Відмінності між версіями «Ільчук Павло Григорович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа| П.І.Б                        = Ільчук Павло Григорович
 
{{Особа| П.І.Б                        = Ільчук Павло Григорович
 
| Зображення (фото)            = Пашка_в_нет.jpg
 
| Зображення (фото)            = Пашка_в_нет.jpg
| Підпис зображення (фото)      =| Ім'я при народженні          =| Дата народження              =| Місце народження              =| Дата смерті                  =| Місце смерті                  =| Роки життя                    =| Причина смерті                =| Поховання                    =| Титул                        =| Герб                          =| Підпис герба                  =| Батько                        =| Матір                        =| Дружина                      =| Чоловік                      =| Діти                          =| Відомі родичі                =| Громадянство                  =| Національність                =| Alma mater                    = Національного університету “Львівська політехніка”| Дата закінчення              = 2000| Спеціальність                = Фінанси| Військове звання              =| Галузь наукових інтересів    =| Кваліфікаційний рівень        =| Науковий ступінь              =| Науковий керівник            = кандидат економічних наук| Дата присвоєння н_с          = 2008| Вчене звання                  = доцент [[кафедра фінансів|кафедри фінансів]]| Дата присвоєння в_з          = 2010| Відомі учні                  =| Відомі команди                =| Відомий у зв’язку з          =| Поточне місце роботи          = доцент [[кафедра фінансів|кафедри фінансів]]| Почесні звання                =| Державні нагороди            = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->| Підпис                        =| Сторінка на lp_edu_ua        =| Власний сайт                  =}}
+
| Підпис зображення (фото)      = д.е.н., завідувач кафедри| Ім'я при народженні          =| Дата народження              =| Місце народження              =| Дата смерті                  =| Місце смерті                  =| Роки життя                    =| Причина смерті                =| Поховання                    =| Титул                        =| Герб                          =| Підпис герба                  =| Батько                        =| Матір                        =| Дружина                      =| Чоловік                      =| Діти                          =| Відомі родичі                =| Громадянство                  =| Національність                =| Alma mater                    = Національного університету “Львівська політехніка”| Дата закінчення              = 2000| Спеціальність                = Фінанси| Військове звання              =| Галузь наукових інтересів    =| Кваліфікаційний рівень        =| Науковий ступінь              = доктор економічних наук| Науковий керівник            = | Дата присвоєння н_с          = 2008| Вчене звання                  = доцент [[кафедра фінансів|кафедри фінансів]]| Дата присвоєння в_з          = 2010| Відомі учні                  =| Відомі команди                =| Відомий у зв’язку з          =| Поточне місце роботи          = доцент [[кафедра фінансів|кафедри фінансів]]| Почесні звання                =| Державні нагороди            = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->| Підпис                        =| Сторінка на lp_edu_ua        =| Власний сайт                  =}}
  
  

Версія за 11:34, 17 листопада 2016

Ільчук Павло Григорович
Пашка в нет.jpg
д.е.н., завідувач кафедри
Alma mater Національного університету “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2010
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Наукові інтереси: стратегічне управління інтернаціоналізацією підприємств, корпоративне управління, управління інформаційними системами в економіці.

Професійна діяльність

 • 2009 – дотепер Доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2009 Старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 – 2006 Асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 Викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Гроші та кредит, Гроші та кредит 1, Гроші та кредит 2

 1. Ільчук П. Г. Роль банків в інвестиційному процесі / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Вісник Національного університету “Львіська політехніка”: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2001. - №417. - С.308-313.
 2. Ільчук П. Г. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю.І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.

2. Фінансовий менеджмент

 1. Ільчук П. Г. Акціонування в системі корпоративного управління / П. Г.Ільчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2002. – №446. – С.207-213.
 2. Ільчук П. Г. Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – №469. – С.432-441.
 3. Ільчук П. Г. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2003. – №484. – С.12-18.
 4. Ільчук П. Г. Дивідендна політика та її роль і місце в організаційно-економічному забезпеченні діяльності корпорацій / П. Г.Ільчук, І. Я. Цигиль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2006. – №552. – С. 379-387.
 5. Ільчук П. Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації / П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2007. – №8. – С.40-46.
 6. Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.
 7. Ilchuk P. H. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P. H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots // Вісник Національного університету «Львіська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. – №799. – С.184-193.
 8. Ільчук П. Г. Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7, частина 3. – С.31-35.
 9. Ільчук П. Г. Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. - №1 (49). – С.124-131.
 10. Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка і держава. – 2015. – №3. – C. 68–73.
 11. Ільчук П. Г. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С.97-109.
 12. Ільчук П. Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств ї їхній вплив на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – C. 179-187.
 13. Ільчук П. Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 326–339.
 14. Ільчук П. Г. Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економічний простір. – 2015. – №93. – C. 27-38.
 15. Ільчук П. Г. Акціонування в системі корпоративного управління / П. Г.Ільчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2002. – №446. – С.207-213.
 16. Ільчук П. Г. Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – №469. – С.432-441.
 17. Ільчук П. Г. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / П. Г.Ільчук, О. Є. Кузьмін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2003. – №484. – С.12-18.
 18. Ільчук П. Г. Дивідендна політика та її роль і місце в організаційно-економічному забезпеченні діяльності корпорацій / П. Г.Ільчук, І. Я. Цигиль // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2006. – №552. – С. 379-387.
 19. Ільчук П. Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації / П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2007. – №8. – С.40-46.
 20. Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.

