Івасик Галина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івасик Галина Володимирівна
Ivasyk.jpg
к.ф-м.н., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.
Кваліфікаційний рівень .
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, профессор Черемних Євген Васильович. Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Івасик Галина Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук,асистент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Тема дисертації: Застосування несамоспряженої моделі Фрідріхса до спектрального аналізу транспортного оператора [Текст] : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івасик Галина Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 138 арк. — Бібліогр.: арк. 133-138.


Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор Черемних Євген Васильович. Національний університет «Львівська політехніка»

З 2012 р. — асистент кафедри вищої математики

Навчальна робота

В університеті читає курси

математичний аналіз

лінійна алгебра та аналітична геометрія

диференціальні рівняння

теорія ймовірностей та математична статистика

теорія функцій комплексної змінної та операційне числення

математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008p.. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427 Івасик Г.В., Черемних Є.В. Про точковий спектр транспортного оператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38. Івасик Г.В., Черемних Є.В. Модель Фрідріхса для транспортного оператора. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2009. № 625. —с 30-36. Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортного рівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 173

Методичні розробки:

Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В.,Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., СалоТ.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 72с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com