Відмінності між версіями «Івасик Галина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Івасик Галина Володимирівна | Зображення (фото) = Ivasyk.jpg‎ | Підпис зображ...)
 
 
(Не показано 23 проміжні версії 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Івасик Галина Володимирівна
 
| П.І.Б = Івасик Галина Володимирівна
| Зображення (фото) =  Ivasyk.jpg‎
+
| Зображення (фото) =  Ivasyk1.jpg‎
| Підпис зображення (фото) = к.ф-м.н., асистент
+
| Підпис зображення (фото) = к.ф-м.н.
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
| Дата народження =
+
| Дата народження = 02 жовтня 1983 р.
 
| Місце народження =  
 
| Місце народження =  
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =
Рядок 28: Рядок 26:
 
| Спеціальність =  
 
| Спеціальність =  
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Спектральна теоремасамоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування доаналізу транспортного оператора.
+
| Галузь наукових інтересів = Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.
| Кваліфікаційний рівень = .
+
| Кваліфікаційний рівень =
 
| Науковий ступінь =кандидат фізико-математичних наук
 
| Науковий ступінь =кандидат фізико-математичних наук
| Науковий керівник =  
+
| Науковий керівник = доктор фізико-математичних наук, профессор [[Черемних Євген Васильович]]. [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
| Дата присвоєння н_с = 2013 р.
 
| Дата присвоєння н_с = 2013 р.
 
| Вчене звання =  
 
| Вчене звання =  
Рядок 38: Рядок 36:
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
 
| Відомий у зв’язку з =  
 
| Відомий у зв’язку з =  
| Поточне місце роботи =[[Національний університет «Львівськаполітехніка»]], [[Кафедра вищої математики]], [[Інститут прикладної математикита фундаментальних наук]]
+
| Поточне місце роботи =[[Національний університет «Львівська політехніка»]], [[Кафедра вищої математики]], [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]]
 
| Почесні звання  
 
| Почесні звання  
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброятощо-->
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброятощо-->
Рядок 45: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
''' Івасик Галина Володимирівна''' — кандидатфізико-математичних наук,асистент [[Кафедра вищої математики|кафедри вищоїматематики]], [[Інститут прикладної математики та фундаментальнихнаук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]], [[Національнийуніверситет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівськаполітехніка»]] .
+
''' Івасик Галина Володимирівна''' — кандидат фізико-математичних наук, доцент [[Кафедра вищої математики|кафедри вищої математики]], [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] .
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 
   
 
   
Тема дисертації: Застосування несамоспряженої моделіФрідріхса до спектрального аналізу транспортного оператора [Текст] : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івасик Галина Володимирівна ; Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Л., 2012. — 138 арк. — Бібліогр.: арк. 133-138.
+
Дата народження: 02 жовтня 1983 р.
 +
 
 +
Тема дисертації: Застосування несамоспряженої моделі Фрідріхса до спектрального аналізу транспортного оператора [Текст] : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івасик Галина Володимирівна ; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л., 2012. — 138 арк. — Бібліогр.: арк. 133-138.
 
   
 
   
 +
Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор [[Черемних Євген Васильович]]. [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
   
 
   
Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор ЧеремнихЄвген Васильович]]. [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
+
Працює у [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національному університеті «Львівська політехніка»]] з 2010 р.
+
 
З 2012 р. — асистент [[кафедра вищої математики|кафедри вищої математики]]
+
З 2012 р. — асистент, а з 2016 р. по 2019 р. — старший викладач [[кафедра вищої математики|кафедри вищої математики]]. З 2019 р. — доцент [[кафедра вищої математики|кафедри вищої математики]].
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
 
'''В університеті читає курси'''
 
'''В університеті читає курси'''
 
   
 
   
математичний аналіз
+
* математичний аналіз  
+
* лінійна алгебра та аналітична геометрія  
лінійна алгебра та аналітична геометрія
+
* диференціальні рівняння  
+
* теорія ймовірностей та математична статистика  
диференціальні рівняння
+
* теорія функцій комплексної змінної та операційне числення  
+
* математичне програмування та дослідження операцій  
теорія ймовірностей та математична статистика
+
+
теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
+
+
математичне програмування та дослідження операцій  
+
 
===Наукові інтереси===
 
===Наукові інтереси===
Спектральна теорема самоспряжених операторів, збуреннянеперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.
+
Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.
 
