Івасик Галина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:39, 17 травня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Івасик Галина Володимирівна | Зображення (фото) = Ivasyk.jpg‎ | Підпис зображ...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Івасик Галина Володимирівна
Ivasyk.jpg
к.ф-м.н., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Спектральна теоремасамоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування доаналізу транспортного оператора.
Кваліфікаційний рівень .
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівськаполітехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математикита фундаментальних наук

Івасик Галина Володимирівна — кандидатфізико-математичних наук,асистент кафедри вищоїматематики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівськаполітехніка» .

Загальні відомості

Тема дисертації: Застосування несамоспряженої моделіФрідріхса до спектрального аналізу транспортного оператора [Текст] : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івасик Галина Володимирівна ; Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Л., 2012. — 138 арк. — Бібліогр.: арк. 133-138.


Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор ЧеремнихЄвген Васильович]]. Національний університет «Львівська політехніка»

З 2012 р. — асистент кафедри вищої математики

Навчальна робота

В університеті читає курси

математичний аналіз

лінійна алгебра та аналітична геометрія

диференціальні рівняння

теорія ймовірностей та математична статистика

теорія функцій комплексної змінної та операційне числення

математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Спектральна теорема самоспряжених операторів, збуреннянеперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортногооператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008p.. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427 Івасик Г.В., Черемних Є.В. Про точковий спектр транспортногооператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція«Нелінійні проблеми аналізу», Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38. Івасик Г.В., Черемних Є.В. Модель Фрідріхса длятранспортного оператора. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2009. № 625. —с 30-36. Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортногорівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 173

Методичні розробки:

Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В.,Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., СалоТ.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботистудентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівськаполітехніка», 2012 — 72с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com