Яструбський Михайло Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яструбський Михайло Ярославович
1965-08-18IMG 0163.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 18 серпня 1965 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1989 р.
Галузь наукових інтересів розвиток бухгалтерського обліку в період інтеграції України в світовий економічний простір.
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Цегелик Григорій Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Яструбський Михайло Ярославович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 18 серпня 1965 року

Вищу освіту здобув у 1989 році, закінчивши економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Цегелик Григорій Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний стаж складає 10 років.

До переходу на науково-педагогічну діяльність працював у бухгалтерії підприємств сфери виробництва та торгівлі, а також бюджетної установи.

Викладацька діяльність

Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін:

 • «Облік і звітність в оподаткуванні»,
 • «Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління».

Наставник академічної групи, відповідальний за організацію і проведення студентських олімпіад з дисципліни «Податкова система України» і напряму підготовки «Облік і аудит».

Керує науковою роботою студентів.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів охоплює сферу оподаткування, державного фінансового контролю й регулювання фінансового забезпечення бюджетного сектору економіки України.

Вибрані публікації

Співавтор трьох колективних монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій, багатьох методичних розробок.

Є співавтором посібників:

 1. Воробець С.Й., Кічор В.П., Яструбський М.Я. Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу: 1С-Підприємництво (конфігурація та використання) & Audit Expert: Навч. посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 232с.
 1. У 2013 р. — навчальний посібник «Облік і звітність в оподаткуванні».

Є автором/співавтором низки статей у фахових та інших виданнях: «Вісник Львівського університету», «УСиМ. Международный научный журнал», «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» тощо.

 1. Яструбський, Михайло Ярославович. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин , Н. І. Римарська. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 376 с.
 2. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні / М. Яструбський // Екон. аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Т., 2010. — Вип. 5. С 40-42. — Бібліогр.: 13 назв.
 3. Податкова політика на службі національних інтересів України / М. Я. Яструбський, Х. І. Іванців // Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : матеріали наук.-практ. конф., 22 жовт. 2010 р. : до 90-річчя навч. закл. : [у 2 ч.] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Наук.-дослід. центр з пробл. оподаткування. — Ірпінь, 2010. — Ч. 2. — С. 442-444. — Бібліогр.: 3 назви
 4. Бухгалтерський і податковий облік: синтез та протиріччя / М. Я. Яструбський // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 553-557. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). — Бібліогр.: 10 назв.
 5. Шляхи вирішення питання організації обліку на підприємстві / М. Я. Яструбський // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 175-176. — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Яструбський М.Я. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні та джерела її фінансування //Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 33. −2004. С.499-502.
 7. Юринець В., Яструбський М. Теоретико-ігрова оцінка розподілу коштів у бюджетних установах //Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». (Спецвипуск 15: частина 1). -Львів, 2005. -С.369-380.
 8. Юринець В.Є., Яструбський М.Я. Теоретико-ігрова модель прогнозування оптимального розподілу коштів між структурними підрозділами навчальних закладів //Науковий вісник. Український державний лісотехнічний університет. Вип.15.2. -Львів, 2005. -С.117-122.
 9. Яструбський М., Кінаш О. Вибір механізму оптимізації розподілу фінансових ресурсів у вищих навчальних закладах //Науковий вісник. Український державний лісотехнічний університет. Вип. 15.4. — Львів, 2005. —С. 326-334.
 10. Яструбський М.Я., Цегелик Г.Г. Механізм реформування державного фінансування вищої школи в трансформаційній економіці України //Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 34. −2005. — С.525-528.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: mykhailo.y.yastrubskyi@lpnu.ua