Яремко Олег Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремко Олег Миколайович
Jaremko.jpg
старший викладач
Дата народження 1 жовтня 1963 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дослідження рознесеного приймання в багатоантенних системах телекомунікаційних мереж
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Яремко Олег Миколайович - старший викладач кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 1 жовтня 1963 р. в м. Львові.

Наукові інтереси

  • Дослідження рознесеного приймання в багатоантенних системах телекомунікаційних мереж

Публікації

  1. Використання мімо-антен у мережах мобільного зв'язку / О. М. Яремко // Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій-2010», 28-30 жовтня 2010 р., Львів : матеріали конф. /Львів. філ. ВАТ «Укртелеком», Нац. ун-т «Львів. політехніка», Львів. обл.наук.-техн. т-во радіотехніки, радіоелектроніки і зв'язку. - Л., 2010. - С. 82­85.- Бібліогр.: 5 назв.
  2. The systems of set about a MIMO ofantennas / O. Yaremko // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій,комп'ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET'2010, 23-27 лют. 2010,Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. - C. 84. - Bibliogr.: 2 titles. - Парал. тит. арк. англ.
  3. Вплив модуляції на ймовірність появи бітових помилок в безпровідникових системах / B. Пелішок, О. Яремко, Н. Плесканка // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства. — Л., 2009. — № 21. — С. 155-164. — Бібліогр.: 5 назв.
  4. Дослідження рознесеного приймання в багатоантенних системах телекомунікаційних мереж / О. М. Яремко, Р. І. Галас, Р. А. Бурачок // Моделювання та інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2009. — Вип. 54. - C. 218-223.
  5. Просторове рознесення на приймальному боці у безпровідних системах та його моделювання / М. М. Климаш, В. О. Пелішок, О. М. Яремко // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 192-196. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). -Бібліогр.: 4 назви.
  6. Research of multiantenna systems of telecommunication networks / M. M. Klimash, V. O. Pelishok, O. M. Yaremko // Antenna theory and techniques : 7th Intern. conf., 6-9 Oct. 2009, Lviv, Ukraine. — Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2009. — P. 363-365. — Bibliogr.:5 titles.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43