Відмінності між версіями «Ізонін Іван Вікторович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 120: Рядок 120:
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 
# Пелешко Д. Д. Вибрані методи передискретизації цифрових зображень : монографія / Д. Д. Пелешко, [[Ткаченко Роман Олексійович|P. O. Ткаченко]], [[Цмоць Іван Григорович|І. Г. Цмоць]], І. В. Ізонін – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 200 с. ISBN 978-617-7617-28-9
 
# Пелешко Д. Д. Вибрані методи передискретизації цифрових зображень : монографія / Д. Д. Пелешко, [[Ткаченко Роман Олексійович|P. O. Ткаченко]], [[Цмоць Іван Григорович|І. Г. Цмоць]], І. В. Ізонін – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 200 с. ISBN 978-617-7617-28-9
 +
# Anatoliy Kovalchuk, Natalia Lotoshynska, Ivan Izonin, Leonid Berezko,  Greguš. An approach towards an efficient encryption-decryption of grayscale and color images // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 630–635.
 +
# Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Oleh Riznyk,  Gregush. An efficient image encryption scheme using projective transformations // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 584–589.
 +
# Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Natalia Lotoshynska,  Gregush. An approach towards image encryption and decryption using quaternary fractional-linear operations // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 491–496.
 +
# Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Natalya Kustra,  Gregush. Information protection service using topological image coverage // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 503–508.
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|Roman Tkachenko]], Ivan Izonin, Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org  
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|Roman Tkachenko]], Ivan Izonin, Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org  
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|R. Tkachenko]], I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 
# [[Ткаченко Роман Олексійович|R. Tkachenko]], I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
Рядок 171: Рядок 175:
  
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909а
+
вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909б
  
 
Tел.: +38 (032) 258-27-79
 
Tел.: +38 (032) 258-27-79

Версія за 12:25, 2 січня 2020

Ізонін Іван Вікторович
Izonin.jpg
асистент кафедри ІТВС, к.т.н.
Дата народження 20 січня 1988 року
Місце народження м. Червоноград, обл. Львівська
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка» / Львівський державний університет імені І. Франка
Дата закінчення 2011 / 2012 р.
Спеціальність Інформаційні управляючі системи та технології / Економічна кібернетика
Галузь наукових інтересів наукові дослідження в області обчислювального інтелекту та цифрової обробки зображень
Кваліфікаційний рівень магістр з комп'ютерних наук / магістр з економічної кібернетики
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф., Пелешко Дмитро Дмитрович
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ізонін Іван Вікторович — кандидат технічних наук, асистент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Біографічна інформація

Дата народження: 20 січня 1988 року. Знання мов: Українська, Російська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень. Досвід 6 років наукової та 3 роки науково-педагогічної діяльності.

Освіта

2016 р. — Кандидат наук (технічні науки) Національний університет «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» / Ізонін Іван Вікторович; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2015. — 158 с.

2012 — 2015 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедри інформаційних технологій видавничої справи, аспірант

2011 — 2012 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, напрям підготовки – економіка і підприємництво, спеціальність – економічна кібернетика. Форма навчання – заочна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з економічної кібернетики.

2010 — 2011 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність – інформаційні управляючі системи 'та технології. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

2007 — 2010 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут післядипломної освіти, напрям підготовки – комп'ютерні науки. Форма навчання – денна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з комп'ютерних наук. Диплом з відзнакою.

2006 — 2011 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, напрям підготовки – економіка і підприємництво, спеціальність – економічна кібернетика. Форма навчання – заочна. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр з економіки і підприємництва.

2003 — 2007 рр. — Червоноградський гірничо-економічний коледж, спеціальність – програмування для ЕОТ та АС, кваліфікація – технік-програміст. Диплом з відзнакою.

Досвід роботи

Професійна діяльність

Навчальна діяльність

Має досвід викладання таких курсів:

 • Програмування видавничих процесів, частина 1, частина 2
 • Управління бізнес-проектами
 • Нейронні мережі та елементи адаптивних систем
 • Інноваційні інформаційні технології

Методичні розробки:

 • Нейромережеві засоби штучного інтелекту Ткаченко Р. О., Ткаченко П. Р., Ізонін І. В. / Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 204 с. – ISBN 978-966-941-011-5
 • Методичні вказівки до проходження технологічної практики для студентів четвертого курсу напряму 6.05150100 "Видавничо-поліграфічна справа" / уклад.: А.М. Ковальчук, І.В. Ізонін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 12 с.
 • Методичні вказівки до проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) для студентів спеціальності "Компютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" / уклад.: А.М. Ковальчук, І.В. Ізонін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 8 с.

