Ізонін Іван Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ізонін Іван Вікторович
Izonin.jpg
асистент кафедри ІТВС, к.т.н.
Дата народження 20 січня 1988 року
Місце народження м. Червоноград, обл. Львівська
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка» / Львівський державний університет імені І. Франка
Дата закінчення 2011 / 2012 р.
Спеціальність Інформаційні управляючі системи та технології / Економічна кібернетика
Галузь наукових інтересів наукові дослідження в області обчислювального інтелекту та цифрової обробки зображень
Кваліфікаційний рівень магістр з комп'ютерних наук / магістр з економічної кібернетики
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф., Пелешко Дмитро Дмитрович
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ізонін Іван Вікторович — кандидат технічних наук, асистент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна інформація

Дата народження: 20 січня 1988 року. Знання мов: Українська, Російська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень. Досвід 6 років наукової та 3 роки науково-педагогічної діяльності.

Освіта

2016 р. — Кандидат наук (технічні науки) Національний університет «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» / Ізонін Іван Вікторович; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2015. — 158 с.

2012 — 2015 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедри інформаційних технологій видавничої справи, аспірант

2011 — 2012 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, напрям підготовки – економіка і підприємництво, спеціальність – економічна кібернетика. Форма навчання – заочна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з економічної кібернетики.

2010 — 2011 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність – інформаційні управляючі системи 'та технології. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

2007 — 2010 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут післядипломної освіти, напрям підготовки – комп'ютерні науки. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

2006 — 2011 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, напрям підготовки – економіка і підприємництво, спеціальність – економічна кібернетика. Форма навчання – заочна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з економіки і підприємництва.

2003 — 2007 рр. — Червоноградський гірничо-економічний коледж, спеціальність – програмування для ЕОТ та АС, кваліфікація – технік-програміст. Диплом з відзнакою.

Досвід роботи

Професійна діяльність

Навчальна діяльність

Має досвід викладання таких курсів:

 • Програмування видавничих процесів, частина 1, частина 2
 • Управління бізнес-проектами
 • Нейронні мережі та елементи адаптивних систем
 • Інноваційні інформаційні технології

+-

Методичні розробки:

 • Методичні вказівки до проходження технологічної практики для студентів четвертого курсу напряму 6.05150100 "Видавничо-поліграфічна справа" / уклад.: А.М. Ковальчук, І.В. Ізонін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 12 с.
 • Методичні вказівки до проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) для студентів спеціальності "Компютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" / уклад.: А.М. Ковальчук, І.В. Ізонін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 8 с.

Наукова робота

Наукові інтереси

 • наукові дослідження в області обчислювального інтелекту та цифрової обробки зображень

Профіль у:

Науково-дослідні роботи

 • 2018 р. — виконавець прикладної НДР “Інтелектуальні інформаційні технології багаторівневого управління енергоефективністю регіону” (номер державної реєстрації: 0117U1004450).
 • 2018 р. — виконавець спільного україно-австрійського науково-дослідного проекту "Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж" (номер державної реєстрації: 0118U001750)
 • 2016 р. — виконавець ГОСП-договору № 423 від 31.05.2016 "Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії за допомогою штучних нейронних мереж"
 • 2015 — 2016 рр. — виконавець прикладної НДР "Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу" (номер державної реєстрації: 0115U000432).
 • 2012 — 2014 рр. — виконавець фундаментальної НДР "Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах" (номер державної реєстрації: 0112U001204).