===Основні публікації===
 
===Основні публікації===
 
'''Наукові статті та тези міжнародних конференцій:'''
 
'''Наукові статті та тези міжнародних конференцій:'''
 
   
 
   
Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортногооператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008p.. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427
+
* [[Черемних Євген Васильович|Черемних Є.В.]], Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008p.. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427
Івасик Г.В., Черемних Є.В. Про точковий спектр транспортногооператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція«Нелінійні проблеми аналізу», Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38.
+
* Івасик Г.В., [[Черемних Євген Васильович|Черемних Є.В.]]  Про точковий спектр транспортного оператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38.
Івасик Г.В., Черемних Є.В. Модель Фрідріхса длятранспортного оператора. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2009. № 625. —с 30-36.
+
* Івасик Г.В., [[Черемних Євген Васильович|Черемних Є.В.]] Модель Фрідріхса для транспортного оператора. // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]. — 2009. № 625. —с 30-36.
Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортногорівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 173  
+
* Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортного рівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 173  
   
+
* [[Черемних Євген Васильович|Черемних Є.В]]., Івасик Г.В. Про транспортний оператор із заданим власним значенням // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|національного університету «Львівська політехніка»]], «Фізико-математичні науки». — 2013. — № 768. — С. 46-52
 +
* [[Кшановський Іван Павлович|І.П. Кшановський]], Г.В. Івасик Про мажоранти зростання аналітичних у проколеній площині функцій // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2014. — № 7. — С. 76-84
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|Сухорольський М.А.]], Івасик Г.В. Оператор Гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2014. — № 17. — С. 94-99
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|М.А. Сухорольський]], В.В. Достойна, Г.В. Івасик Розвязки рівняння Гельмгольца в комплексних областях //Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2014. — № 5/4 (71). — С. 10-15
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|Сухорольський М.А.]], Івасик Г.В. Особливості підсумовування розбіжних тригонометричних та степеневих рядів // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 183-185.
 +
* Ivasyk G.V., Cheremnich E.V. On transport operator with prescribed real eigenvalue // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 16-17.
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|М.А. Сухорольський]], [[Костенко Ірина Сергіївна|І.С. Костенко]], [[Зашкільняк Іванна Михайлівна|І.М. Зашкільняк]], Г.В. Івасик Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів // Вестник ХНТУ — 2014 —№ 3(50) — С. 31-33.
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|М. А. Сухорольський]], Г. В. Івасик, [[Кшановський Іван Павлович|І. П. Кшановський]] Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|Львівської політехніки]]. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|Сухорольський М.А.]], Достойна В.В., Івасик Г.В. Розв’язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2014. — 5/4 (71) — C.10—15.
 +
* [[Зеленяк Володимир Михайлович|Зеленяк В.М.]], [[Бродяк Оксана Ярославівна|Бродяк О.Я.]], Івасик Г.В. Інтегральні рівняння двовимірної задачі термопружності для складеної кільцевої області з розрізами // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 99–103.
 +
* [[Сухорольський Михайло Антонович|Сухорольський М.А.]], Івасик Г.В., [[Орищин Оксана Григорівна|Орищин О.Г.]] Розв’язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 +
* Ivasyk H. Summation of trigonometric series by methods with power multiplier // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2015. - Вип. 22. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2015_22_8
 +
* Івасик Г. В., [[Желізняк Йосип Романович|Желізняк Й.Р.]] Динамічні задачі дифузії методом конформних // Матеріали XVII Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 19–20 трав. 2016 р., Київ / НТУУ «КПІ». – Київ, 2016. – Т. 3. – С. 124–126.
 +
* [[Зеленяк Володимир Михайлович|Зеленяк В.М.]], [[Коляса Любов Іванівна|Коляса Л.І.]], Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 +
* Havrysh V., Pelekh Y., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2/5, № 86. – P. 23–32.  
 +
* Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // Industry 4.0. – 2018. – Year 3, iss. 1. –  P. 20–22.
 +
* Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). –  С. 6–18.
 +
* Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // High technologies. Business. Society 2018 : proceedings of International scientific conference, 12-15.03.2018, Borovets, Bulgaria. – 2018. – P. 113–115.
 +
 
 +
'''Навчальні посібники:'''
 +
 
 +
* P. Kalenyuk, O. Rybytska, G. Ivasyk. Linear Algebra and Analitic Geometry. Basic Course (Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Базовий курс). – Львів. [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во НУ «Львівська політехніка»]], 2019
 +
 
 
'''Методичні розробки:'''
 
'''Методичні розробки:'''
 
   
 
   
Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В.,Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., СалоТ.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботистудентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівськаполітехніка», 2012 — 72с.
+
* [[Бобик Ігор Омелянович|Бобик І.О.]], [[Бугрій Наталія Володимирівна|Бугрій Н.В]]., Івасик Г.В., [[Квіт Роман Іванович|Квіт Р.І.]], [[Жидик Уляна Володимирівна|Жидик У.В.]],[[Крупка Зенон Іванович|Крупка З.І.]], [[Мохонько Анатолій Захарович|Мохонько А.З.]], [[Мусій Роман Степанович|Мусій Р.С.]], [[Олексів Ігор Ярославович|Олексів І.Я.]], [[Пабирівська Неля Віталіївна|Пабирівська Н.В.]], [[Сало Тетяна Михайлівна|Сало Т.М.]], [[Сухорольський Михайло Антонович|Сухорольський М.А.]] Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во НУ «Львівська політехніка»]], 2012 — 72с.
 +
* [[Каленюк Петро Іванович|П.І. Каленюк]], [[Пахолок Богдан Богданович|Б.Б. Пахолок]], [[Коляса Любов Іванівна|Л.І. Коляса]], Г.В. Івасик Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної (част.2. Визначений інтеграл). Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів інженерно-технічних та хімічних спеціальностей, – Львів: Вид.-во [[Видавництво Львівської політехніки]], – 2014р. – 56с.
 +
* [[Мохонько Анатолій Захарович|Мохонько А.З.]], [[Мусій Роман Степанович|Мусій Р.С.]], [[Черемних Євген Васильович|Черемних Є.В.]],  [[Андрусяк Іванна Володимирівна|Андрусяк І.В.]], [[Чип Максим Миколайович|Чип М.М.]],  [[Лозбень Віталій Леонідович|Лозбень В.Л.]],  [[Орищин Оксана Григорівна|Орищин О.Г.]],  [[Зеленяк Володимир Михайлович|Зеленяк В.М.]],  [[Сорокатий Микола Іванович|Сорокатий М.І.]],  [[Бродяк Оксана Ярославівна|Бродяк О.Я.]],  [[Желізняк Йосип Романович|Желізняк Й.Р.]],  [[М’яус Ольга Миколаївна|М’яус О.М.]],  [[Коляса Любов Іванівна|Коляса Л.І]].,  Івасик Г.В. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во НУ «Львівська політехніка»]], 2014. – 90 c
 +
 
