Вчене звання                  = | Дата присвоєння в_з          = | Відомі учні                  =| Відомі команди                =| Відомий у зв’язку з          =| Поточне місце роботи          = [[Кафедра технологій управління]], [[Інститут адміністрування та післядипломної освіти]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]| Почесні звання                =| Державні нагороди            = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->| Підпис                        =| Сторінка на lp_edu_ua        =| Власний сайт                  =}}
  
 +
'''Ільчук Павло Григорович''' — локтор економічних наук, доцент, завідувач  [[Кафедра технологій управління | Кафедри технологій управління]],  [[Інститут адміністрування та післядипломної освіти|Інституту адміністрування та післядипломної освіти]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
  
Наукові інтереси: стратегічне управління інтернаціоналізацією підприємств, корпоративне управління, управління інформаційними системами в економіці.
+
'''Тема кандидатської дисертації:''' Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2008 р.
  
 
==Професійна діяльність==
 
==Професійна діяльність==
 
 
* 2009 – дотепер Доцент кафедри фінансів
 
* 2009 – дотепер Доцент кафедри фінансів
 
* 2006 – 2009 Старший викладач кафедри фінансів
 
* 2006 – 2009 Старший викладач кафедри фінансів
Рядок 14: Рядок 14:
  
 
==Навчальна робота==
 
==Навчальна робота==
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
+
Дисципліни, які викладаються :
 
+
* Гроші та кредит, Гроші та кредит 1, Гроші та кредит 2.
'''1. Гроші та кредит, Гроші та кредит 1, Гроші та кредит 2'''
+
* Фінансовий менеджмент.
# Ільчук П. Г. Роль банків в інвестиційному процесі / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Вісник Національного університету “Львіська політехніка”: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2001. - №417. - С.308-313.
+
* Облік і звітність у страхових організаціях.
# Ільчук П. Г. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю.І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.
+
* Інформаційні системи і технології у фінансах.
 
+
* Вступ до фаху «Фінанси і кредит».
'''2. Фінансовий менеджмент'''
+
# Ільчук П. Г. Акціонування в системі корпоративного управління / П. Г.Ільчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2002. – №446. – С.207-213.
+
# Ільчук П. Г. Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – №469. – С.432-441.
+
# Ільчук П. Г. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2003. – №484. – С.12-18.
+
# Ільчук П. Г. Дивідендна політика та її роль і місце в організаційно-економічному забезпеченні діяльності корпорацій / П. Г.Ільчук, І. Я. Цигиль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2006. – №552. – С. 379-387.
+
# Ільчук П. Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації / П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2007. – №8. – С.40-46.
+
# Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.
+
# Ilchuk P. H. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P. H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots // Вісник Національного університету «Львіська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. – №799. – С.184-193.
+
# Ільчук П. Г. Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7, частина 3. – С.31-35.
+
# Ільчук П. Г. Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. - №1 (49). – С.124-131.
+
# Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка і держава. – 2015. – №3. – C. 68–73.
+
# Ільчук П. Г. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С.97-109.
+
# Ільчук П. Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств ї їхній вплив на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – C. 179-187.
+
# Ільчук П. Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 326–339.
+
# Ільчук П. Г. Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економічний простір. – 2015. – №93. – C. 27-38.
+
# Ільчук П. Г. Акціонування в системі корпоративного управління / П. Г.Ільчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2002. – №446. – С.207-213.
+
# Ільчук П. Г. Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – №469. – С.432-441.
+
# Ільчук П. Г. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2003. – №484. – С.12-18.
+
# Ільчук П. Г. Дивідендна політика та її роль і місце в організаційно-економічному забезпеченні діяльності корпорацій / П. Г.Ільчук, І. Я. Цигиль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2006. – №552. – С. 379-387.
+
# Ільчук П. Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації / П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2007. – №8. – С.40-46.
+
# Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.
+
 
+
'''3. Облік і звітність у страхових організаціях'''
+
# Ільчук П. Г. Розвиток ринку фінансових послуг щодо відшкодування техногенних збитків / П. Г. Ільчук, Бублик М.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.8. – С.71-83.
+
# Ільчук П. Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків / П. Г. Ільчук, Т.О. Смірнова, П.А. Гориславець, П.І. Віблий // Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №668. – С.177-182.
+
 
+
'''4. Інформаційні системи і технології у фінансах '''
+
# Ільчук П. Г. Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. В-во ПП «Видавництво «Фенікс». – 2010. - №2 (8). – С.53-57.
+
 
+
'''5. Вступ до фаху «Фінанси і кредит»'''
+
# Ільчук П. Г. Розвиток ринку фінансових послуг щодо відшкодування техногенних збитків / П. Г. Ільчук, Бублик М.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.8. – С.71-83.
+
# Ільчук П. Г. Роль банків в інвестиційному процесі / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Вісник Національного університету “Львіська політехніка”: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2001. - №417. - С.308-313.
+
# Ільчук П. Г. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць , Ю. І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.
+
  
 
==Науково-дослідна робота ==
 
==Науково-дослідна робота ==
 
===Тема кандидатської дисертації===
 
Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2008 р.
 