Вибрані публікації

 1. Нейромережеві засоби штучного інтелекту Ткаченко Р. О., Ткаченко П. Р., Ізонін І. В. / Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 204 с. – ISBN 978-966-941-011-5
 2. Roman Tkachenko, Ivan Izonin, Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org
 3. R. Tkachenko, I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 4. Tkachenko, R., Izonin, I.: Model and Principles for the Implementation of Neural-Like Structures based on Geometric Data Transformations. In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.578-587, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_58
 5. Roman Tkachenko , Hakan Cutucu, Ivan Izonin, Anastasіya Doroshenko, Yurii Tsymbal: Non-iterative Neural-like Predictor for Solar Energy in Libya. In: Ermolayev, V., Suárez-Figueroa, M. C., Ławrynowicz, A., Palma, R., Yakovyna, V., Mayr, H. C., Nikitchenko, M., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications. Proc. 14-th Int. Conf. ICTERI 2018. Volume I: Main Conference. Kyiv, Ukraine, May 14-17, pp.35-45, 2018, CEUR-WS.org 
 6. Ye. Bodyanskiy, I. Perova, O. Vynokurova, I. Izonin “Adaptive Wavelet Diagnostic Neuro-Fuzzy System for Biomedical Tasks”, In: Proc. of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018, 711-715.
 7. Tkachenko R., Doroshenko A., Izonin I.,Tsymbal Y., Havrysh B.: Imbalance Data Classification via Neural-like Structures of Geometric Transformations Model: Local and Global Approaches In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.112-122, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_12
 8. Патент на корисну модель 124680 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності набору сценарних зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Ковалишин О.С.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201706713; заявл. 29.06.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 9. Патент на корисну модель 124683 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Автоматизований спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень /  Пелешко Д. Д., Ізонін І. В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Зуб Х. В. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201707000; заявл. 03.07.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 3 с.
 10. Патент на корисну модель 124697 Україна, МПК (2018.01), В31В 50/00, В31В 50/74 (2017.01) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із захистом від несанкціонованого доступу та відкриття / Лотошинська Н. Д., Ізонін І.В., Ковальчук А.М., Маїк Л.Я. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201708179; заявл. 07.08.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 11. Tkachenko R. Learning-based image scaling using neural-like structure of geometric transformation paradigm / Roman Tkachenko, Pavlo Tkachenko, Ivan Izonin, Yurii Tsymbal // Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing : Part of the Studies in Computational Intelligence book series / editors: Aboul Ella Hassanien, Diego Alberto Oliva. – Місце видання: Springer International Publishing, 2018. – N. 1, Vol. 730 . – P. 537-565 ISBN 978-3-319-63753-2, DOI 10.1007/978-3-319-63754-9
 12. Ізонін І. В., Лотошинська Н. Д. Дослідження технології побудови тривимірних моделей // Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. – C. 402-417. – ISBN 978-966-97498-5-7
 13. Ткаченко Р. О. Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований / Р. О. Ткаченко, П. Р. Ткаченко, И. В. Изонин, Д. А. Батюк  // Управляющие системы и машины. – 2017. – № 1 (267). – C. 59-67.
 14. Rashkevych Yu. Single-frame image super-resolution based on singular square matrix operator / Yurii Rashkevych, Dmytro Peleshko, Olena Vynokurova, Ivan Izonin, Natalia Lotoshynska // Electrical and computer engineering (UKRCON): proc. of the IEEE First Ukraine conf., May 29 – June 2 2017, Kyiv, Ukraine. – IEEE, 2017. – P.944–948. 
 15. Бодянський Є.В. Кластеризація багатовимірних часових рядів на основі адаптивної матричної нейро-фаззі самоорганізованої мережі / Є. В. Бодянський, О. А. Винокурова, І. В. Ізонін, І. О. Кобилін, П. П. Мулеса // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: зб. міжнар. наук. конф.: Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання, 22–26 травня 2017 р., Залізний порт. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – С. 247–248.
 16. Патент на корисну модель 114016 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображення / Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Дук В.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608821; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
 17. Патент на корисну модель 114017 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Сидоренко Р.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608823; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 6 с. : іл.
 18. Патент на корисну модель 114018 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень / Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Батюк Д.А.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608824; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 5 с. : іл.
 19. Image superresolution via divergence matrix and automatic detection of crossover / Dmytro Peleshko, Taras Rak, Ivan Izonin // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.8, No.12, pp. 1-8, 2016. DOI: 10.5815/ijisa.2016.12.01
