Ясінська Алла Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ясінська Алла Іванівна
1976-04-21IMG 0036.JPG
к.е.н., доцент
Дата народження 21 квітня 1976 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Облік і аудит».
Галузь наукових інтересів Сфера наукових інтересів охоплює питання пов’язані з обліком у неприбуткових організаціях, системно-орієнтованим управлінням витратами.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Партин Галина Остапівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Ясінська Алла Іванівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Вищу освіту здобула в 1999р. закінчивши Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2005 році вступила до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

У травні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему: «Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства».

Науковий керівник : кандидат економічних наук, доцент Партин Галина Остапівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри фінансів

У липні 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

Має досвід роботи бухгалтера у Благодійному фонді розвитку Львівської політехніки.

Педагогічний стаж понад 15 років.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

 • «Управлінський облік»;
 • «Економіка програмної інженерії»;
 • «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях».
 • «Економіка підприємства» (загальна)
 • «Менеджмент персоналу бухгалтерської служби»


Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів охоплює питання пов’язані з обліком, контролем та аналізом витрат у системі управління підприємством.

Вибрані публікації

Є автором 20 статей у фахових виданнях, учасником 46 конференцій, співавтором 32 методичних рекомендацій, 2 навчальних посібників з грифом МОН, 2 підручників, 2 практикумів, 2 колективних монографій та 5 конспектів лекцій. У 2011р. за темою дисертаційної роботи у співавторстві видано монографію «Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства». Є співавтором розміщених у віртуальному середовищі комплексів з 5 дисциплін. Приймає участь у виконанні 2 госпдоговірних НДР.

Статті:

 1. Ясінська А.І. Інноваційна підприємницька діяльність ВНЗ / А.І. Ясінська // Науковий вісник Інституту менеджменту та економіки. Івано-Франківськ. – 2002. - №3. - С. 213-215.
 2. Ясінська А.І. Управління витратами в системі управління господарською діяльністю підприємства / А.І. Ясінська // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. - №576.- С. 344-348.(фахове видання).
 3. Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах / А.І. Ясінська // Вісник НУ «Львівська політехніка». Логістика. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. - №594. - С. 357-360.(фахове видання)
 4. Ясінська А.І. Місце стратегічного управління витратами в системі стратегічного менеджменту підприємства / А.І. Ясінська // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. - 2007, вип. 17.6. – С. 238-246.(фахове видання)
 5. Ясінська А.І. Оцінювання ефективності управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу // А.Г. Загородній, А.І. Ясінська,// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка». – 2008. - №623. – С. 332-337.(фахове видання)
 6. Ясінська А.І. Оптимізація витрат машинобудівного підприємства на засадах системного підходу / А.І. Ясінська, В.М. Чубай // Науково-практичний журнал. Економіка Криму. – Сімферополь. – 2008. - №25. – С. 54-59.(фахове видання)
 7. Ясінська А.І. Особливості управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу / Г.О. Партин, А.І. Ясінська, // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів. - 2009. - №647.- С.157-163.(фахове видання)
 8. Ясінська А.І. Сутність управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу / А.І. Ясінська // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету: Наука молода. – Тернопіль. – 2009. – №12. – С. 233-236.(фахове видання)
 9. Ясінська А.І. Аналіз релевантної інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику / А.Г., Загородній, Г.О. Партин, А.І. Ясінська // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35.– С. 132-136. (фахове видання)
 10. Ясінська А.І. Обліково-інформаційне забезпечення формування системи контролю витрат підприємства / А.І. Ясінська // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів. – 2012. – №722. – С. 293-299.(фахове видання)
 11. Ясінська А.І. Методологія та організація системно-орієнтованого управління витратами підприємства для прийняття управлінських рішень / А.І. Ясінська, Н.І. Подольчак // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів. – 2012. – №727. – С. 161-171. (фахове видання)
 12. Ясінська А.І. Сутність та особливості системно-орієнтованого управління витратами підприємства / Г.О. Партин, А.І. Ясінська // Збірник наукових праць, випуск 9 (34) частина 2 «Економічні науки», ЛНТУ, 2012. – С. 396-407.(фахове видання)
 13. Ясінська А.І. Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства / А.І. Ясінська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 319-324.(фахове видання)
 14. Ясинская А.И. От професии бухгалтера к аудитору в реалиях Украины / А.И. Ясинская, Н.И. Демкив // Сборник научных статей У Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и преподавателей «Современные проблемы методологии и организации бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в условиях перехода на МСФО и МСА». – Ставрополь: СКФУ, 2013. – 125-130.
 15. Ясінська А.І. Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів / Н.І. Подольчак, А.І. Ясінська // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів. – 2015. – №819. – С. 287-298.(фахове видання)
 16. Yasinska A. Lan and Statutory Regulation of Transfer Price Formation in Ukraine (Законодавчо-нормативне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні) // Economics, Entrepreneurship, Management, Vol.3, No.2, 2016. – p. 83-87. (англомовний журнал, науковометрична база)
 17. Ясінська А.І. Методика формування управлінської звітності підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів. – 2017. – №862. – С. 305-312. (фахове видання)
 18. Ясінська А.І. Облік та розподіл витрат на утримання не бюджетної неприбуткової організації / О.О. Височан, А.І. Ясінська // Науковий журнал. Бізнес Інформ. – 2017. - №2 (469). – С. 296-301.(науковометрична база, фахове видання)
 19. Ясінська А.І. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях / О.С. Височан, О.О. Височан, А.І. Ясінська // (Науково-виробничий журнал) Облік і фінанси. – 2017.- №1(75). – С.17-24. (Міжнародний каталог та науковометрична база, фахове видання)
 20. Ясінська А.І. Класифікація трансакційних витрат для потреб управлінського обліку / А.І. Ясінська, Н.О. Микитюк // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – 2018. - №1(51). – С. 475-480. (фахове видання, наукометрична база)

Монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Партин Г.О. Управлінський облік: навч.-мет. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська. - Київ: Вид-во «Знання», 2006. – 235 с.
 2. Партин Г.О. Формування підсистеми стратегічного управління витратами підприємства та його обліково-аналітичне забезпечення: колект. моногр. / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. - Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія. Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. – С. 66-81.
 3. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / Г.О.Партин, А.І. Ясінська. Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 200 с.
 4. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин Г.О., Загородній А.Г., Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.
 5. Подольчак Н.І. Облік у банках: навчальний посібник / Н.Ю. Подольчак, А.Г. Загородній, Н.І. Подольчак, А.І. Ясінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 344 с.
 6. Загородній А.Г. Управлінський облік: практикум / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук, Т.І. Воскресенська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 336 с.
 7. Ясинская А.И. Учетно-информационное обеспечение управления трансакционными издержками: колек. монограф. / А.И. Ясинская, Н.И. Демкив // Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: коллективная монография / Под ред. И.Й. Яремко и проф. Г. Ронэка. - Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с. – С. 165-173.
 8. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 9. Партин Г.О Управлінський облік: практикум / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська, Н.Б. Дзьоба. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364 с.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: alla.i.yasinska@lpnu.ua