Міжнародні освітні проекти:

 • 2017 — донині — виконавець по напряму "Інформатика" міжнародного гранту за програмою Erasmus+ "Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine's regions (DocHub)" (номер проекту: 8 574064-EPP- 1-2016- 1-LT- EPPKA2-CBHE- SP)
 • 2016 — 2019 р.р. — виконавець міжнародного гранту за програмою Erasmus+ "Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS)" (номер проекту: 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP)

Наукова робота

Наукові інтереси

 • наукові дослідження в області обчислювального інтелекту та цифрової обробки зображень

Профіль у:

Науково-дослідні роботи

 • 2019 р. — виконавець прикладної НДР “Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів” (номер державної реєстрації: 0119U002256).
 • 2019 р. — виконавець науково-технічної (експериментальної) розробки "Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації" (номер державної реєстрації: 0119U002257)
 • 2018 — 2019 рр. — виконавець прикладної НДР “Інтелектуальні інформаційні технології багаторівневого управління енергоефективністю регіону” (номер державної реєстрації: 0117U1004450).
 • 2018 — 2019 рр. — виконавець спільного україно-австрійського науково-дослідного проекту "Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж" (номер державної реєстрації: 0118U001750)
 • 2016 р. — виконавець ГОСП-договору № 423 від 31.05.2016 "Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії за допомогою штучних нейронних мереж"
 • 2015 — 2016 рр. — виконавець прикладної НДР "Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу" (номер державної реєстрації: 0115U000432).
 • 2012 — 2014 рр. — виконавець фундаментальної НДР "Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах" (номер державної реєстрації: 0112U001204).