3. Облік і звітність у страхових організаціях

 1. Ільчук П. Г. Розвиток ринку фінансових послуг щодо відшкодування техногенних збитків / П. Г. Ільчук, Бублик М.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.8. – С.71-83.
 2. Ільчук П. Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків / П. Г. Ільчук, Т.О. Смірнова, П.А. Гориславець, П.І. Віблий // Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №668. – С.177-182.

4. Інформаційні системи і технології у фінансах

 1. Ільчук П. Г. Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. В-во ПП «Видавництво «Фенікс». – 2010. - №2 (8). – С.53-57.

5. Вступ до фаху «Фінанси і кредит»

 1. Ільчук П. Г. Розвиток ринку фінансових послуг щодо відшкодування техногенних збитків / П. Г. Ільчук, Бублик М.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.8. – С.71-83.
 2. Ільчук П. Г. Роль банків в інвестиційному процесі / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Вісник Національного університету “Львіська політехніка”: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2001. - №417. - С.308-313.
 3. Ільчук П. Г. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць , Ю. І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2008 р.

Участь у держбюджетних темах

 1. ДБ/87 ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету „Львівська політехніка”, протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
 2. ДБ/Потенціал “Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах” (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. №960;
 3. ДБ/ОЕМА “Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання” (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. №732.
 4. ДБ «Формування потенціалу сталого соціально-економічного розвитку північно-східних областей України на основі модернізації їх адміністративно-територіального устрою» (номер державної реєстрації 0111U006965)
 5. ДБ/87 ВГС “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету „Львівська політехніка”, протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
 6. ДБ/Потенціал “Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах” (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. №960;
 7. ДБ/ОЕМА “Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання” (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. №732.

Участь у кафедральних темах

 1. Керівник науково-дослідної теми «Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації» (номер держреєстрації 0114U001229), за темою опубліковано 24 наукові праці (у т.ч. 2 статті у журналах зареєстрованих у міжнародній науково-метричній базі SciVerse Scopus by Elsevier), 2014-2016 рр.
 2. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402), 2010 р.

Підвищення кваліфікації

2010 р. - ПАТ КБ «Львів»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ільчук П. Г. Бюджетна система: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Київ: Знання, 2011. – 468 с.
 2. Ільчук П. Г. Страхові послуги: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Київ: Знання, 2011. – 399 с.
 3. Ільчук П. Г. Гроші та кредит. Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, О. Й. Вівчар, І. Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 168 с.
 4. Ільчук П. Г. Фінансова санація і антикризове управління підприємством. Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, М. К. Колісник, П. І. Віблий. – Київ: Кондор, 2007. – 272 с.

Монографії

 1. Ільчук П. Г. Економічні засади прийняття рішень про інтернаціоналізацію підприємств / П. Г. Ільчук // Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation : collective monographie. Volume 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – 392 p. – P.217-222.
 2. Ільчук П. Г. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого [авторський внесок: Розділ 1. Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств через стимулювання залучення інвестицій, Розділ 2. Управління стратегічним розвитком машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації]. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с. – С.8-117.
 3. Ільчук П. Г. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О. А. Паршиной [внесок авторів: Розділ 2.14. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності] / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – 334 с. – С.121-128.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Публікації в Scopus:

 1. Ільчук П. Г. Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області) / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №1(163). – С.457-466.
 2. Ільчук П. Г. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №5(155). – С.152-160.
 3. Ільчук П. Г. Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. - №11-12(1). – С.46-49.

