Vitaliy Korendiy

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Vitaliy Korendiy
20220528 094531.jpg
Дата народження 09.02.1988
Науковий ступінь PhD
Дата присвоєння н.с. 2014
Вчене звання Associate Professor
Дата присвоєння в.з. 2019

Vitaliy Korendiy — PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Robotics and Integrated Mechanical Engineering Technologies of Lviv Polytechnic National University, head of Young Scientists Council of the Institute of Mechanical Engineering and Transport.

Short Biography

Vitaliy Korendiy, 34 years old, Associate Professor of Department of Robotics and Integrated Mechanical Engineering Technologies of Lviv Polytechnic National University.

In 2010 was graduated from Lviv Polytechnic National University and received the Master's degree in Mechanical Engineering.

In 2011 was graduated from Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University and received the Master's degree in Mathematics.

In 2013 finished the dissertation thesis on the topic «Dynamic stabilization of a roration frequency of a horizontal-axis wind turbine with folding blades» and received the PhD degree in the field of Mechanical Engineering (speciality 05.02.09 "Dynamics and Strength of Machines").

З 2014 р. обраний головою Ради молодих вчених Інституту інженерної механіки і транспорту (на даний час – Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІІМТ) та, відповідно, є членом Вченої ради ІІМТ.

У 2011 р., 2012 р. і 2013 р. здобував перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2013 р. та 2016 р. отримував гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації наукових проектів у галузі вітроенергетики.

У 2013 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених.

З 2015 р. виконує обов’язки відповідального секретаря фахового англомовного наукового журналу «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science» («Український журнал із машинобудування і матеріалознавства»).

З 2014 р. виконує обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) по кафедрі МАМ.

З 2016 р. призначений системним адміністратором Інституту інженерної механіки та транспорту.

З 2016 р. є членом спеціалізованої вченої ради К 08.080.08 з правом прийняття до розгляду та захисту кандидатських дисертацій при Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" (м. Дніпро).

З 2015 р. викладає 9 лекційних курсів, з яких 5 – англійською мовою для студентів-іноземців спеціальностей «Прикладна механіка», "Галузеве машинобудування" та «Будівництво і цивільна інженерія».

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 200 публікаціях (серед яких: 4 статті у зарубіжних наукових журналах; близько 80 статей у фахових виданнях України; близько 60 публікацій у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних конференцій; 4 патенти України). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри МАМ та був керівником 2 грантів.

За період з 2013 р. опублікував близько 20 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники та 4 електронних навчально-методичних комплекси.

У 2015 р. проходив стажування в КП «Галкран» (м. Львів); у 2013 р. – підвищення кваліфікації за темою «Тривимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць в системі тривимірного моделювання КОМПАС-3D V14» (Центр САПР авторизованого представника ГК АСКОН, м. Львів); у 2015-2016 рр. – підвищення кваліфікації в рамках семінару педагогічних знань (Національний університет «Львівська політехніка»); у 2016-2017 рр. – підвищення кваліфікації за програмою «Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» (НУ «Львівська політехніка»); у 2016 р. – пройшов курс підвищення кваліфікації «British Council’s Researcher Connect Course» (Міжнародна організація Сполученого Королівства «British Council»/«Британська рада»); у 2014-2016 рр. – навчався на курсах англійської мови (Лінгвістично-освітній центр НУ «Львівська політехніка») та здобув рівень знань Upper-Intermediate (В2/С1), що підтверджено відповідними сертифікатами, зокрема міжнародним сертифікатом Oxford Online Placement Test; у 2018 р. - пройшов навчання за професійною програмою надання домедичної допомоги (НУ «Львівська політехніка»).

У 2018 р. приймав участь в програмі академічної мобільності в рамках проекту ERASMUS+ в Кінгстонському університеті (Лондон, Великобританія).

У 2019 р. пройшов закордонне стажування на тему "Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European experience and global trend" в університеті University of Agribusiness and Rural Development (Пловдив, Болгарія).

У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри механіки та автоматизації машинобудування.

General information

У 2010 році закінчив Інститут інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка" та отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки.

У 2011 році закінчив факультет прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та отримав кваліфікацію магістра математики.

З 2010 до 2013 року навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі "Механіка та автоматизація машинобудування" Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю 05.02.09 - «Динаміка та міцність машин».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної вітроустановки зі складанням лопатей".

У 2014 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 - «Динаміка та міцність машин».

Працює над проблемами удосконалення механічних систем регулювання потужності, стабілізації частоти обертання та протиштормового захисту горизонтально-осьових вітроустановок. Серед нових наукових захоплень можна виділити дослідження та розроблення мобільних роботомеханічних систем з цикловими крокуючими рушіями та мобільних вібраційних роботів.

Educational work

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретична механіка
 • Інфраструктура логістичних процесів
 • Програмування і комп'ютерні технології у виробництві
 • Системи автоматизованого проектування
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Математичні основи механіки підйомно-транспортних і робототехнічних систем
 • Гідропневмоавтоматика
 • Механіка сипких середовищ та рідин
 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Системи математичного та імітаційного моделювання
 • Промислова робототехніка
 • Пристрої електроніки та автоматики

Public and organizational work

Scientific interests

 • Механічні системи регулювання потужності, стабілізації частоти обертання та протиштормового захисту горизонтально-осьових вітроустановок;
 • Мобільні роботомеханічні системи з цикловими (важільними) крокуючими рушіями;
 • Мобільні вібраційні роботи.