Вибрані публікації

 1. Пелешко Д. Д. Вибрані методи передискретизації цифрових зображень : монографія / Д. Д. Пелешко, P. O. Ткаченко, І. Г. Цмоць, І. В. Ізонін – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 200 с. ISBN 978-617-7617-28-9
 2. Anatoliy Kovalchuk, Natalia Lotoshynska, Ivan Izonin, Leonid Berezko, Greguš. An approach towards an efficient encryption-decryption of grayscale and color images // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 630–635.
 3. Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Oleh Riznyk, Gregush. An efficient image encryption scheme using projective transformations // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 584–589.
 4. Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Natalia Lotoshynska, Gregush. An approach towards image encryption and decryption using quaternary fractional-linear operations // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 491–496.
 5. Anatoliy Kovalchuk, Ivan Izonin, Natalya Kustra, Gregush. Information protection service using topological image coverage // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 503–508.
 6. Roman Tkachenko, Ivan Izonin, Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org
 7. R. Tkachenko, I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 8. Tkachenko, R., Izonin, I.: Model and Principles for the Implementation of Neural-Like Structures based on Geometric Data Transformations. In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.578-587, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_58
 9. Roman Tkachenko , Hakan Cutucu, Ivan Izonin, Anastasіya Doroshenko, Yurii Tsymbal: Non-iterative Neural-like Predictor for Solar Energy in Libya. In: Ermolayev, V., Suárez-Figueroa, M. C., Ławrynowicz, A., Palma, R., Yakovyna, V., Mayr, H. C., Nikitchenko, M., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications. Proc. 14-th Int. Conf. ICTERI 2018. Volume I: Main Conference. Kyiv, Ukraine, May 14-17, pp.35-45, 2018, CEUR-WS.org 
 10. Ye. Bodyanskiy, I. Perova, O. Vynokurova, I. Izonin “Adaptive Wavelet Diagnostic Neuro-Fuzzy System for Biomedical Tasks”, In: Proc. of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018, 711-715.
 11. Tkachenko R., Doroshenko A., Izonin I.,Tsymbal Y., Havrysh B.: Imbalance Data Classification via Neural-like Structures of Geometric Transformations Model: Local and Global Approaches In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.112-122, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_12
 12. Патент на корисну модель 124680 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності набору сценарних зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Ковалишин О.С.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201706713; заявл. 29.06.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 13. Патент на корисну модель 124683 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Автоматизований спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень /  Пелешко Д. Д., Ізонін І. В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Зуб Х. В. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201707000; заявл. 03.07.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 3 с.
 14. Патент на корисну модель 124697 Україна, МПК (2018.01), В31В 50/00, В31В 50/74 (2017.01) Картонна пачка для фармацевтичної продукції із захистом від несанкціонованого доступу та відкриття / Лотошинська Н. Д., Ізонін І.В., Ковальчук А.М., Маїк Л.Я. ; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201708179; заявл. 07.08.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 15. Tkachenko R. Learning-based image scaling using neural-like structure of geometric transformation paradigm / Roman Tkachenko, Pavlo Tkachenko, Ivan Izonin, Yurii Tsymbal // Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing : Part of the Studies in Computational Intelligence book series / editors: Aboul Ella Hassanien, Diego Alberto Oliva. – Місце видання: Springer International Publishing, 2018. – N. 1, Vol. 730 . – P. 537-565 ISBN 978-3-319-63753-2, DOI 10.1007/978-3-319-63754-9
 16. Ізонін І. В., Лотошинська Н. Д. Дослідження технології побудови тривимірних моделей // Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. – C. 402-417. – ISBN 978-966-97498-5-7
 17. Ткаченко Р. О. Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований / Р. О. Ткаченко, П. Р. Ткаченко, И. В. Изонин, Д. А. Батюк  // Управляющие системы и машины. – 2017. – № 1 (267). – C. 59-67.
 18. Rashkevych Yu. Single-frame image super-resolution based on singular square matrix operator / Yurii Rashkevych, Dmytro Peleshko, Olena Vynokurova, Ivan Izonin, Natalia Lotoshynska // Electrical and computer engineering (UKRCON): proc. of the IEEE First Ukraine conf., May 29 – June 2 2017, Kyiv, Ukraine. – IEEE, 2017. – P.944–948. 
 19. Бодянський Є.В. Кластеризація багатовимірних часових рядів на основі адаптивної матричної нейро-фаззі самоорганізованої мережі / Є. В. Бодянський, О. А. Винокурова, І. В. Ізонін, І. О. Кобилін, П. П. Мулеса // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: зб. міжнар. наук. конф.: Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання, 22–26 травня 2017 р., Залізний порт. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – С. 247–248.
 20. Патент на корисну модель 114016 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображення / Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Дук В.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608821; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
 21. Патент на корисну модель 114017 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Сидоренко Р.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608823; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 6 с. : іл.
 22. Патент на корисну модель 114018 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01), G 06 K 9/42 (2006.01), G 06 K 9/60 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень / Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Батюк Д.А.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608824; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 5 с. : іл.
 23. Image superresolution via divergence matrix and automatic detection of crossover / Dmytro Peleshko, Taras Rak, Ivan Izonin // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.8, No.12, pp. 1-8, 2016. DOI: 10.5815/ijisa.2016.12.01
 24. Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix / Dmytro Peleshko, Taras Rak, Marta Peleshko, Ivan Izonin, Danylo Batyuk // Data stream Mining & Processing: proc. of the 1st international scien. and techn. conf., 23–27 August 2016, Lviv, Ukraine. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P.235–238. 
 25. Модифікація методу передискретизації у випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенцій та операції кросинговеру / Ю. М. Рашкевич Д. Д. Пелешко, Т.Є.Рак, І.В. Ізонін,  Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 23-31.
 26. Передискретизація зображень засобами машинного навчання / Р. О. Ткаченко, І. В. Ізонін, Д. А. Батюк, Р. В. Сидоренко, В. І. Прострельчук  // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки. - 2016. - Вип.13. - С. 176-183.
 27. Відслідковування рухомих об'єктів у відеопотоках реального часу / Д. Д. Пелешко, Ю.С. Іванов, І.В. Ізонін, М.З. Пелешко, О.П. Максимів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 13-22.
 28. Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 108974 |Автори: Рашкевич Юрій Михайлович, Ізонін Іван Вікторович, Цмоць Іван Григорович, Пелешко Дмитро Дмитрович | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.06.2015 | МПК: G06K 9/36, G06F 17/17, G06F 17/18, G06F 19/00.

Суспільна діяльність

Нагороди

 • 2019 р. — член Львівської Системи Дослідників (I рівня)
 • 2018 р. — стипендіат Кабінету Міністрів України
 • 2017 р. — переможець щорічного конкурсу "Кращий молодий науковець року" (2016) Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 • 2016 р. — лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області


Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909б

Tел.: +38 (032) 258-27-79

e-mail: ivanizonin@gmail.com; ivan.izonin@ieee.org; ivan.v.izonin@lpnu.ua, itvs.ikni@gmail.com, ikni_info@lp.edu.ua