 20. Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix / Dmytro Peleshko, Taras Rak, Marta Peleshko, Ivan Izonin, Danylo Batyuk // Data stream Mining & Processing: proc. of the 1st international scien. and techn. conf., 23–27 August 2016, Lviv, Ukraine. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P.235–238. 
 21. Модифікація методу передискретизації у випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенцій та операції кросинговеру / Ю. М. Рашкевич Д. Д. Пелешко, Т.Є.Рак, І.В. Ізонін,  Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 23-31.
 22. Передискретизація зображень засобами машинного навчання / Р. О. Ткаченко, І. В. Ізонін, Д. А. Батюк, Р. В. Сидоренко, В. І. Прострельчук  // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки. - 2016. - Вип.13. - С. 176-183.
 23. Відслідковування рухомих об'єктів у відеопотоках реального часу / Д. Д. Пелешко, Ю.С. Іванов, І.В. Ізонін, М.З. Пелешко, О.П. Максимів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 13-22.
 24. Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 108974 |Автори: Рашкевич Юрій Михайлович, Ізонін Іван Вікторович, Цмоць Іван Григорович, Пелешко Дмитро Дмитрович | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.06.2015 | МПК: G06K 9/36, G06F 17/17, G06F 17/18, G06F 19/00.
 25. Moving Objects Tracking with due Account for Motion Direction and Partial Occlusions / D. Peleshko, Yu. Ivanov, I. Izonin, O. Makoveychuk, D. Batuyk // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2015. – Vol. 4, № 10. – P. 2643-2649.
 26. Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 105305 |Автори: Рашкевич Юрій Михайлович, Ізонін Іван Вікторович, Цмоць Іван Григорович, Пелешко Дмитро Дмитрович | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: G06K 9/36.
 27. Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, І.В. Ізонін,  Д.А. Батюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2016. — С. 197–207. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №843).  
 28. Moving Objects Tracking with due Account for Motion Direction and Partial Occlusions / D. Peleshko, Yu. Ivanov, I. Izonin, O. Makoveychuk, D. Batuyk // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2015. – Vol. 4, № 10. – P. 2643-2649.
 29. Зміна роздільної здатності зображення засобом псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції / Ю. М. Рашкевич, І.В. Ізонін, Д. Д. Пелешко, І.О. Малець // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2015. — С. 259–266. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №826). 
 30. Learning-based image super-resolution using weight coefficients of synaptic connections / Ivan Izonin, Roman Tkachenko, Dmytro Peleshko, Taras Rak, Danylo Batyuk // // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2015, 14–17 Sep. 2015, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. —Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2015. — P. 25-29.
 31. Нейромережевий метод зміни роздільної здатності зображень / І. В. Ізонін, Р. О. Ткаченко, Д. Д. Пелешко, Д.  А. Батюк // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 9(134). – C. 30–34.
 32. Parallel algorithms and VLSI structures for median filtering of images in real time / Ivan Tsmots, Dmytro Peleshko, Ivan Izonin // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2014. – Vol. 3, № 8 (august). – P. 2643–2649. 
 33. Комп’ютерна програма “Маркерування монофонічного звукового сигналу на основі показника гладкості  Гельдера”/ Д. Д. Пелешко, Ю.М. Пелех, І.В. Ізонін: Свід. про реєстр. автор. права на твір № 55945.– Зареєстр. в Держ. службі. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр. 05.08.2014 р.
 34. Комп’ютерна програма “Автоматизований аналізатор траєкторій рухомих об'єктів”: свід. про реєстр. автор. права на твір № 50657 / Пелешко Дмитро Дмитрович, Іванов Юрій Сергійович, Ізонін Іван Вікторович, Клювак Андрій Володимирович; Національний університет «Львівська політехніка». – Зареєстр. в Держ. службі. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України заявка 06.06.2013 № 50999; Реєстр. 09.08.2013.
 35. Комп’ютерна програма “Система автоматизованого маркування мовних сигналів”: свід. про реєстр. автор. права на твір № 50312 / Пелешко Дмитро Дмитрович, Пелех Юрій Миронович, Ізонін Іван Вікторович, Рашкевич Юрій Юрійович; Національний університет «Львівська політехніка». – Зареєстр. в Держ. службі. Інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України заявка 20.05.2013 № 50622; Реєстр. 19.07.2013.
 36. Constructing of pseudoinvariants and digital watermarking of speech signals based on a singular value decomposition / D. Peleshko, Yu. Pelekh, I. Izonin // Journal of Global Research in Computer Science. – 2013. – Vol. 4, No. 2. – P. 56-59.

Суспільна діяльність

Нагороди

 • 2018 р. — стипендіат Кабінету Міністрів України
 • 2017 р. — переможець щорічного конкурсу "Кращий молодий науковець року" (2016) Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 • 2016 р. — лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області


Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909а

Tел.: +38 (032) 258-27-79

e-mail: ivanizonin@gmail.com; ivan.izonin@ieee.org; ivan.v.izonin@lpnu.ua