  
 
=== Участь у держбюджетних темах ===
 
=== Участь у держбюджетних темах ===
#ДБ/87 ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету „Львівська політехніка”, протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
+
#ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
# ДБ/Потенціал “Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах” (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. №960;
+
# ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. № 960;
#ДБ/ОЕМА “Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання” (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. №732.
+
#ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. № 732.
 
#ДБ «Формування потенціалу сталого соціально-економічного розвитку північно-східних областей України на основі модернізації їх адміністративно-територіального устрою» (номер державної реєстрації 0111U006965)
 
#ДБ «Формування потенціалу сталого соціально-економічного розвитку північно-східних областей України на основі модернізації їх адміністративно-територіального устрою» (номер державної реєстрації 0111U006965)
# ДБ/87 ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету „Львівська політехніка”, протокол № 4 від 24.04.2003 р.;  
+
# ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.;  
# ДБ/Потенціал “Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах” (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. №960;  
+
# ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. № 960;  
# ДБ/ОЕМА “Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання” (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. №732.
+
# ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. № 732.
  
 
=== Участь у кафедральних темах ===
 
=== Участь у кафедральних темах ===
Рядок 157: Рядок 121:
 
==Додаткові відомості==
 
==Додаткові відомості==
  
* Заступник завідувача кафедри фінансів по роботі з ІПДО та з державних атестацій студентів та екстернів, а також виконую обов’язки відповідальної особи за інформатизацію діяльності кафедри фінансів.
+
Науково - педагогічний стаж складає 15 років.
* У Інституті економіки і менеджменту виконую обов’язки відповідальної особи по роботі з грантами, стипендіями, науковими конкурсами та іншими програмами.
+
* Науково - педагогічний стаж складає 15 років.
+
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 13:12, 17 листопада 2016

Ільчук Павло Григорович
Пашка в нет.jpg
д.е.н., завідувач кафедри
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. Вчене звання =
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Ільчук Павло Григорович — локтор економічних наук, доцент, завідувач Кафедри технологій управління, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Тема кандидатської дисертації: Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2008 р.

Професійна діяльність

 • 2009 – дотепер Доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2009 Старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 – 2006 Асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 Викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються :

 • Гроші та кредит, Гроші та кредит 1, Гроші та кредит 2.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Облік і звітність у страхових організаціях.
 • Інформаційні системи і технології у фінансах.
 • Вступ до фаху «Фінанси і кредит».

Науково-дослідна робота

Участь у держбюджетних темах

 1. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
 2. ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. № 960;
 3. ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. № 732.
 4. ДБ «Формування потенціалу сталого соціально-економічного розвитку північно-східних областей України на основі модернізації їх адміністративно-територіального устрою» (номер державної реєстрації 0111U006965)
 5. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
 6. ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. № 960;
 7. ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. № 732.

Участь у кафедральних темах

 1. Керівник науково-дослідної теми «Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації» (номер держреєстрації 0114U001229), за темою опубліковано 24 наукові праці (у т.ч. 2 статті у журналах зареєстрованих у міжнародній науково-метричній базі SciVerse Scopus by Elsevier), 2014-2016 рр.
 2. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402), 2010 р.

Підвищення кваліфікації

2010 р. - ПАТ КБ «Львів»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ільчук П. Г. Бюджетна система: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Київ: Знання, 2011. – 468 с.
 2. Ільчук П. Г. Страхові послуги: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Київ: Знання, 2011. – 399 с.
 3. Ільчук П. Г. Гроші та кредит. Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, О. Й. Вівчар, І. Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 168 с.
 4. Ільчук П. Г. Фінансова санація і антикризове управління підприємством. Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, М. К. Колісник, П. І. Віблий. – Київ: Кондор, 2007. – 272 с.

