Яцун Михайло Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яцун Михайло Андрійович
RTEmagicC Jacun 01.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 7 жовтня 1931 р.
Громадянство Україна
Alma mater Івано-Франківська філія Львівського політехнічного інституту
Дата закінчення 1955 р.
Галузь наукових інтересів Розробка методів і засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики елек;тричних машин і апаратів
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Відомий у зв’язку з сформуванням напряму з розробки засобів контролю та технічної діагностики для визначення технічного стану і залишкового ресурсу роботи електрообладнання, зокрема електричних машин.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Яцун Михайло Андрійович - доктор технічних наук, професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 27 квітня 1953 року

У 1955 р. закінчив Івано-Франківську філію Львівського політехнічного інституту

У 1963 р.- завідувач новоствореної кафедра елекротехніки і автоматики Івано-Франківській філії Львівського політехнічного інституту.

1985-1990 р.р. — завідувач кафедри електричних машин і апаратів.

Доктор технічних наук, професор за кафедрою електричних машин і апаратів

Основні лекційні курси

 • Експлуатація та діагностування силових трансформаторів

Нагороди та відзнаки

Дипломи ВДНГ УРСР ІІІ ступеня 1974 р., 1978 р.


Bronze VDNH.png Бронзова медаль ВДНГ СРСР 1980 р.

Наукова діяльність

Проф. М. А. Яцун є відомим спеціалістом у галузі неруйнівних методів і засобів контролю та технічної діагностики, ним було сформовано напрям з розробки засобів контролю та технічної діагностики для визначення технічного стану і залишкового ресурсу роботи електрообладнання, зокрема електричних машин. Під його керівництвом в НДЛ-53 були розроблені прилади для контролю короткозамкнених кліток роторів асинхронних двигунів, які впроваджено в кінці 80-х і на початку 90-х років на Ужгородському заводі «Електродвигун»,Полтавському електромеханічному заводі «Електромотор» Лунінецькому заводі з виробництва електродвигунів для с/г (Білорусь), Вільнюському заводі «Elfa» (Литва).

Відомий спеціаліст у галузі теоретичної електротехніки, електричних машин і трансформаторів, електромагнітних методів і засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів і виробів.

Наукові інтереси

 • Розробка методів і засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики елек­тричних машин і апаратів

Вибрані публікації

Автор і співавтор близько 250 наукових праць.

Серед них:

 1. Електричні машини [Текст] : навч. посіб. для студ. базового рівня підготовки за напрямком «Електромеханіка» / М. А. Яцун ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б.в.], 1999. — 427 с.: іл. — ISBN 966-553-126-3
 2. Електричні машини [Текст] : навч. посібник для студ. базового напряму «Електромеханіка» / М. А. Яцун ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — 2. вид., стер. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 440 с.: рис. — Бібліогр.: с. 427-430. — ISBN 966-553-403-3
 3. Експлуатація та діагностування електричних машин і трансформаторів [Текст] : навч. посібник для студ. електромех. спец. вищих навч. закл. / М. А. Яцун ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — 179 с.: рис. — Бібліогр.: с. 173-177. — ISBN 966-553-285-5
 4. Експлуатація та діагностування електричних машин і апаратів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., що навч. за напрямом підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / М. А. Яцун, А. М. Яцун ; Львів. нац. аграр. ун-т, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — 228 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 221-225. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-887-5
 5. Електричні машини [Текст] : підручник / М. А. Яцун ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 461, [3] с. : рис. — Бібліогр.: с. 441-444. — 400 экз. — ISBN 978-617-607-048-1
 6. Пристрій для контролю якості короткозамкненої обмотки ротора асинхронного двигуна/ Номер патенту: 65919 | Автори: Яцун Михайло Андрійович, Хліпальський Юліан Збігнєвович | Опубліковано: 15.04.2004 | МПК: G01R 31/06, G01R 31/02
 7. Спосіб контролю якості короткозамкненої обмотки ротора і пристрій для його реалізації/ Номер патенту: 27451 | Автори: Стасьо Роман Іванович, Яцун Михайло Андрійович, Хліпальський Юліан Збігневич | Опубліковано: 15.09.2000 | МПК: G01R 31/02
 8. Спосіб неруйнівного електричного контролю фізико-механічних параметрів слабоелектропровідних матеріалів і виробів/ Номер патенту: 22814 | Автори: Соколовський Ярослав Іванович, Поберейко Богдан Петрович, Ільницький Іван Миколайович, Яцун Андрій Михайлович, Яцун Михайло Андрійович, Шикиринець Ігор Михайлович | Опубліковано: 21.04.1998 | МПК: G01N 27/00
 9. Прилад для здійснення неруйнівного електричного контролю фізико-механічних параметрів слабоелектропровідних матеріалів і виробів/ Номер патенту: 22813 | Автори: Соколовський Ярослав Іванович, Ільницький Іван Миколайович, Яцун Андрій Михайлович, Шикиринець Ігор Михайлович, Поберейко Богдан Петрович, Яцун Михайло Андрійович | Опубліковано: 21.04.1998 | МПК: G01N 27/00

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123 , 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54