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях та виданнях, зареєстрованих в наукометричних інформаційних базах:

 1. Ільчук П. Г. Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економічний простір. – 2015. – №93. – C. 27-38..
 2. Ільчук П. Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 326–339.
 3. Ільчук П. Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств ї їхній вплив на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – C. 179-187.
 4. Ільчук П. Г. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С.97-109.
 5. Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка і держава. – 2015. – №3. – C. 68–73.
 6. Ільчук П. Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 275–281.
 7. Ільчук П. Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Інноваційна економіка. – 2014. - №4 (53). – С.128-134.
 8. Ilchuk P. Evaluation the effectiveness of enterprise internationalization / P. Ilchuk, I. Blagun // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. - September–October. – P.272-275.
 9. Ільчук П. Г. Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Бізнес Інформ. – 2013. – №12. – C. 259–264.
 10. Ильчук П. Г. Стратегии конфигурации и координации видов деятельности в цепочках стоимости / П. Г. Ильчук, И. С. Благун // Российский академический журнал. – 2013. - №3 том 25, июль-сентябрь. – С. 19-25.
 11. Ільчук П. Г. Модель маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Випуск 6, том 1. – С.137-144.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Ільчук П. Г. Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. - №1 (49). – С.124-131.
 2. Ільчук П. Г. Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних ринках / П. Г. Ільчук // Моделювання регіональної економіки. – 2014. – №1 (23). – С.82-98.
 3. Ільчук П. Г. Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Херсонського державного університету.

Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7, частина 3. – С.31-35.

 1. Ільчук П. Г. Сутнісна характеристика інтернаціоналізації економіки України / П. Г. Ільчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. - №794. – С.11-19.
 2. Ilchuk P. H. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P. H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots // Вісник Національного університету «Львіська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. – №799. – С.184-193.
 3. Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.
 4. Ільчук П. Г. Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. В-во СНУ ім.В. Даля – 2013. - №25 (ІІ). – С.56-69.
 5. Ільчук П. Г. Дослідження впливу факторів внутрішнього характеру на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка". – 2013. – Випуск 4 (41). – С.181-187.
 6. Ільчук П. Г. Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю. І. Посін // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2013. - №767. – С.140-154.
 7. Ільчук П. Г. Place of Scientific and Technological Production Preparation in the Forming of Enterprise Competitiveness Strategy / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Econtechmod. An international quarterly journal. – 2012. – Vol. 01, №3, C.23-28.
 8. Ільчук П. Г. Планування науково-технічної підготовки виробництва: економічний зміст і модель здійснення / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. - №2(14). – С.104-108
 9. Ільчук П. Г. Алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2011. – № 11. – С. 42–44.
 10. Ільчук П. Г. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П. Г. Ільчук, Л. Ю. Шевців, Р. Л. Сопільник // Логістика. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №669. – С.69-74.
 11. Ільчук П. Г. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів / П. Г. Ільчук, Т. О. Смірнова, О. Й. Вівчар, П. І. Віблий // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». В-во УКЦ. – 2010. - №2 (102) березень-квітень. – С.54-57.
 12. Ільчук П. Г. Розвиток ринку фінансових послуг щодо відшкодування техногенних збитків / П. Г. Ільчук, М. І. Бублик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.8. – С.71-83.
 13. Ільчук П. Г. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків / П. Г. Ільчук, Т. О. Смірнова, П. А. Гориславець, П. І. Віблий // Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». В-во НУ «ЛП». – 2010. - №668. – С.177-182.
 14. Ільчук П. Г. Перспективи створення вертикально-інтегрованих структур у машинобудуванні України / П. Г. Ільчук, П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». В-во Хмельницького національного університету. – 2010. – Том 1. №4. – С.7-9.
 15. Ільчук П. Г. Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Сучасна наукова економічна думка. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. В-во ПП «Видавництво «Фенікс». – 2010. - №2 (8). – С.53-57.

Публікації в інших виданнях:

 1. Ільчук П. Г. Переваги та недоліки форм проникнення та присутності підприємств на закордонних ринках / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2015. – Ч. 1. – С. 81-83.
 2. Ільчук П. Г. Час та спосіб входу на закордонні ринки: основи вибору під час інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку»], (м. Одеса, 20-21 лютого 2015 р.). – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2015. – С. 41-43.
 3. Ільчук П. Г. Підходи до визначення рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 32-35.
 4. Ilchuk P. G. Theoretical and applied principles of decision-making on internationalization of enterprise / P. G. Ilchuk // Summelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 den Ergebnissen der wissenschaftlichen-praktischen Konferenz [«Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis»], (Nurnberg, Dutschland, 26 September 2014 Jahr ). – Nurnberg, Dutschland: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – S. 282-285.
 5. Ільчук П. Г. Інструменти корпоративної соціальної відповідальності та їхнє місце у маркетинговій стратегії інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, М. М. Мужеляк // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»], (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 194-195.
 6. Ільчук П. Г. Дефініція категорії «інтернаціоналізації» / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі»], (м. Одеса, 23-24 травня 2014 р.). – Одеса : ЦЕДР, 2014. – Ч1. – С. 123-124.
 7. Ільчук П. Г. Дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів XІV міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія i практика сучасної економiки»], (м. Черкаси, 22 листопада 2013 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 62-63.
 8. Ільчук П. Г. Конкурентні переваги завдяки конфігурації видів діяльності ланцюга вартості / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально економічних умовах»], (м. Дніпропетровськ, 14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 25-26.
 9. Ільчук П. Г. Особливості координації видів діяльності у ланцюгах вартості в межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія розвитку України в умовах глобальної інтеграції»], (м. Сімферополь – м. Ялта, 17-21 грудня 2013 р.). – Сімферополь: КІБ, 2013. – С. 16-17.
 10. Ільчук П. Г. Заходи, фактори та ознаки маркетингових стратегій інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу»], (м. Київ, 14-15 листопада 2013 р.). – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 44-46.

Інші публікації

 1. Ільчук П. Г. Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей» / П.Г. Ільчук., О.Б. Мрихіна, В.М. Чубай, М.Б. Найчук-Хрущ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 228 с. — (Серія «Бібліотека молодого вченого», вип. 1)»
 2. Ільчук П. Г. Інструменти корпоративної соціальної відповідальності та їхнє місце у маркетинговій стратегії інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, М. М. Мужеляк // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»], (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 194-195.
 3. Ільчук П. Г. Дефініція категорії «інтернаціоналізації» / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі»], (м. Одеса, 23-24 травня 2014 р.). – Одеса : ЦЕДР, 2014. – Ч1. – С. 123-124.
 4. Ільчук П. Г. Дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів XІV міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія i практика сучасної економiки»], (м. Черкаси, 22 листопада 2013 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 62-63.
 5. Ільчук П. Г. Конкурентні переваги завдяки конфігурації видів діяльності ланцюга вартості / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально економічних умовах»], (м. Дніпропетровськ, 14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 25-26.
 6. Ільчук П. Г. Особливості координації видів діяльності у ланцюгах вартості в межах маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія розвитку України в умовах глобальної інтеграції»], (м. Сімферополь – м. Ялта, 17-21 грудня 2013 р.). – Сімферополь: КІБ, 2013. – С. 16-17.
 7. Ільчук П. Г. Заходи, фактори та ознаки маркетингових стратегій інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу»], (м. Київ, 14-15 листопада 2013 р.). – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 44-46.
 8. Ільчук П. Г. Амортизаційні відрахування як важлива складова діяльності підприємства / П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної інтернет-конференції [«Економічна теорія та практика»], (м. Умань, 12 березня 2013 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – С. 182-188.
 9. Ільчук П. Г. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Економіка і управління: виклики та перспективи»], (м. Дніпропетровськ, 4-5 лютого 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 137-139.
 10. Ільчук П. Г. Напрямки розвитку Національної системи електронних масових платежів та проблеми їх реалізації / П. Г. Ільчук, Ю. І. Посін // Інформаційні технології в професійній діяльності: VI Всеукраїнська науково-практична конференція. Рівне, 28 березня 2012 р. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С.143-145.
 11. Ільчук П. Г. Необхідність планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2011 р. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «Інжек», 2011. – С.158-159.
 12. Ільчук П. Г. Визначення та оцінювання адаптованості машинобудівного підприємства до умов невизначеності на етапі НТПВ / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки та менеджменту»], (м. Львів, 10-12 листопада 2011 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 611.
 13. Ільчук П. Г. Вплив соціально-психологічних аспектів управління на ефективність системи менеджменту в організації / П. Г. Ільчук, Г. І. Ільчук, Ю. Дацко // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Економічні науки». В-во «ЛДІНТУ ім. В. Чорновола». – 2009. – Випуск 4. – С.125-133.

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри фінансів по роботі з ІПДО та з державних атестацій студентів та екстернів, а також виконую обов’язки відповідальної особи за інформатизацію діяльності кафедри фінансів.
 • У Інституті економіки і менеджменту виконую обов’язки відповідальної особи по роботі з грантами, стипендіями, науковими конкурсами та іншими програмами.
 • Науково - педагогічний стаж складає 15 років.


Кафедра фінансів