Івахів Орест Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івахів Орест Васильович
Photo1.jpg
д.т.н., професор, зав. кафедри
Дата народження 24 травня 1945 р.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність «Інформаційно-вимірювальна техніка»
Галузь наукових інтересів теорія похибок, опрацювання вимірювальних сигналів, теорія кодування, теорія масового обслуговування,нейронні мережі, інформаційна теорія вимірювань, багатоканальні засобиви мірювання, вимірювально-інформаційні системи, комплекси та мережі,мехатроніка.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра приладів точної механіки, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології , Національний університет «Львівська політехніка»..
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Івахів Орест Васильович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приладів точної механіки, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 24 травня 1945 року.

В 1968 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка» (інженер-електрик),

Навчався в цільовій аспірантурі Московського авіаційного інституту (1973-1975 р.р.).

Кандидат технічних наук з 1979 р. (спеціальність 05.13.13 — радіотехнічні пристрої та системи).

Вчене звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальної техніки присвоєно у 1983 р.

Доктор технічних наук з 2002 р. ( спеціальність 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин).

Тема дисертації: Структурно-алгоритмічні методи підвищення інформаційної ефективності засобів вимірювання [Текст] : дис. д-ра техн. наук: 05.11.05 / Івахів Орест Васильович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001

Вчене звання професора кафедри приладів точної механіки присвоєно у 2003 році.

Член:

 • Вченої Ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології,
 • двох Вчених Раді з захисту докторських дисертацій,
 • наукових комітетів міжнародних конференцій наукового товариства IEEE "Інтелектуальні розвинені комп’ютерні системи збирання даних","Координатні вимірювальні машини«, «Температурні вимірювання», польсько-українського міжнародного семінару метрологів,
 • редколегій двох Вісників Національного університету «Львівська політехніка»: «Автоматика вимірювання та керування» та «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», міжвідомчого науково-технічного збірника «Вимірювальна техніка та метрологія», журналу «Технічні вісті».

Голова Українського інженерного товариства у Львові.

Науково-педагогічна діяльність

Основні навчальні дисципліни:

 • Програмне забезпечення мехатронних засобів
 • Основи мікросистемної техніки
 • Мікрокомп’ютери і вузли мехатронних засобів
 • Мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем
 • Теорія і техніка експерименту

Нагороди та відзнаки

Премія МВССО СРСР за впровадження нової техніки 1985 р.

Почесна грамота Міністерства освіти УРСР ( 1968 р.)

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України» (2008 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2002 р., 2004 р. 2005 р.)

Напрямки наукової роботи:

Наукові інтереси: теорія похибок, опрацювання вимірювальних сигналів, теорія кодування, теорія масового обслуговування, нейронні мережі, інформаційна теорія вимірювань, багатоканальні засоби вимірювання, вимірювально-інформаційні системи, комплекси та мережі, мехатроніка.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 200, 20 методичних розробок, 2 підручники (у співавторстві), 15 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Опубліковано та перекладено закордоном понад 45 праць.

Основні опубліковані праці:

 1. O.Ivakhiv, A.Karlov, V.Cherkasov. Influence of the channelon continuous message transmission quality in adaptive data transmissionsystems. Radioelectronics and Communications Systems, vol.20, No.3, 1997,Allerton Press Inc., p. 8-15.
 2. О.В. Івахів. Нумераційне кодування джерела вимірювальної інформації. «Контрольно-вимірювальна техніка», № 50, 1993, с.12-22.
 3. О.В.Івахів. Проектування багатоканальних різницево-адаптивних систем. Вимірювальна техніка та метрологія, вип.52, 1996,с.122-128.
 4. О. Івахів. Інформативність багатоканальних засобів вимірювання. Вимірювальна техніка та метрологія. Вип. 59. — 2002. — с.102 —111.
 5. О. Івахів. Нормування похибок багатоканальних засобів вимірювання. Вимірювальна техніка та метрологія. Вип. 61. — 2002. — с.27 — 32.
 6. O.Ivakhiv, A.Kowalczyk, R. Velgan. Intelligent Programmable Measurement System. Proceedings of the XVI IMEKO World Congress (September25-28, 2000, Vienna-Wien, Austria). Volume IX, topic 30 — ArtificialIntelligence in Measurement Techniques, Vienna, 2000, p.341-345.
 7. O.Bazylevych, O.Ivakhiv, S.Yatsyshyn. Flexible SamplingFrame Measurement System. IEEE Transactions on Istrumentation and Measurement,vol., April 2002, p.156-159.
 8. Orest Ivakhiv. Information Quantity Estimation of MultiplexMeasurement Instrumentation //Рomiary, Аutomatyka, Кontrola, #6-7, 2003, s.43-46.
 9. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин. Розділи 6-8/ О.В.Івахів, С.С.Обозовський, , Є.С.Поліщук, А.В.Серкіз — Киев: «Выща школа», 1984, 58 с.
 10. Дорожовець Михайло Миронович, Івахів Орест Васильович, Мокрицький Володимир Олексійович. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.напрямів підготов. Приладобудування і Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2009. — 302 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 296-297. —ISBN 978-966-553-834-9.
 11. Засоби та методи вимірювань не електричних величин: підручник / Євген Степанович Поліщук, Михайло Миронович Дорожовець, Богдан Іванович Стадник, Орест Васильович Івахів, Тарас Георгійович Бойко, Адам Ковальчик; В.о. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти; За ред. Євген Степанович Поліщук. — Львів : Бескид Біт, 2008. — 618 с. — Бібліогр.: с. 606-609

Контакти

79013 Україна, Львів-00, вул. Кн. Романа 1/3 а, 79013, Львів; 19-й корпус,кімната 117,

Тел.: +38(032) 258-30-80

E-mail: ptm@lp.edu.ua, oresti@polynet.lviv.ua