Яремкевич Олена Святославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремкевич Олена Святославівна
Yaremkevych O S 2018.JPG
доцент, відповідальна за методичну роботу на кафедрі
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Спеціальність Біологія
Науковий ступінь кандидат біологічних наук
Дата присвоєння н.с. 30 листопада 2012 року
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • дослідження властивостей мембранозв’язаних процесів зародкових клітин протягом раннього ембріогенезу in vivo та in vitro;
 • визначення комплексного опору – імпедансу біологічних тканин рослинного та тваринного походження за дії різних фізичних та хімічних факторів впливу;
 • дослідження вільнорадикального перокисного окиснення ліпідів та окисної модифікації білку як зародкових клітин, так і тканин в нормі та за дії різних фізичних та хімічних факторів впливу;
 • дослідження радикал-поглинальної активності екстрактів лікарських рослин та біологічно активних сполук.

Освіта:

У 2012 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему „Вплив тіосульфонатів на Na+, К+-АТФазу і трансмембранний потенціал зародків в’юна Misgurnus fossilis” за спеціальністю 03.00.02 - біофізика.

У 2008-2011 рр. – аспірантура Національного університету „Львівська політехніка”, (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

У 1987-1992 рр. – Львівський державний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, диплом за спеціальністю «Біологія». Присвоєно кваліфікації «біолог», «викладач біології та хімії».

Професійна діяльність:

 • листопад 2002 – серпень 2005 – лаборант кафедри
 • вересень 2005 – жовтень 2007 – старший лаборант з вищою освітою кафедри
 • жовтень 2007 - листопад 2008 - молодший науковий співробітник
 • грудень 2008 – листопад 2011 – аспірант з відривом від виробництва Національного університету «Львівська політехніка»
 • грудень 2011 – грудень 2012 – молодший науковий співробітник
 • січень 2013 – листопад 2015 - науковий співробітник
 • листопад 2015 – дотепер – асистент кафедри

Наукові досягнення:

Була виконавцем по темі Державного фонду фундаментальних досліджень Ф25/135-2008, співвиконавцем гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених № Ф61/71-2015 та учасником 4 держбюджетних науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України, які реалізовувалися (реалізуються) у Національному університеті «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота:

Співавтор та автор 10 навчально-методичних розробок, в тому числі: 7 методичних вказівок, 3 електронних навчально-методичних комплексів.

Лекційні курси:

 1. Хімія канцерогенів
 2. Планування і організація наукових досліджень та статистична обробка результатів

Наукові публікації:

 • Творчий доробок складає 59 наукові роботи, в тому числі 24 статті, з яких 2 включені до наукометричних баз Scopus, 6 патентів України.
 • h-index – 1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54411493900).

Список вибраних наукових праць:

 1. O.S. Yaremkevych, M.V. Bura, S.M. Mandzynets, O.R. Kulachkovskyi, V.I. Lubenets, D.I. Sanagurskyi, V.P. Novikov. Effect of potassium 4-toluenethiosulfonate on the membrane potential and ATP-ase activity of plasma membrane of loach embryos // Ukrainian Biochemical Journal, 2010, vol. 82, № 6, p 42-51;
 2. O.S. Yaremkevych, N.P. Golovchak, S.V. Khomyak et al. Processes of lipid peroxidation in loach embryos under the influence of derivatives of thiosulfonic acids / // Animal Biology (Ukrainian). - 2011 - T. 13. - № 1-2. - P. 182-186;
 3. O.S. Yaremkevych, M.V. Bura, S.M. Mandzynets, V.I. Lubenets, D.I. Sanagurski, V.P. Novikov The effect of derivatives of thiosulfonic acids on the transport systems of embryos of cold-blooded animals // Physics of Living Matter (Ukrainian). - 2012 - Vol 19, №1. - P. 70-77;
 4. V.V. Havrylyak, O.S. Yaremkevych. Investigation of the biophysical characteristics of human hair keratin by impedance spectroscopy // Bulletin of Problems of Biology and Medicine (Ukrainian). - 2014. - Vol. 1 (106). - P. 208-211.
 5. O. Shchebentovska, O. Yaremkevysh, O. Karpenko, V. Novikov. Criteria to determine the freshness of chicken meat using biophysical and morphological methods // The animal biology. – 2015. – Т. 17/№4. – С. 136-144. (ISSN: 1681-0015, журнал включено до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus International)
 6. Фігурка О.М. Дослідження антиоксидантної активності 3-аміно-кислотнозаміщених-2-(3,5-ди-трет-бутил-4- гідроксифеніл)-1,4-нафтохінонів Фігурка О. М., Ратушна О. П., Хом’як С. В., Яремкевич О. С. // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 2015. - № 812. -.С 205-209.
 7. O. Figurka. Synthesis and biological evaluation of new amino derivatives of 1,4-naphthoquinone. O. Figurka, S. Khomyak, M. Platonov, I. Martynyuk, O. Stadnichuk, S. Korolko, H.Leskiv, O. Yaremkevych, V.Novikov // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, V 7.- №9: Р.- 912-919.
 8. O.M. Figurka, O.Sv. Yaremkevych, Z.V. Gubriy, S.V. Khomyak, V.P. Novikov / Synthesis and properties of 3-amino-2-(3,5-di-trer-buthyl-4-hydroxyphenil)-1,4-naphthoquinone // Bulgarian Chemical Communications – 2016. – Vol. 48, № 1. - P. 141-146.
 9. Zhyhailo M.M., Semenyuk I.V., Khovanets G.I., Makido O.Yu.,Yaremkevych O.S. Doping of the composite materials based on methacrylic monomers by inorganic components // International research and practice conference: «Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2017)». - 23-26 august 2017, Chernivtsi, Ukraine. – P. 396.
 10. Пат. № 47784 Україна. Спосіб сепарації порошків. – Бюл. № 4 від 25.02.2010 р.
 11. Пат. № 47785 Україна. Пристрій для сепарації порошків. – Бюл. № 4 від 25.02.2010 р.
 12. Пат. № 47710 Україна. Пристрій для очистки трубопроводів. – Бюл. № 4 від 25.02.2010 р.
 13. Пат. № 47745 Україна. Спосіб очистки трубопроводів. – Бюл. № 4 від 25.02.2010 р.
 14. Пат. № 42402 Україна. Пристрій для очистки трубопроводів. – Бюл. №13 від 10.07.2009 р.
 15. Пат. № 60388 Україна. Спосіб класифікації нанопорошків. – Бюл. №12 від 25.06.2011 р.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 111

Номер телефону: +38 (032)258-22-09