Ярошевич Наталя Богуславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ярошевич Наталя Богуславівна
NYaroshevych200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Транспортний менеджмент
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2007
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2003-2004 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2000-2003 - Асистент кафедри економіки, фінансів та обліку (кафедра фінансів з 2002 р.)
 • 2002-1998 - Аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Вищу освіту здобула у 1998 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Транспортний менеджмент»; у 2002 році закінчила навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Читає лекції з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». Викладала дисципліни: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Казначейська справа», «Бюджетний облік», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Теорія фінансів» для студентів напрямку «Фінанси і кредит» та дисципліну «Підприємництво і менеджмент» для студентів спеціальностей «Прикладна математика» та «Прикладна фізика» у Національному університеті «Львівська політехніка»

Науково-дослідна робота

У 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств», спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами». Вчене звання доцента по кафедрі фінансів присвоєно у 2007 році.

Підвищення кваліфікації

 • 2018 р. – стажування в ПрАТ АСК «Скарбниця»
 • 2012 р. – стажування у Департаменті фінансової політики Львівської міської ради
 • 2009 р. – стажування у Державній податковій інспекції Перемишлянського району Львівської області
 • 2004 р. – стажування в Управлінні Державного казначейства у Львівській області

Почесні звання та нагороди

 • почесна грамота Міністерства освіти України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань розвитку харчової промисловості у 2004 році (наказ МОН України №1294-к від 21.12.2004р.);
 • почесна грамота галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» за керівництво науковою студентською роботою, нагородженою дипломом третього ступеня (від 24.05.2008 р.);
 • диплом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (15.10.2009 р.)


Основні публікації

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

 1. Ярошевич Н.Б. Бюджетний менеджмент: навч.-метод.посіб. / Н.Б.Ярошевич, Н.О.Шпак, В.Є.Матвіїшин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 224с. (ISBN978-617-607-289-8)
 2. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – К.: Знання, 2011. – 341с.( ISBN 978978-966-346-685-9)
 3. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ільчук П.Г. Бюджетна система: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 468с.( ISBN 978-966-346-710-8)
 4. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 399с.( ISBN 978-966-346-716-0)
 5. Підприємництво і менеджмент: Навч.-метод.посіб. для студентів неекономічних спеціальностей / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2009. – 408с. (ISBN 978-966-418-098-3).
 6. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: „Хай-Тек Прес”, 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5).

Навчальні посібники

 1. Шпак Н.О. Фінанси, гроші та кредит: навч.посібник / Н.О.Шпак, Н.Б.Ярошевич, О.Я.Побурко. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 416с. (ISBN 978-966-941-128-0)
 2. Гроші та кредит: підручник / П.Г.Ільчук, О.О.Коць, І.Ю.Кондрат, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т.Б., 2016. – 412с. (ISBN 978-966-2598-70-4)
 3. Князь С. В. Підприємництво та менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 123 с. : рис., табл. (ISBN 978-617-607-951-4)
 4. Крикавський Є. В. Маркетинг та менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 95 с. : рис., табл. (ISBN 978-617-607-952-1)
 5. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 296с. (ISBN 978-966-553-865-3)
 6. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 308с. (ISBN 978-966-553-866-0)
 7. Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, Т.В.Мирончук, С.Б.Романишин, І.С.Процик. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 240с. (ISBN 978-966-553-855-4)
 8. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Ярошевич Н.Б. Основи теорії фінансів: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 144 с. (ISBN 978-966-553-675-8)
 9. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – 292с. (ISBN 978-966-553-598-0)
 10. Алексєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 204с. (ISBN 966-553-511-0)
 11. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч.посібник / Серія „Дистанційне навчання”. – №19. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 164с. (ISBN 966-553-384-3)

Наукові статті

 1. Ярошевич Н.Б., Матвіїшин В.Є. Етапи впровадження програмно-цільового методу планування бюджетів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2011, вип. 21.18 – С.294-301
 2. Ярошевич Н.Б., Матвіїшин В.Є. Розвиток в Україні сучасних світових технологій макрофінансового бюджетування // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2011, вип. 21.17 – С.304-310
 3. Ярошевич Н.Б., Подорожна А.О. Стан і проблеми фінансування профілактичних і протиепідеміальних заходів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.10 – С.121-125
 4. Ярошевич Н.Б., Круглій Н.З. Вплив глобальної економічної кризи на виконання місцевих бюджетів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.10 – С.273-277.
 5. Ярошевич Н.Б., Липа О.Я. Шляхи збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.10 – С.278-282.
 6. Ярошевич Н.Б., Підтикана І.І. Проблеми вдосконалення системи зовнішнього державного фінансового контролю в Україні // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.9 – С.145-150
 7. Ярошевич Н.Б., Обшта Ю.А. Проблеми впровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.8 – С.270-275
 8. Ярошевич Н.Б., Мельник В.І., Гойда М.П. Проблеми формування загального фонду державного бюджету України // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.7 – С.248-253
 9. Ярошевич Н.Б., Антонів М.Б. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні // Науковий вісник НЛТУ України Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.5 – С.241-246.
 10. Ярошевич Н.Б., Шутовська Н.Є. Пенсійне страхування: проблеми розвитку // Науковий вісник НЛТУ України Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.7 – С.240-244.
 11. Ярошевич Н.Б., Хайдукова І.А. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.7 – С.192-197.
 12. Ярошевич Н.Б., Троцюк В.М. Пріоритети бюджетного фінансування інноваційного розвитку в регіональному розрізі // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2009, вип. 19.7 – С.224-228
 13. Ярошевич Н.Б., Мазур А.В., Мокринська М.Р. Фінансова робота на підприємствах: співвідношення посадових обов’язків працівників фінансового сектора підприємства // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2008, вип..18.2 – С.226-231
 14. Ярошевич Н.Б., Мазур А.В., Мокринська М.Р. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип.. 17.8 – С.266-271
 15. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позикових коштів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – №.599 –Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. –С. 204-209
 16. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Обов’язкове медичне страхування: європейський досвід та українські реалії // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник науковиї праць. – Випуск 225:В3т.–Т.ІІ.–Дніпропетровськ:ДНЕУ,2007.–С.445-452.
 17. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Залучення кредитних ресурсів підприємствами: податковий аспект // Управління розвитком/ Збірник наукових статей: Спецвипуск.– №7, ХНЕУ, 2007.– С.80-81
 18. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Податкові аспекти кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.2 – С.235-238.
 19. Ярошевич Н.Б., Сухорська У.Р. Підходи до визначення маркетингової стратегії у практичній діяльності підприємств // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип.. 16.2 – С.220-222.
 20. Ярошевич Н.Б., Сухорська У.Р. Проблема співвідношення соціальної та економічної складової в системі стратегічного планування регіонального розвитку // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2006. – С.289-295.
 21. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Проблеми пошуку критерію відбору пріоритетів економічного розвитку регіону на прикладі господарства Львівщини // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. –Львів: В-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 13-19
 22. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Інститут банкрутства як інструмент антикризового управління виробничо-господарських структур // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип. 16.1 – С.377-.381
 23. Ярошевич Н.Б. Конкурентноздатність виробничо-господарських комплексів як критерій відбору пріоритетів регіонального розвитку // Управління розвитком/ Збірник наукових статей: Спецвипуск.– №3, ХНЕУ, 2006.– С.90-91
 24. Ярошевич Н.Б. Визначення основних засад конкурентоспроможності регіону // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – №567. –Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – С. 333-338

Додаткові відомості

Профіль у Google Scholar Ярошевич Н.Б. / Natalya Yaroshevych https://scholar.google.com/citations?user=MZAgKG8AAAAJ&hl=uk&authuser=1&citsig=AMstHGQFQ56mo48DdK_JKvVcxROLHQiWxg


Кафедра фінансів