Яремчук Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремчук Ірина Ярославівна
Yaremchuk.jpg
доктор техн. наук, доцент
Дата народження 19 квітня 1980 року
Місце народження м. Пустомити Львівська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський Національний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 2004
Спеціальність Прикладна фізика
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник Бобицький Ярослав Васильович
Дата присвоєння н.с. 2019
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2018
Поточне місце роботи НУ «Львівська політехніка»

Яремчук Ірина Ярославівна — доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 19 квітня 1980 року в м. Пустомити Львівської області.

З 1995 року по 1999 рік навчалася на фізичному факультеті Львівського Державного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Виробництво електронних і електричних засобів автоматизації”, отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

З 1999 року по 2004 рік навчалася на факультеті електроніки Львівського Національного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Прикладна фізика”, отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2007 році закінчила аспірантуру НУ “Львівська політехніка” за спеціальністю 05.12.20 “Оптоелектронні системи”.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.20 “Оптоелектронні системи” на тему “Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів” в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України (DK No 052246).

У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 “Фізика твердого тіла” на тему “Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки” в НУ “Львівська політехніка”. (ДД No 008435).

З вересня 2006 року – асистент кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

З січня 2008 року – молодший науковий співробітник НУ “Львівська політехніка”.

З вересня 2011 року – старший викладач кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

З квітня 2012 року до лютого 2014 року – постдокторське стажування в Інституті матеріалознавства Каунаського технічного університету (Литва).

З 1 грудня 2015 року – докторант кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

З вересня 2017 року – доцент кафедри фотоніки НУ “Львівська політехніка”.

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Взаємодія електромагнітного випромінювання з матеріалами мікро- та наносистемної техніки;
 • Нанофотоніка;
 • Нанооптика та фотоніка.

Навчально-методичні публікації

 1. Основи оптоінформатики: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка» Частина1 / Укл.: І.Я. Яремчук. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 48с.
 2. Методичні вказівки про порядок виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (проектів) для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка» спеціальності 8.05100402 «Лазерна і оптоелектронна техніка» / Укл.: І.Я. Яремчук, Г.А. Петровська . – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 36 с. (№ 5406 від 27.11.2011)
 3. Методичні вказівки про порядок виконання, оформлення та захисту бакалаврських робіт (проектів) для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка» / Укл.: Я.В. Бобицький, Г.А. Петровська, Т.О. Протальчук, І.Я. Яремчук. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 44 с. (№ 4803 від 20.03.2013)
 4. Основи інформатики: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напрямку 051004 «Оптотехніка». - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2014.
 5. Нанофотоніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.05100402 та 8.05100402 «Лазерна і оптоелектронна техніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2015.
 6. Нанофотоніка. Конспект лекцій з дисципліни «Нанофотоніка» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка». - Львів: Видавництво кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. (№ 7291 від 31.03.2017)

Наукова робота

Наукові інтереси

 • Багатошарові періодичні структури;
 • Дифракційні ґратки та елементи на їх основі;
 • Плазмоніка та наноструктури.

Наукові публікації

 1. Yaremchuk, I., Petrovska, H., Fitio, V., & Bobitski, Y. (2019). The temperature impact on the characteristics of the surface plasmon resonance sensors element Optik, 192 162969.
 2. Fitio, V., Yaremchuk, I., Vernyhor, O., & Bobitski, Y. (2019). Resonance of surface-localized plasmons in a system of periodically arranged copper and aluminum nanowires on a dielectric substrate. Applied Nanoscience, 1-8.
 3. Fitio, V., Yaremchuk, I., Vernyhor, O., & Bobitski, Y. (2018). Resonance of surface-localized plasmons in a system of periodically arranged gold and silver nanowires on a dielectric substrate. Applied Nanoscience, 8(5), 1015–1024.
 4. Yaremchuk, I., Petrovska, H., Fitio, V., & Bobitski, Y. (2017). Optimization and Fabrication of the Gold-Coated GaAs Diffraction Gratings for Surface Plasmon Resonance Sensors. Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 158 535–540.
 5. Meškinis, Š., Peckus, D., Vasiliauskas, A., Čiegis, A., Gudaitis, R., Tamulevičius, T., Yaremchuk I. & Tamulevičius, S. (2017). Photovoltaic Properties and Ultrafast Plasmon Relaxation Dynamics of Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films with Embedded Ag Nanoparticles. Nanoscale Research Letters, 12(1), 288-1–288-10.
 6. Meškinis, Š., Yaremchuk, I., Grigaliūnas, V., Vasiliauskas, A., & Čiegis, A. (2016). Plasmonic Properties of Nanostructured Diamond Like Carbon/Silver Nanocomposite Films with Nanohole Arrays. Materials Science, 22(4), 467–471. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.22.4.13193.
 7. Meškinis, Š., Čiegis, A., Vasiliauskas, A., Šlapikas, K., Gudaitis, R., Yaremchuk, I., Fitio, V., Bobitski, Ya. & Tamulevičius, S. (2016). Annealing effects on structure and optical properties of diamond-like carbon films containing silver. Nanoscale Research Letters, 11(1), 146-1–146-9. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1362-4.
 8. Ivanov, S., Barylyak, A., Besaha, K., Bund, A., Bobitski, Y., Wojnarowska-Nowak, R., Yaremchuk I., & Kus-Liśkiewicz, M. (2016). Synthesis, characterization, and photocatalytic properties of sulfur-and carbon-codoped TiO2 nanoparticles. Nanoscale Research Letters, 11(1), 140-1–140-12. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1353-5.
 9. Yaremchuk, I., Meškinis, Š., Fitio, V., Bobitski, Y., Šlapikas, K., Čiegis, A., Balevičius Z., Selskis A. & Tamulevičius, S. (2015). Spectroellipsometric characterization and modeling of plasmonic diamond-like carbon nanocomposite films with embedded Ag nanoparticles. Nanoscale Research Letters, 10(1), 157-1–175-7. https://doi.org/10.1186/s11671-015-0854-y.
 10. Fitio, V.M., Yaremchuk, I.Y., Romakh, V.V., & Bobitski, Y.V. (2015). A solution of one-dimensional stationary Schrödinger equation by the Fourier transform. ACES, 30(5), 534–539. http://www.aces-society.org/search.php?vol=30&no=5&type=2.
 11. Yaremchuk, I., Tamulevičienė, A., Tamulevičius, T., & Tamulevičius, S. (2014). Optical Properties of DLC-Ag Nanocomposite and Grating Structures on their Base. Applied Mechanics and Materials, 490, 53–57. https://www.scientific.net/AMM.490-491.53.
 12. Yaremchuk, I., Tamulevičienė, A., Tamulevičius, T., Šlapikas, K., Balevičius, Z., & Tamulevičius, S. (2014). Modeling of the plasmonic properties of DLC‐Ag nanocomposite films. Physica Status Solidi (a), 211(2), 329–335. https://doi.org/10.1002/pssa.201330067.
 13. Yaremchuk, I., Tamulevičius, T., Fitio, V., Gražulevičiūte, I., Bobitski, Y., & Tamulevičius, S. (2013). Guide-mode resonance characteristics of periodic structure on base of diamond-like carbon film. Optics Communications, 301, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2013.03.032.
 14. Yaremchuk, I., Tamulevičius, T., Fitio, V., Gražulevičiūte, I., Bobitski, Y., & Tamulevičius, S. (2013). Numerical implementation of the S-matrix algorithm for modeling of relief diffraction gratings. Journal of Modern Optics, 60(20), 1781–1788.

Інформація для контактів

Електронна пошта
Iryna.Y.Yaremchuk на lpnu.ua

Адреса
м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 212.

Телефон
+38 (032) 258-25-81