Відмінності між версіями «Івах Марія Степанівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Наукові інтереси)
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 50: Рядок 50:
 
* У 2007 році отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електроніка».  
 
* У 2007 році отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електроніка».  
 
* З 2007 року навчалася в магістратурі, по закінченні якої отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».  
 
* З 2007 року навчалася в магістратурі, по закінченні якої отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».  
* З 2008 року — аспірант [[кафедра електронних приладів|кафедри «Електронні прилади»]].
+
* З 2008 року — по 2012 рр. — аспірант кафедри «Електронні прилади» НУ «Львівська політехніка».
 +
* У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
 +
* З 2013 року по теперішній час працює на кафедрі «Електронні прилади» на посаді асистента.
  
 
====Наукова діяльність====
 
====Наукова діяльність====
Рядок 59: Рядок 61:
 
   
 
   
 
==== Наукові інтереси ====
 
==== Наукові інтереси ====
біомедичні пристрої
+
Біомедичні оптикоелектронні пристрої
  
 
====Публікації====
 
====Публікації====
Опублікувала 30 наукових публікацій, автор 2 винаходів, брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні та за її межами.  
+
Опублікувала 64 наукових публікацій, автор 9 винаходів, брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні та за її межами.  
  
 
Серед них:
 
Серед них:
 +
# A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing / Hryhoriy I. Barylo, Zenon Yu. Hotra, Oleksandr T. Kozhukhar,  Mariya S. Ivakh, Wojciech Surtel, Marcin Maciejewski // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vol. 10031, 2016, pp. 1 - 9, DOI: 10.1117/12.2249168.
 +
# Schematic Support of Programmed Polychromatic Treatments with the Preliminary Test for Colour Sensitivity / Zenon Hotra, Oleksandr Kozhukhar, Mariya Ivakh, Hryhoriy Barylo, Volodymyr Virt // “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”: the 13th International Conference (TCSET-216 February 23 – 26 , 2016:  Proceedings. – Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National Univers ity, 2016. – P. 787-789 DOI: 10.1109/TCSET.2016.7452184. ISBN: 978-6-1760-7807-4.
 +
# Barylo Hryhoriy, Gotra Zenon, Ivakh Mariya, Kozhukhar Oleksandr, Makara Ivanna and Virt Volodymyr (October 7th 2015). Optoelectronic Biomedical Systems for Noninvasive Treatment and Control with Informated Support in Solutions, Optoelectronics - Materials and Devices, Sergei L. Pyshkin and John Ballato, IntechOpen, DOI: 10.5772/61120. Available from: https://www.intechopen.com/books/optoelectronics-materials-and-devices/optoelectronic-biomedical-systems-for-noninvasive-treatment-and-control-with-informated-support-in-s
 +
# Створення моделі інформаційно-обчислювальної системи для пристроїв неінвазивної діагностики / Барило Г.І.,  Вірт В.В., Готра З.Ю., Івах М.С., Кожухар О.Т. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. - № 32 (1141). – С.11-18.
 +
# Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу / Р.А. Ткачук,  М.С. Івах,  В.І. Кузь // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2013. — № 2. — С. 98-105.
 
# Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу / [[Готра Зенон Юрійович|З.Ю. Готра]], М.С. Івах, [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]], К.В. Войціховська // Системи обробки інформації. 2011. — № 2(92). — С. 239-243.
 
# Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу / [[Готра Зенон Юрійович|З.Ю. Готра]], М.С. Івах, [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]], К.В. Войціховська // Системи обробки інформації. 2011. — № 2(92). — С. 239-243.
 
# Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі / М.С. Івах, Є.Р. Косий, [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2011. — № 1(21). — С. 103-107.
 
# Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі / М.С. Івах, Є.Р. Косий, [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2011. — № 1(21). — С. 103-107.
# Пристрій для фото стимуляційного лікування у гематології: патент 62114 України: МПК А6Ш 5/06 / [[Готра Зенон Юрійович|Готра З.Ю.]], [[Кожухар Олександр Теофанович|Кожухар О.Т.]], Івах М.С.; власник патенту [[Національний університет «Львівська політехніка»]]. — № и201101315; заявл. 07.02.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. — 2 с.: іл.
 
