Ярошевич Наталя Богуславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ярошевич Наталя Богуславівна
NYaroshevych200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Транспортний менеджмент
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань розвитку харчової промисловості у 2004 році (наказ МОН України №1294-к від 21.12.2004р.); почесною грамотою галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності „Фінанси, грошовий обіг і кредит” за керівництво науковою студентською роботою, нагородженою дипломом третього ступеня (від 24.05.2008 р.); дипломом Національного університету „Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (15.10.2009 р.)

Вищу освіту здобула у 1998 році, закінчивши Національний університет „Львівська політехніка” за спеціальністю „Транспортний менеджмент”; у 2002 році закінчила навчання в аспірантурі Національного університету „Львівська політехніка”. У 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств”, спеціальність 08.06.01 – „Економіка, організація і управління підприємствами” (К 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка") Вчене звання доцента по кафедрі фінансів присвоєно у 2007 році.

Науково-педагогічну діяльність розпочала у Львівській політехніці з вересня 2000 року: працювала асистентом кафедри фінансів (2000-2003 рр.), старшим викладачем кафедри фінансів (2003-2004 рр.), доцентом кафедри фінансів (з 2004 року по даний час).

Читає лекції з дисциплін: 1. „Бюджетна система”; 2. „Бюджетний менеджмент”; 3. „Підприємництво і менеджмент”.

Викладала дисципліни: 4. „Фінанси підприємств”; 5. “Бюджетний облік”; 6. „Казначейська справа”.

На посаді асистента проводила практичні заняття з дисциплін: 7.“Гроші і кредит” 8.“Теорія фінансів” 9.“Фінанси” 10.“Фінансовий менеджмент”

Ярошевич Наталя Богуславівна опублікувала 47 наукових і 44 навчально-методичних праць, серед яких:

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

1. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: „Хай-Тек Прес”, 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5). 2. Підприємництво і менеджмент: Навч.-метод.посіб. для студентів неекономічних спеціальностей / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2009. – 408с. (ISBN 978-966-418-098-3).

Навчальні посібники, рекомендовані Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка”:

1. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 296с. (ISBN 978-966-553-865-3) 2. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 308с. (ISBN 978-966-553-866-0) 3. Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, Т.В.Мирончук, С.Б.Романишин, І.С.Процик. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 240с. (ISBN 978-966-553-855-4; рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів напрямку „Соціологія” ) 4. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Ярошевич Н.Б. Основи теорії фінансів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 144 с. (ISBN 978-966-553-675-8) 5. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – 292с. (ISBN 978-966-553-598-0; рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів напрямку „Прикладна математика”) 6. Алексєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 204с. (ISBN 966-553-511-0) 7. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч.посібник / Серія „Дистанційне навчання”. – №19. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 164с. (ISBN 966-553-384-3)

Наукові статті: 1. Ярошевич Н.Б., Троцюк В.М. Пріоритети бюджетного фінансування інноваційного розвитку в регіональному розрізі // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.7 – С.224-228 2. Ярошевич Н.Б. , Хайдукова І.А. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.7 – С.192-197. 3. Ярошевич Н.Б., Мазур А.В., Мокринська М.Р. Фінансова робота на підприємствах: співвідношення посадових обов’язків працівників фінансового сектора підприємства // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2008, вип. 18.2. – С.226-231 4. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позикових коштів // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – №599. –С.204-209. 5. Ярошевич Н.Б., Мазур А.В., Мокринська М.Р. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.8. – С.266-271 6. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Податкові аспекти кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.2 – С.235-238. 7. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Залучення кредитних ресурсів підприємствами: податковий аспект // Управління розвитком/ Збірник наукових статей: Спецвипуск.– №7, ХНЕУ, 2007.– С.80-81 8. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Обов’язкове медичне страхування: європейський досвід та українські реалії // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 225:В3т.–Т.ІІ.–Дніпропетровськ:ДНЕУ, 2007.–С.445-452. 9. Ярошевич Н.Б., Сухорська У.Р. Проблема співвідношення соціальної та економічної складової в системі стратегічного планування регіонального розвитку // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки / головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2006. – С.289-295. 10. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Проблеми пошуку критерію відбору пріоритетів економічного розвитку регіону на прикладі господарства Львівщини // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. –Львів: В-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – №554.– С.13-19. 11. Ярошевич Н.Б. Конкурентноздатність виробничо-господарських комплексів як критерій відбору пріоритетів регіонального розвитку // Управління розвитком/ Збірник наукових статей: Спецвипуск.– №3, ХНЕУ, 2006.– С.90-91. 12. Колісник М.К., Ярошевич Н.Б. Інститут банкрутства як інструмент антикризового управління виробничо-господарських структур // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип. 16.1 – С.377-.381. 13. Сухорська У.Р., Ярошевич Н.Б. Підходи до визначення маркетингової стратегії у практичній діяльності підприємств // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип.. 16.2 – С.220-222. 14. Ярошевич Н.Б. Визначення основних засад конкурентоспроможності регіону // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. –Львів: В-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – №567.– С.333-338.

Тези доповіді на конференціях: 1. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Канали дистрибуції страхових послуг // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008, С.217-218. 2. Ярошевич Н.В., Кондрат І.Ю. Кредитні аспекти адаптування підприємства до податкової системи // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави”. – том.8. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008, С.72-73 3. Ярошевич Н.Б.Проблеми стратегічного планування регіонального розвитку //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи та ризики”, 11-13 травня 2006 року.– Львів, Видавництво Національно університету „Львівська політехніка”, – С.207-208

Стажування і підвищення кваліфікацій

У березні 2004 р. пройшла стажування в Управлінні Державного казначейства у Львівській області.; у травні-червні 2009 року пройшла стажування у ДПІ Перемишлянського району Львівської області.

Громадська робота

Виконує обов’язки: 1. секретаря Науково-методичної ради Інституту економіки і менеджменту (з 2006 року і по даний час); 2. заступника зав.каф. по роботі з ІПДО ( з 2007 року і по даний час); 3. відповідальної за планування та виконання плану кафедри фінансів з підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри фінансів ( з 2000 року і по даний час); 4. відповідальної за планування та виконання плану кафедри фінансів з відвідування викладачами кафедри семінару психолого-педагогічних знань (з 2000 року і по даний час) 5. секретаря Консультаційної ради при Навчально-науковому Інституті економіки та менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” (з 2007 року і по даний час)

Виконувала обов’язки секретаря кафедри фінансів (з 01.09.2001р. до 01.09.2006 р.) Брала участь у проведенні перевірки дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у складі комісії, створеної наказами Міністерства освіти і науки України у 2006 та 2007 рр. Брала участь в роботі лабораторії управління навчальним закладом Національного університету „Львівська політехніка” (у 2006-2007 рр.)


Кафедра фінансів