Cтепаняк Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Cтепаняк Михайло Васильович
A3ceadcb7e.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 01.10.1951 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність автоматика і телемеханіка
Галузь наукових інтересів створення методів алгоритмів і систем опрацювання сигналів кристалооптичних термоперетворювачів температури, вимірів електричного опору, вимірювання електричної потужності, вимірювання температури людини.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Cтепаняк Михайло Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Кристалооптичний термометр [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.04 / Степаняк Михайло Васильович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 164 с.

Педагогічна робота

Читає лекції з наступних дисциплін:

 • «Телемеханічні системи та мережі»,
 • «Мікропроцесорні пристрої автоматики»,
 • «Елементи та пристрої автоматики і СК»,
 • «Основи проектування та САПР»,
 • «Технічні засоби автоматизації виробництва»,
 • «Автоматизоване проектування пристроїв автоматики»

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — створення методів алгоритмів і систем опрацювання сигналів кристалооптичних термоперетворювачів температури,вимірів електричного опору, вимірювання електричної потужності, вимірювання температури людини.

Вибрані публікації

Має більше 40 наукових публікацій, з них 6 авторських свідоцтв, 5 навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Степаняк М.В., Кочан В.А., Паракуда В.В. Поверка приборов переменного тока и напряжения на низких диапазонах // Измерительная техника. 1988, No10, — C.67-68.
 2. Кочан В.А., Заничковская Л.В., Паракуда В.В., СтепанякМ.В. Об измерении сопротивлений вольтметров// Контрольно-измерительная техника. 1989, № 46, — С.49-52.
 3. Гордов О.М., Дiанова А.В., Степаняк М.В. Метод розрахунку теплового режиму градуювального пристроюї //Контрольно-вимiрювальна технiка. 1992. Вип. No49. — с. 58-65.
 4. Степаняк М.В. Оптичні методи вимірювання температури з використанням анізотропних кристалів.// Технічні засоби автоматизації вимірів та керування науковими дослідженнями. — Вісник ЛПІ, 1992, — с. 87-91.
 5. B.Stadnyk, M. Stepanyak, E. Dziuban «TEMPERATUREMEASUREMENT OF HUMAN BODY» — Jornal «Society Photo-Optical InstrumentationEngineers»(SPIE), April,1996, — Washington, USA, vol.2779, — p. 994-997.
 6. А.с.1500864(СССР). МКИ G01K 11/12.Поляризационно-оптический цифровой термометр /Степаняк М.В., Кочан В.А., ГабаВ.М., Столярчук П.Г. — Опубл. в БИ., 15.08.89. — Бюл. №30.
 7. А.с.1578519(СССР) .МКИ G01K 11/12. Волоконно-оптический цифровой термометр //Степаняк М.В., Кочан В.А., Столярчук П. Г. — Опубл. в БИ., 1990. — Бюл. №26.
 8. А.с.1689775(СССР) МКИ G01K 11/12.Поляризационно-оптический цифровой термометр/ Степаняк М.В., Стаднык Б.И., Столярчук П.Г. — Опубл. в БИ., 07.11.91. — Бюл. №41.
 9. B.I.Stadnyk, M.V.Stepanyak, P.G.Stolyarchuk. Modelling ofCrystalloptic Laser Method of Temperature Measurement. In book FirstInternational Conference «MODELLING IN MEASUREMENT PROCESSES «Summaries ofaccepted Communication. — Wroclaw, Poland, 1993.
 10. M.V. Stepanyak. Processes Modelling of CrystallopticLaser for System of Temperature Patterns Measurement. In book InternationalConference «APLLIED MODELLING & SIMULATION AMS’93». Summaries of acceptedCommunication. — Lviv (Ukraine), 1993, Av. Grange Blanche, 69160Tassinla-Demi-Lune, France, — p. 100-101.
 11. Б.І.Стадник, М.В.Степаняк. Кристалооптичний лазерний термометр. //Міжнародна Наукова Конференція присвячена 150-річчю від дня народження видатного фізика і електротехніка ІВАНА ПУЛЮЯ. — Львів, Україна, 1995, — с. 256-257.
 12. В.I.Stadnyk, M.V.Stepanyak, E.Dziuban. «Temperaturemeasurement of human body». In book «3 rd International Conference onIntelligent Materials», ICIM ’96. Summaries of accepted Communication. Lion, France, 1996, — p. 28.
 13. B.Stadnyk, M.Stepanyak «TEMPERATURE MEASUREMENT ON THEOBJECTS UNDER HIGH ELECTRICAL POTENTIAL». In book «27th International Symposiumon Industrial Robots», ROBOTICS TOWARDS 2000, Abstracts, Milan, Italy, 1996, — p.5.
 14. Степаняк М.М., Скальський В.Р., Степаняк М.В. Дослідження можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів //Вісник НУ «Львівська політехніка». Комп’ ютерні науки та інформаційні технології.- № 686 –Львів - 2010, - С.13-23.
 15. Степаняк М.М., Степаняк М.В. Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію. //Вісник НУ «Львівська політехніка». Комп’ ютерні науки та інформаційні технології.- № 686 – Львів - 2010, - С.245 - 250.
 16. Микола Cтепаняк, Михайло Степаняк .Розвиток кристалооптичного методу вимірювання температури з використанням двох чутливих елементів //Міжвідомчий наук.-техн. зб. «Вимірювальна техніка та метрологія».- Львів,- 2010, Вип.71, - С.58-63.
 17. М.В. Степаняк, Мих.М. Степаняк. Підвищення точності вимірювання електричного опору в технологічних процесах. //Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства» - Вид.академії друкарства. Львів – 2010, Вип. №24, С. 188-193.
 18. Cтепаняк Мих.М., Степаняк Мик., М., Степаняк М. В. Пристрій для вимірювання параметрів обертових об’єктів // Патент України на винахід №96697 від 25.11.2011, Бюл. №22.
 19. Степаняк М. В Мик.М. Степаняк. Створення чутливих елементів для кристалооптичних термоперетворювачів. //Міжнародна науково-технічна конференція. Системи -2013 «Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань» ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 23-27 вересня 2013 року, м. Львів, Україна. Вид. НУ «Львівська політехніка». С.155.
 20. Степаняк М. В, Мик.М. Степаняк. Дослідження кристалооптичних термоперетворювачів з різною кількістю чутливих елементів.// Міжнародна науково-технічна конференція. Системи -2013 «Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань» ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 23-27 вересня 2013 року, м. Львів, Україна. Вид. НУ «Львівська політехніка». С.156.
 21. Степаняк М. В., Мик.М. Степаняк. Розширення діапазону вимірювання початкової температури з використанням кристалооптичних термоперетворювачів.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Автоматика, вимірювання та керування», № 802, 2014, С.93-98.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 603,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua