Якимечко Ярослав Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Якимечко Ярослав Богданович
200px-Yakymechko yb s.jpg
д.т..н., доцент
Дата народження 15 серпня 1957 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Галузь наукових інтересів Спеціальні цементи з підвищеним вмістом вільного вапна
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1991 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Якимечко Ярослав Богданович — доктор технічних, доцент кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження: 15 серпня 1957 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.08 - процеси та обладнання харчових хімічної технологіїта 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Освіта:

Львівський політехнічний інститут , 1980 р.

Дата захисту кандидатської дисертації — 1987 р.

Темадисертації — Розробка розширних цементів на основі вапна

Дата присудження вченого звання доцента — 1991 р.

Тема докторської дисертації: Фізико-хімічніта технологічні засади підвищення ефективності використання негашеного вапна укомпозиційних в«яжучих системах : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.11«Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» / Якимечко Ярослав Богданович; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2013. — 239 с.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

Технологія виробництва в'яжучих матеріалів та виробів на їх основі

Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічні технології основних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Кристалографія та мінералогія

Обладнання та основи проетування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Наукова діяльність

Спеціальні цементи з підвищеним вмістом вільного вапна

Вибрані публікації

Про механізм розширення негашеного вапна/ Я.Б. Якимечко,Л.Я. Паращук, Н.І. Петровська // Хімія, хімічна технологія і екологія: Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2010. — № 22. — С. 114–120.

Розширний дрібнозернистий бетон для ремонту магістральних трубопроводів високого тиску / Л.Я. Паращук, Я.Б. Якимечко, Б.С. Білобран [таін.] // Теорія та практика будівництва: вісник НУ «Львівська політехніка». —2010. — № 664. — С. 144–150.

Фазовий склад продуктів гідратації розширних цементів здодатками негашеного вапна / Л.Я. Паращук, Я.Б. Якимечко, В.В. Кочубей //Вопросы химии и химической технологии. — 2011.— № 2. — С. 124¬—127.

Parashchuk L. The use of granulated modified lime forexpansive cement with high-energy self-tension / L. Parashchuk, V. Kochubei, Y.Yakymechko // Cemistry &Chemical Technology. — 2011. — V.5. — Р. 341–345.

Особливості отримання високоактивного гідратного вапна для силікатних фарб / Я. Б. Якимечко, О. С. Хіта, А. І. Шепінько [та ін.] //Хімія,технологія речовин та їх застосування: вісник НУ «Львівська політехніка». —2011. — № 700. — С. 324–329.

Кінетичні параметри гідратації СаО в розчинах електролітів /Я.Б. Якимечко, В.А. Волошинець // Технології та дизайн: електронне фаховевидання. — 2012. — № 1 (2). — 11 с. — Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_1/2012-1.html.

Вапняно-гіпсові в’яжучі з покращеними експлуатаційними характеристиками / Я.Б. Якимечко, М.А. Саницький // Будівельні матеріали та вироби. — 2012. — № 5 (76). — С. 4–8.

Пат. 10674А Україна, МКВ СО 4 В 28/22. Звʼязне / Н.О. Ференц, Я.Б. Якимечко. — № заявки 94062492; заявл.21.06.1994; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. — 4 с. (Розроблено оптимальні склади композиційних гідравлічних вʼяжучих).

Пат. 2041864 Российская Федерация, МКИ С 04 В 28/10. Вяжущее/ Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц. — № заявки 5064552/05; заявл. 07.07.1992; опубл.20.08.1995, Бюл. № 23. — 3 с. (Досліджено фазовий склад вапняних вʼяжучих).

Пат. 15794 Україна, МКВ С 04 В 28/22. Вʼяжуче / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц. — № заявки 93005756; заявл.30.06.1993; опубл. 30.06.1997, Бюл. № 3. — 3 с. (Обгрунтовано доцільність використання фосфогіпсу).

Пат. 38190А Україна, МКВ F 16 L 55/175, C 04 B 28/04, C 04 B28/22. Спосіб ремонту магістрального газопроводу / М.М. Драгомирецький, Б.С.Петровський, Я.Б. Якимечко. — № заявки 2000063271; заявл. 11.09.1991; опубл.15.05.1996, Бюл. № 4. — 4 с. (Розроблено методику випробувань зусилля розширення композицій з добавками негашеного вапна).

PCT WO 2006/121419. Cellular concrete / T.M. Rymar, O.P.Loboyko, Y.B. Yakymechko. — № PCT/UA2006/000012; заявл. 17.03.2005; опубл.13.05.2006. (Підібрано добавки — активатори спучування).

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: sylikat@lp.edu.ua