====Контакти====
 
====Контакти====
вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212
+
вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219
 
   
 
   
тел./факс: 258-21-34
+
тел./факс: 258-25-40
 
   
 
   
e-mail: lp.imfn@gmail.com
 
 
   
 
   
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Поточна версія на 10:08, 24 жовтня 2019

Івасик Галина Володимирівна
Ivasyk1.jpg
к.ф-м.н.
Дата народження 02 жовтня 1983 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, профессор Черемних Євген Васильович. Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Івасик Галина Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 02 жовтня 1983 р.

Тема дисертації: Застосування несамоспряженої моделі Фрідріхса до спектрального аналізу транспортного оператора [Текст] : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Івасик Галина Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 138 арк. — Бібліогр.: арк. 133-138.

Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор Черемних Євген Васильович. Національний університет «Львівська політехніка»

Працює у Національному університеті «Львівська політехніка» з 2010 р.

З 2012 р. — асистент, а з 2016 р. по 2019 р. — старший викладач кафедри вищої математики. З 2019 р. — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Спектральна теорема самоспряжених операторів, збурення неперервного спектру, застосування до аналізу транспортного оператора.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008p.. Київ). — Матеріали конференції. — Київ: ТОВ «Задруга», 2008. — ст. 427
 • Івасик Г.В., Черемних Є.В. Про точковий спектр транспортного оператора // Тези доповідей / Четверта всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», Івано-Франківськ, 10-12 вересня, 2008, с 38.
 • Івасик Г.В., Черемних Є.В. Модель Фрідріхса для транспортного оператора. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2009. № 625. —с 30-36.
 • Івасик Г. Асимптотика розв’язків еволюційного транспортного рівняння. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. —С. 173
 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про транспортний оператор із заданим власним значенням // Вісник національного університету «Львівська політехніка», «Фізико-математичні науки». — 2013. — № 768. — С. 46-52
 • І.П. Кшановський, Г.В. Івасик Про мажоранти зростання аналітичних у проколеній площині функцій // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2014. — № 7. — С. 76-84
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В. Оператор Гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2014. — № 17. — С. 94-99
 • М.А. Сухорольський, В.В. Достойна, Г.В. Івасик Розвязки рівняння Гельмгольца в комплексних областях //Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2014. — № 5/4 (71). — С. 10-15
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В. Особливості підсумовування розбіжних тригонометричних та степеневих рядів // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 183-185.
 • Ivasyk G.V., Cheremnich E.V. On transport operator with prescribed real eigenvalue // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 16-17.
 • М.А. Сухорольський, І.С. Костенко, І.М. Зашкільняк, Г.В. Івасик Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів // Вестник ХНТУ — 2014 —№ 3(50) — С. 31-33.
 • М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик, І. П. Кшановський Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник Львівської політехніки. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 • Сухорольський М.А., Достойна В.В., Івасик Г.В. Розв’язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2014. — 5/4 (71) — C.10—15.
 • Зеленяк В.М., Бродяк О.Я., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння двовимірної задачі термопружності для складеної кільцевої області з розрізами // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 99–103.
 • Сухорольський М.А., Івасик Г.В., Орищин О.Г. Розв’язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 • Ivasyk H. Summation of trigonometric series by methods with power multiplier // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2015. - Вип. 22. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2015_22_8
 • Івасик Г. В., Желізняк Й.Р. Динамічні задачі дифузії методом конформних // Матеріали XVII Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 19–20 трав. 2016 р., Київ / НТУУ «КПІ». – Київ, 2016. – Т. 3. – С. 124–126.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Havrysh V., Pelekh Y., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2/5, № 86. – P. 23–32.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // Industry 4.0. – 2018. – Year 3, iss. 1. – P. 20–22.
 • Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 • Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data // High technologies. Business. Society 2018 : proceedings of International scientific conference, 12-15.03.2018, Borovets, Bulgaria. – 2018. – P. 113–115.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40