Монографії

 1. Ільчук П. Г. Економічні засади прийняття рішень про інтернаціоналізацію підприємств / П. Г. Ільчук // Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation : collective monographie. Volume 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – 392 p. – P.217-222.
 2. Ільчук П. Г. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого [авторський внесок: Розділ 1. Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств через стимулювання залучення інвестицій, Розділ 2. Управління стратегічним розвитком машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації]. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с. – С.8-117.
 3. Ільчук П. Г. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О. А. Паршиной [внесок авторів: Розділ 2.14. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності] / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – 334 с. – С.121-128.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Публікації в Scopus:

 1. Ільчук П. Г. Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області) / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №1(163). – С.457-466.
 2. Ільчук П. Г. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №5(155). – С.152-160.
 3. Ільчук П. Г. Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. - №11-12(1). – С.46-49.

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях та виданнях, зареєстрованих в наукометричних інформаційних базах:

 1. Ільчук П. Г. Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економічний простір. – 2015. – №93. – C. 27-38..
 2. Ільчук П. Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 326–339.
 3. Ільчук П. Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств ї їхній вплив на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – C. 179-187.
 4. Ільчук П. Г. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С.97-109.
 5. Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка і держава. – 2015. – №3. – C. 68–73.
 6. Ільчук П. Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 275–281.
 7. Ільчук П. Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Інноваційна економіка. – 2014. - №4 (53). – С.128-134.
 8. Ilchuk P. Evaluation the effectiveness of enterprise internationalization / P. Ilchuk, I. Blagun // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. - September–October. – P.272-275.
 9. Ільчук П. Г. Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Бізнес Інформ. – 2013. – №12. – C. 259–264.
 10. Ильчук П. Г. Стратегии конфигурации и координации видов деятельности в цепочках стоимости / П. Г. Ильчук, И. С. Благун // Российский академический журнал. – 2013. - №3 том 25, июль-сентябрь. – С. 19-25.
 11. Ільчук П. Г. Модель маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Випуск 6, том 1. – С.137-144.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Ільчук П. Г. Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. - №1 (49). – С.124-131.
 2. Ільчук П. Г. Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних ринках / П. Г. Ільчук // Моделювання регіональної економіки. – 2014. – №1 (23). – С.82-98.
 3. Ільчук П. Г. Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Херсонського державного університету.

Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7, частина 3. – С.31-35.

 1. Ільчук П. Г. Сутнісна характеристика інтернаціоналізації економіки України / П. Г. Ільчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. - №794. – С.11-19.
 2. Ilchuk P. H. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P. H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots // Вісник Національного університету «Львіська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. – №799. – С.184-193.
 3. Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.
 4. Ільчук П. Г. Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. В-во СНУ ім.В. Даля – 2013. - №25 (ІІ). – С.56-69.
 5. Ільчук П. Г. Дослідження впливу факторів внутрішнього характеру на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка". – 2013. – Випуск 4 (41). – С.181-187.
 6. Ільчук П. Г. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю. І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.
 7. Ільчук П. Г. Place of Scientific and Technological Production Preparation in the Forming of Enterprise Competitiveness Strategy / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2012. – Vol. 01, №3, C.23-28.
 8. Ільчук П. Г. Планування науково-технічної підготовки виробництва: економічний зміст і модель здійснення / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. - №2(14). – С.104-108
 9. Ільчук П. Г. Алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2011. – № 11. – С. 42–44.
 10. Ільчук П. Г. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П. Г. Ільчук, Л. Ю. Шевців, Р. Л. Сопільник // Логістика. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №669. – С.69-74.
 11. Ільчук П. Г. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів / П. Г. Ільчук, Т. О. Смірнова, О. Й. Вівчар, П. І. Віблий // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». В-во УКЦ. – 2010. - №2 (102) березень-квітень. – С.54-57.
 12. Ільчук П. Г. Розвиток ринку фінансових послуг щодо відшкодування техногенних збитків / П. Г. Ільчук, М. І. Бублик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.8. – С.71-83.
 13. Ільчук П. Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків / П. Г. Ільчук, Т. О. Смірнова, П. А. Гориславець, П. І. Віблий // Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №668. – С.177-182.
 14. Ільчук П. Г. Перспективи створення вертикально-інтегрованих структур у машинобудуванні України / П. Г. Ільчук, П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». В-во Хмельницького національного університету. – 2010. – Том 1. №4. – С.7-9.
 15. Ільчук П. Г. Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. В-во ПП «Видавництво «Фенікс». – 2010. - №2 (8). – С.53-57.