 
# Апаратурні засоби лікування ультрафіолетом у гематології / М.С. Івах, [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]], [[Мельник Ігор Володимирович|І.В. Мельник]] // Прогресивні технології та прилади. 2011. — № 1. — С. 156-167.
 
# Апаратурні засоби лікування ультрафіолетом у гематології / М.С. Івах, [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]], [[Мельник Ігор Володимирович|І.В. Мельник]] // Прогресивні технології та прилади. 2011. — № 1. — С. 156-167.
# Аналіз змін оптичних характеристик складових крові після фотоферезу / Івах M.C., [[Кожухар Олександр Теофанович|Кожухар О.Т.]] // «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2011): ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., 1- 3 черв. 2011 р.: Тези доп. — X.: ШДФО, 2011. — Ч.ІІІ. — C.107.
 
# Дослідження впливу на колірні характеристики крові лікувального ультрафіолетового опромінення / [[Кожухар Олександр Теофанович|Кожухар О.Т.]], Івах M.C. // «^временные информационные и электронные технологии» («CИЭT-2011»): двенадцатая международ. науч.-практ. конф., 23-27 мая 2011 г. : Труды. — Одесса: «Политехпериодика», 2011. — 336 с.
 
# Portable device for illumination in treatment by photopheresis / Skira M.S., Kozhukhar O.T., Kurgan M.G., Kurgan D.M. // 4th International Forum on Innovative Technologies for Medicine (ITMED 2010), 1-3 December 2010 : Forum catalogue. -Bialystok: Innovative Eastern Poland Asociation, 2010. — P. 32.
 
# Підвищення ефективності фотомедичних технологій біоінформативною компонентою/ [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]], M. A. Костів, M.C. Івах, А.М. Зазуляк, L B. Mельник // «Mедична та біологічна інформатика і кібернетика: Bіхи розвитку» : конф. з міжнарод. участю, 20-23 квіт. 2011 р. : Збірник праць. — К.: ГОПАЛО імені П.Л. Шупика, 2011. — 32 с.
 
# The universal sensory optronic system for estimation of blood technology quality / Zenon Gotra, Alexander Kozhukhar, Igor Didych, Andrij Zazuljak, Marija Skira, Olena Tkachenko // 3 International Forum on Innovative Technologies for Medicine (ITMED 2009), 1-3 Decem. 2009: The conference catalogue chronicles the proceedings. — Bialystok: Innovative Eastern Poland Asociation, 2009. — P. 39.
 
# Descriptions of optoelectronic elements are for control of changes of optical properties of blood after the photopherez / Oleksandr Kozhukhar, Maria Skira, Yurij Kuzio. // «Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science»: The Xth International Conference TCSET’2010, 23-27 Feb. 2010 : Proceedings. -Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic, 2010. — Р. 122.
 
# Застосування оптико-електронної інформац. системи для оператив. оцінювання ефективн. фотолікування через кров за змінами її колірності / [[Готра Зенон Юрійович|З.Ю. Готра]], [[Кожухар Олександр Теофанович|О.Т. Кожухар]], M.C. Cкіра // V International Conference on Optoelectronic Information Technologies «PHOTONICS-ODS 2010», 28-30 Sep. 2010 : Abstract. — Vinnytsia : VNTU, 2010. — Р. 115.
 
# Розроблення системи контролю для апарату фотоферезу / [[Кожухар Олександр Теофанович|Кожухар О.Т.]], Скіра M.C. // «Європрилад-2010: тенденції розвитку та перспективи»: міжнарод. наук.-практ. конф., 14-16 жовт. 2010 р. : Тези доп. — Луцьк : ЛНТУ, 2010. — 16 с.
 
# System of testing the patient’s blood advisability photopheresis treatment / Gotra Zenon, Ivakh Mariya, Kozhukhar Alexander // 4th International Forum Science and Technology Days Poland — East, 12-14 April, 2011: Catalogue. — Bialowieza : Innovative Eastern Poland Asociation, 2011. — P. 31.
 