У 2011 р., 2012 р. і 2013 р. здобував перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2013 р. отримав грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації проекту «Комбіновані вітро-компресорні установки з механізмами автоматичного регулювання потужності».

У 2013 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених.

У 2016 р. отримав грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації проекту «Тихохідні горизонтально-осьові вітроустановки з лопатями вітрильного типу для автономних споживачів малої потужності».

Author's profiles in scientific databases:

Scopus Author ID: "57202819882"

Web of Science (ResearcherID, Publons): "C-6195-2016"

ResearchGate: "Vitaliy Korendiy"

ORCID ID: "0000-0002-6025-3013"

Google Scholar: "KH0EnCsAAAAJ&hl"

Academia.edu: "Vitaliy Korendiy"

Publications

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 200 публікаціях (серед яких: over 20 articles in foreign scientific journals; about 80 articles in Ukrainian professional journals; about 80 conference papers and theses; 9 UA Patents). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри механіки та автоматизації машинобудування та був керівником 2 грантів. Опублікував близько 20 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники та 4 електронних навчально-методичних комплекси.

Shortened list of papers published during the last 5 years:

 1. V. Gursky, I. Kuzio, and V. Korendiy, “Optimal synthesis and implementation of resonant vibratory systems,” Universal Journal of Mechanical Engineering, vol. 6, no. 2, pp. 38–46, 2018. https://doi.org/10.13189/ujme.2018.060202
 2. V. M. Korendiy, “Substantiation of parameters and motion modelling of two-mass mobile vibratory system with two unbalanced vibration exciters”, Avtomatizacìâ virobničih procesìv u mašinobuduvannì ta priladobuduvannì [Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation], vol. 52, p. 71–80, 2018. https://doi.org/10.23939/istcipa2018.52.016
 3. O. Lanets, O. Kachur, and V. Korendiy, “Classical approach to determining the natural frequency of continual subsystem of three-mass inter-resonant vibratory machine,” Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 5, no. 3–4, pp. 77–87, 2019. https://doi.org/10.23939/ujmems2019.03-04.077
 4. V. M. Korendiy, O. Y. Kachur, Y. Y. Novitskyi, V. A. Mazuryk, and V. A. Sereda, “Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element,” Avtomatizacìâ virobničih procesìv u mašinobuduvannì ta priladobuduvannì [Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation], vol. 53, pp. 84–100, 2019. https://doi.org/10.23939/istcipa2019.53.084
 5. V. Korendiy, O. Kachur, O. Havrylchenko, and V. Lozynskyy, “Modelling and simulation of pneumatic system operation of mobile robot,” Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 6, no. 2, pp. 1–11, 2020. https://doi.org/10.23939/ujmems2020.02.001
 6. O. Lanets, O. Kachur, and V. Korendiy, “Derivation of analytical dependencies for determining stiffness parameters of vibration isolators of vibratory machine,” Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 6, no. 3–4, pp. 1–8, 2020. https://doi.org/10.23939/ujmems2020.03-04.001
 7. V. Korendiy, O. Lanets, O. Kachur, P. Dmyterko, and R. Kachmar, “Determination of inertia-stiffness parameters and motion modelling of three-mass vibratory system with crank excitation mechanism,” Vibroengineering Procedia, vol. 36, pp. 7–12, 2021. https://doi.org/10.21595/vp.2021.21924
 8. O. Lanets, O. Kachur, V. Korendiy, and V. Lozynskyy, “Controllable crank mechanism for exciting oscillations of vibratory equipment,” in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 43–52, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_5
 9. V. Korendiy, V. Gursky, O. Kachur, V. Gurey, O. Havrylchenko, and O. Kotsiumbas, “Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface,” Vibroengineering Procedia, vol. 39, pp. 164–169, Dec. 2021. https://doi.org/10.21595/vp.2021.22298
 10. V. Gursky, P. Krot, V. Korendiy, and R. Zimroz, “Dynamic analysis of an enhanced multi‐frequency inertial exciter for industrial vibrating machines,” Machines, vol. 10, no. 2, p. 10020130, Feb. 2022. https://doi.org/10.3390/machines10020130
 11. V. Korendiy, O. Kachur, and P. Dmyterko, “Kinematic analysis of an oscillatory system of a shaking conveyor-separator,” in Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 592–601, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_57
 12. V. Korendiy et al., “Motion simulation and impact gap verification of a wheeled vibration-driven robot for pipelines inspection,” Vibroengineering Procedia, vol. 41, pp. 1–6, Apr. 2022. https://doi.org/10.21595/vp.2022.22521

Contacts

79013, Ukraine, Lviv, Profesorska Street, 1,

14th Academic Building, room 32;

Lviv Polytechnic National University,

Institute of Mechanical Engineering and Transport,

Department of Robotics and Integrated Mechanical Engineering Technologies

Phone numbers: +380977479698; +380631977604

Email: vitaliy.nulp@gmail.com; vitalii.m.korendii@lpnu.ua

Фотогалерея

Джерела