Публікації в інших виданнях:

 1. Ільчук П. Г. Переваги та недоліки форм проникнення та присутності підприємств на закордонних ринках / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2015. – Ч. 1. – С. 81-83.
 2. Ільчук П. Г. Час та спосіб входу на закордонні ринки: основи вибору під час інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку»], (м. Одеса, 20-21 лютого 2015 р.). – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2015. – С. 41-43.
 3. Ільчук П. Г. Підходи до визначення рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 32-35.
 4. Ilchuk P. G. Theoretical and applied principles of decision-making on internationalization of enterprise / P. G. Ilchuk // Summelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 den Ergebnissen der wissenschaftlichen-praktischen Konferenz [«Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis»], (Nurnberg, Dutschland, 26 September 2014 Jahr ). – Nurnberg, Dutschland: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – S. 282-285.
 5. Ільчук П. Г. Інструменти корпоративної соціальної відповідальності та їхнє місце у маркетинговій стратегії інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, М. М. Мужеляк // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»], (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 194-195.
 6. Ільчук П. Г. Дефініція категорії «інтернаціоналізації» / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі»], (м. Одеса, 23-24 травня 2014 р.). – Одеса : ЦЕДР, 2014. – Ч1. – С. 123-124.
 7. Ільчук П. Г. Дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів XІV міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія i практика сучасної економiки»], (м. Черкаси, 22 листопада 2013 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 62-63.
 8. Ільчук П. Г. Конкурентні переваги завдяки конфігурації видів діяльності ланцюга вартості / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально економічних умовах»], (м. Дніпропетровськ, 14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 25-26.
 9. Ільчук П. Г. Особливості координації видів діяльності у ланцюгах вартості в межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія розвитку України в умовах глобальної інтеграції»], (м. Сімферополь – м. Ялта, 17-21 грудня 2013 р.). – Сімферополь: КІБ, 2013. – С. 16-17.
 10. Ільчук П. Г. Заходи, фактори та ознаки маркетингових стратегій інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу»], (м. Київ, 14-15 листопада 2013 р.). – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 44-46.

Інші публікації

 1. Ільчук П. Г. Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей» / П.Г. Ільчук., О.Б. Мрихіна, В.М. Чубай, М.Б. Найчук-Хрущ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 228 с. — (Серія «Бібліотека молодого вченого», вип. 1)»
 2. Ільчук П. Г. Інструменти корпоративної соціальної відповідальності та їхнє місце у маркетинговій стратегії інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, М. М. Мужеляк // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»], (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 194-195.
 3. Ільчук П. Г. Дефініція категорії «інтернаціоналізації» / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі»], (м. Одеса, 23-24 травня 2014 р.). – Одеса : ЦЕДР, 2014. – Ч1. – С. 123-124.
 4. Ільчук П. Г. Дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів XІV міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія i практика сучасної економiки»], (м. Черкаси, 22 листопада 2013 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 62-63.
 5. Ільчук П. Г. Конкурентні переваги завдяки конфігурації видів діяльності ланцюга вартості / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально економічних умовах»], (м. Дніпропетровськ, 14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 25-26.
 6. Ільчук П. Г. Особливості координації видів діяльності у ланцюгах вартості в межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія розвитку України в умовах глобальної інтеграції»], (м. Сімферополь – м. Ялта, 17-21 грудня 2013 р.). – Сімферополь: КІБ, 2013. – С. 16-17.
 7. Ільчук П. Г. Заходи, фактори та ознаки маркетингових стратегій інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу»], (м. Київ, 14-15 листопада 2013 р.). – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 44-46.
 8. Ільчук П. Г. Амортизаційні відрахування як важлива складова діяльності підприємства / П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної інтернет-конференції [«Економічна теорія та практика»], (м. Умань, 12 березня 2013 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – С. 182-188.
 9. Ільчук П. Г. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Економіка і управління: виклики та перспективи»], (м. Дніпропетровськ, 4-5 лютого 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 137-139.
 10. Ільчук П. Г. Напрямки розвитку Національної системи електронних масових платежів та проблеми їх реалізації / П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін // Інформаційні технології в професійній діяльності: VI Всеукраїнська науково-практична конференція. Рівне, 28 березня 2012 р. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С.143-145.
 11. Ільчук П. Г. Необхідність планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2011 р. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «Інжек», 2011. – С.158-159.
 12. Ільчук П. Г. Визначення та оцінювання адаптованості машинобудівного підприємства до умов невизначеності на етапі НТПВ / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки та менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 611.
 13. Ільчук П. Г. Вплив соціально-психологічних аспектів управління на ефективність системи менеджменту в організації / П. Г. Ільчук, Г. І. Ільчук, Ю. Дацко // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Економічні науки». В-во «ЛДІНТУ ім. В. Чорновола». – 2009. – Випуск 4. – С.125-133.

Додаткові відомості

Науково - педагогічний стаж складає 15 років.