Ярошевич Наталя Богуславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ярошевич Наталя Богуславівна
NYaroshevych200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Транспортний менеджмент
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2007
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2003-2004 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2000-2003 - Асистент кафедри економіки, фінансів та обліку (кафедра фінансів з 2002 р.)
 • 2002-1998 - Аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Вищу освіту здобула у 1998 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Транспортний менеджмент»; у 2002 році закінчила навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Читає лекції з дисципліни «Бюджетна система», «Фінанси, гроші та кредит». Викладала дисципліни: «Бюджетний менеджмент», «Казначейська справа», «Бюджетний облік», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Теорія фінансів» для студентів напрямку «Фінанси і кредит» та дисципліну «Підприємництво і менеджмент» для студентів спеціальностей «Прикладна математика» та «Прикладна фізика» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Науково-дослідна робота

У 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств», спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами». Вчене звання доцента по кафедрі фінансів присвоєно у 2007 році.

Підвищення кваліфікації

 • 2018 р. – стажування в ПрАТ АСК «Скарбниця»
 • 2012 р. – стажування у Департаменті фінансової політики Львівської міської ради
 • 2009 р. – стажування у Державній податковій інспекції Перемишлянського району Львівської області
 • 2004 р. – стажування в Управлінні Державного казначейства у Львівській області

Почесні звання та нагороди

Нагороджена:

 • у 2018 році нагороджена дипломом лауреата ІІ премії конкурсу «Краще видання року» Академії наук вищої освіти України за працю «Фінанси» у номінації «Навчальний посібник» ;
 • дипломом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (15.10.2009 р.) ;
 • почесною грамотою галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» за керівництво науковою студентською роботою, нагородженою дипломом третього ступеня (від 24.05.2008 р.);
 • почесною грамотою Міністерства освіти України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань розвитку харчової промисловості у 2004 році (наказ МОН України №1294-к від 21.12.2004р.);

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, А.І.Якимів. – Львів: «Новий світ-2000», 2019. – 400с. (ISBN 978-617-7519-26-2)
 2. Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич., І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар. – Львів:Видавництво «Простір-М», 2018. – 298с. (ISBN 978-617-7501-62-5)
 3. Шпак Н.О. Фінанси, гроші та кредит: навч.посібник / Н.О.Шпак, Н.Б.Ярошевич, О.Я.Побурко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 416с. (ISBN 978-966-941-128-0)
 4. Крикавський Є. В. Маркетинг та менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 95 с. : рис., табл. (ISBN 978-617-607-952-1)
 5. Князь С. В. Підприємництво та менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 123 с. : рис., табл. (ISBN 978-617-607-951-4)
 6. Гроші та кредит: підручник / П.Г.Ільчук, О.О.Коць, І.Ю.Кондрат, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т.Б., 2016. – 412с. (ISBN 978-966-2598-70-4)
 7. Ярошевич Н.Б. Бюджетний менеджмент: навч.метод.посіб. / Н.Б.Ярошевич, Н.О.Шпак, В.Є.Матвіїшин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -–224с.
 8. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – К.: Знання, 2011. – 341с.( ISBN 978978-966-346-685-9)
 9. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ільчук П.Г. Бюджетна система: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 468с.( ISBN 978-966-346-710-8)
 10. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 399с.( ISBN 978-966-346-716-0)
 11. Підприємництво і менеджмент: Навч.-метод.посіб. для студентів неекономічних спеціальностей / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2009. – 408с. (ISBN 978-966-418-098-3).
 12. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 296с. (ISBN 978-966-553-865-3)
 13. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 308с. (ISBN 978-966-553-866-0)
 14. Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, Т.В.Мирончук, С.Б.Романишин, І.С.Процик. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 240с. (ISBN 978-966-553-855-4; рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів напрямку „Соціологія” )
 15. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Ярошевич Н.Б. Основи теорії фінансів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 144 с. (ISBN 978-966-553-675-8)
 16. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: „Хай-Тек Прес”, 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5)
 17. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – 292с. (ISBN 978-966-553-598-0; рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів напрямку „Прикладна математика”)
 18. Алексєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 204с. (ISBN 966-553-511-0)
 19. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч.посібник / Серія „Дистанційне навчання”. – №19. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 164с. (ISBN 966-553-384-3)

Монографії

 1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Визначення і реалізація пріоритетного напрямку регіональної політики у галузі пасажирських автоперевезень в контексті децентралізації / Н.Б. Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – р.231-249.


Наукові статті

 1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Оцінка впливу децентралізації транспортних пільг на стан міських та приміських пасажирських перевезень транспортом загального користування в Україні [Електронний ресурс] / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №22. – С.877- 885. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/isssue-22-2018 (фахове видання)
 2. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар // Регіональна економіка. – №1.–2018.– С.69-75. (фахове видання)
 3. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Удосконалення механізму фінансування перевезення пільгових категорій пасажирів в Україні в умовах децентралізації / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2018. – Вип. 1(129). – С. 22-27. (фахове видання)
 4. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Фіскальне стимулювання боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Л.О.Шкварчук, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Глобальні та національні проблеми економіки.– 2018. – №23. – С.585-591. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/isssue-23-2018 (фахове видання)
 5. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання [Електронний ресурс] / Л.О.Шкварчук, Н.Б. Ярошевич // Інфраструктура ринку. – 2018. – №19. – С.510-515. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018 (фахове видання)
 6. Ярошевич Н.Б., Чубка О.М., Побурко О.Я Оцінка впливу податкових наслідків кредитних відносин на масштаби застосування інструментів боргового фінансування в Україні/ Н.Б. Ярошевич, О.М.Чубка, О.Я Побурко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 19.– частина 3.–2018.– С.163-168. (фахове видання)
 7. Коць О.О., Ярошевич Н.Б., Корначук О.Ю. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» .– № 7 (15). – 2018. – С.134-139 (фахове видання)
 8. Ярошевич Н.Б., Чубка О.М., Бондаренко Л.П. Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин / Н.Б.Ярошевич, О.М.Чубка, Л.П.Бондаренко // Вісник Одеського Національного університету імені І.І.Мєчнікова, Серія: Економіка, Том 23, Випуск 2(67). – 2018. – С.132-136 (фахове видання)
 9. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Прозорість бюджету та залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні [Електронний ресурс]/ М.В.Ливдар., Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат // Економіка та суспільство. – 2018. – №17.– С.562-567 – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua (фахове видання)
 10. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Роскіна А.Ю. Вплив розвитку страхового ринку на економічне зростання в Україні [Електронний ресурс] / І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, А.Ю. Роскіна // Інфраструктура ринку. – 2018. – №20. – С.230 – 236.– Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua (фахове видання)

Додаткові відомості

Профіль у Google Scholar Ярошевич Н.Б. / Natalya Yaroshevych https://scholar.google.com/citations?user=Fin6VsAAAAAJ&hl=uk


Кафедра фінансів