Ясінська Тетяна Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ясінська Тетяна Вікторівна
Ясінська.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 7 листопада 1981 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів сучасні форми організації та ведення підприємницької діяльності, проблеми менеджменту на вітчизняних підприємствах.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Ясінська Тетяна Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 7 листопада 1981 року

Тема дисертації: Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мирончук Тетяна Вікторівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 259 арк.: рис., табл. — арк. 212-231

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — сучасні форми організації та ведення підприємницької діяльності, проблеми менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Вибрані публікації

  1. Підприємництво і менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму «Соціологія» / Н. Б. Ярошевич [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 237 с.: табл. — Бібліогр.: с. 228-237. — ISBN 978-966-553-855-4
  2. Франчайзинг у підприємницькій діяльності [Текст] : навч. посіб. / Кузьмін О. Є., Сухорська У. Р., Мирончук Т. В. — Л. : Вільна Україна, 2007. — 144 с. : рис. — Бібліогр.: с. 134-142. — 100 экз. — ISBN 966-7175-37-5
  3. Франчайзинг [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук ; за ред. О. Є. Кузьміна . — К. : Знання, 2011. — 267 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 253-267. — 500 экз. — ISBN 978-966-346-682-8
  4. Переваги та недоліки виходу вітчизняних машинобудівних підприємств на світовий фондовий ринок / Т. В. Мирончук, В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська // LXV Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних пл університету : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — С. 409.
  5. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. напряму «Соціологія» / Н. Б. Ярошевич, Т. В. Мирончук, С. Б. Романишин, І. С. Процик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 240 с. — Бібліогр.:с. 228-237 (195 назв).
  6. Способи виходу вітчизняних машинобудівних підприємств на міжнародний ринок запозичень / Т. В. Мирончук, В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська // LXV Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — С. 408.
  7. Мирончук Т.В. Визначення розміру франчайзингової винагороди // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — № 517. — С.53-59.
  8. Кузьмін О.Є., Мирончук Т.В. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 11. — С.56-65.
  9. Мирончук Т.В. Витрати франчайзера, зумовлені його участю у відносинах франчайзингу // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — № 533. — С.46-51.
  10. Мирончук Т.В. Модель ранжування франшиз потенційними франчайзі // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — № 527. — С.36-44.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua;