Яремчук Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремчук Ірина Ярославівна
Yaremchuk.jpg
канд. техн. наук, доцент
Дата народження 19 квітня 1980 року
Місце народження м. Пустомити Львівська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський Національний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 2004
Спеціальність Прикладна фізика
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Бобицький Ярослав Васильович
Дата присвоєння н.с. 2009
Поточне місце роботи НУ «Львівська політехніка»

Яремчук Ірина Ярославівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 19 квітня 1980 року в м. Пустомити Львівської області.

З 1995 року по 1999 рік навчалася на фізичному факультеті Львівського Державного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Виробництво електронних і електричних засобів автоматизації”, отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

З 1999 року по 2004 рік навчалася на факультеті електроніки Львівського Національного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Прикладна фізика”, отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2007 році закінчила аспірантуру НУ “Львівська політехніка” за спеціальністю 05.12.20 “Оптоелектронні системи”.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів” в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України (DK No 052246).

З вересня 2006 року – асистент кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

З січня 2008 року – молодший науковий співробітник НУ “Львівська політехніка”.

З вересня 2011 року – старший викладач кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

З квітня 2012 року до лютого 2014 року – постдокторське стажування в Інституті матеріалознавства Каунаського технічного університету (Литва).

З 1 грудня 2015 року – докторант кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

З вересня 2017 року – доцент кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною;
 • Нанофотоніка.

Навчально-методичні публікації

 1. Основи оптоінформатики: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка» Частина1 / Укл.: І.Я. Яремчук. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 48с.
 2. Методичні вказівки про порядок виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (проектів) для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка» спеціальності 8.05100402 «Лазерна і оптоелектронна техніка»/Укл.: І.Я. Яремчук, Г.А. Петровська – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2011.-36с. (№ 5406 від 27.11.2011)
 3. Методичні вказівки про порядок виконання, оформлення та захисту бакалаврських робіт (проектів) для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка» /Укл.: Я.В. Бобицький, Г.А. Петровська, Т.О. Протальчук, І.Я. Яремчук. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2013.-44с. (№ 4803 від 20.03.2013)

Наукова робота

Наукові інтереси

 • Багатошарові періодичні структури;
 • Дифракційні ґратки та елементи на їх основі;
 • Плазмоніка та наноструктури.

Наукові публікації

 1. I. Yaremchuk, A. Tamulevičienė, T Tamulevičius, K. Šlapikas, Z. Balevičius, S. Tamulevičius. Modeling of the plasmonic properties of DLC-Ag nanocomposite films. Physica status solidi (a) 211, No. 2, 329–335 (2014).
 2. Yaremchuk, A. Tamulevičienė, T. Tamulevičius, S. Tamulevičius. Optical Properties of DLC-Ag Nanocomposite and Grating Structures on Their Base. Applied Mechanics and Materials. 490-491, pp. 53-57. (2014).
 3. I. Yaremchuk, T. Tamulevičius, V. Fitio, I. Gražulevičiūte, Ya. Bobitski and S. Tamulevičius. Guide-mode resonance characteristics of periodic structure on base of diamond-like carbon film. OpticsCommunications 301-302 (2013) 1–6.
 4. I. Yaremchuk, T. Tamulevičius, V. Fitio, I. Gražulevičiūte, Ya. Bobitski and S. Tamulevičius. Numerical implementation of the S-matrix algorithm for modeling of relief diffraction gratings. Journal of Modern Optics. Vol. 60, No. 20, 1781–1788 (2013).
 5. V. Fitio, I. Yaremchuk, Ya. Bobitski. Accuracy of coupled-wave analysis of relief diffraction gratings in optical range. Telecommunications and Radio Engineering; Vol. 72 8) (2013) 661-671.
 6. I. Yaremchuk, V. Fitio, Ya. Bobitski. New design of the interference band-pass infrared filter// Opto-Electronics Review. – 2011. – V. 19, No 2. – P. 193-197.
 7. V. Fitio, I. Yaremchuk, Ya. Bobitski. Optical excitation of surface plasmon polariton and waveguide modes resonances on prismatic structures// Optica Aplicata. – 2011. – V. 41, No 4. – P.929-940.
 8. Фітьо В.М. Резонанс поверхневих плазмонів та хвилеводних мод у призових структурах /Фітьо В.М., Яремчук І.Я., Ромах В.В., Бобицький Я.В. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Електроніка. – 2010. – № 681. – С. 160-166.
 9. В.Фітьо. Просвітлення граткою межі прозорий діелектрик-повітря / В.Фітьо, І.Яремчук // Теоретична електротехніка, 2010. Вип. 61. – С.180-187.
 10. I.Ya. Yaremchuk, V.M. Fitio, Ya.V. Bobitski. Narrowband Filters of New Type for Infra Red Spectral Region. Radioelectronics and Communications Systems, 2008, Vol. 51, No. 6, pp. 339–344.

Інформація для контактів

Електронна пошта

Iryna.Y.Yaremchuk на lpnu.ua

Адреса

м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 212.

Телефон

+38 (032) 258-25-81