  
 
====Контакти====
 
====Контакти====
пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 108
+
пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 208
  
 
тел. 258-26-03
 
тел. 258-26-03

Версія за 14:12, 7 червня 2019

Івах Марія Степанівна
Ivah.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 21.07.1986 р.
Місце народження Жовківський р-н, Львівської обл..
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Фізична та біомедична електроніка»
Галузь наукових інтересів біомедичні пристрої
Кваліфікаційний рівень магістр з електроніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Кожухар Олександр Теофанович, професор кафедри «Електронні прилади» Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних приладів

Івах Марія Степанівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 21 липня 1986 року на Жовківщині.

 • У 2003 році закінчила середню школу та вступила до Державного університету «Львівська політехніка».
 • У 2007 році отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електроніка».
 • З 2007 року навчалася в магістратурі, по закінченні якої отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».
 • З 2008 року — по 2012 рр. — аспірант кафедри «Електронні прилади» НУ «Львівська політехніка».
 • У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
 • З 2013 року по теперішній час працює на кафедрі «Електронні прилади» на посаді асистента.

Наукова діяльність

Тема дисертації: Розроблення медичних оптико-електронних пристроїв динамічного випромінювання, контролю та корекції фотоферезу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Івах Марія Степанівна ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Л., 2012. — 164 арк.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кожухар Олександр Теофанович, професор кафедри «Електронні прилади» Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

Біомедичні оптикоелектронні пристрої

Публікації

Опублікувала 64 наукових публікацій, автор 9 винаходів, брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні та за її межами.

Серед них:

 1. A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing / Hryhoriy I. Barylo, Zenon Yu. Hotra, Oleksandr T. Kozhukhar, Mariya S. Ivakh, Wojciech Surtel, Marcin Maciejewski // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vol. 10031, 2016, pp. 1 - 9, DOI: 10.1117/12.2249168.
 2. Schematic Support of Programmed Polychromatic Treatments with the Preliminary Test for Colour Sensitivity / Zenon Hotra, Oleksandr Kozhukhar, Mariya Ivakh, Hryhoriy Barylo, Volodymyr Virt // “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”: the 13th International Conference (TCSET-216 February 23 – 26 , 2016: Proceedings. – Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National Univers ity, 2016. – P. 787-789 DOI: 10.1109/TCSET.2016.7452184. ISBN: 978-6-1760-7807-4.
 3. Barylo Hryhoriy, Gotra Zenon, Ivakh Mariya, Kozhukhar Oleksandr, Makara Ivanna and Virt Volodymyr (October 7th 2015). Optoelectronic Biomedical Systems for Noninvasive Treatment and Control with Informated Support in Solutions, Optoelectronics - Materials and Devices, Sergei L. Pyshkin and John Ballato, IntechOpen, DOI: 10.5772/61120. Available from: https://www.intechopen.com/books/optoelectronics-materials-and-devices/optoelectronic-biomedical-systems-for-noninvasive-treatment-and-control-with-informated-support-in-s
 4. Створення моделі інформаційно-обчислювальної системи для пристроїв неінвазивної діагностики / Барило Г.І., Вірт В.В., Готра З.Ю., Івах М.С., Кожухар О.Т. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. - № 32 (1141). – С.11-18.
 5. Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу / Р.А. Ткачук, М.С. Івах, В.І. Кузь // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2013. — № 2. — С. 98-105.
 6. Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу / З.Ю. Готра, М.С. Івах, О.Т. Кожухар, К.В. Войціховська // Системи обробки інформації. 2011. — № 2(92). — С. 239-243.
 7. Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі / М.С. Івах, Є.Р. Косий, О.Т. Кожухар // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2011. — № 1(21). — С. 103-107.
 8. Апаратурні засоби лікування ультрафіолетом у гематології / М.С. Івах, О.Т. Кожухар, І.В. Мельник // Прогресивні технології та прилади. 2011. — № 1. — С. 156-167.

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 208

тел. 258-26-03