Яворська Надія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яворська Надія Петрівна
Яворська Надія Петрівна.jpg
доцент
Громадянство Україна
Alma mater Український державний лісотехнічний університет, Тернопільська академія народного господарства.
Спеціальність «Облік і аудит»
Науковий ступінь к.е.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів, інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола , Національний університет «Львівська політехніка».

Яворська Надія Петрівна — доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національного університету «Львівська політехніка», інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

ОСВІТА

Спеціальність – спеціаліст – «Облік і аудит», 2003 р.; магістр «Управління персоналом і економіка праці і », 2005 р.

- Аспірантура:

2010 – 2011 рр. – аспірант кафедри фінансів Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола;

2011 – 2012 рр. – аспірант кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

2012 – 2013 рр. – аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету

«Львівська політехніка».

- Кандидатська дисертація: «Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва», спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

- Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – Римар Микола Васильович.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2003 – 2004 рр. – викладач факультету «Економіки і менеджменту» коледжу «Західноукраїнський колегіум».

2004 – 2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Дон ДАУ.

2005 – 2007 рр. – асистент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

2007 – 2011 рр. – асистент кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

З 2013 року старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка». – 2013 – 2014 рр. старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

З 2014 року доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Курси, які викладає:

  • «Статистика»
  • «Статистичні методи управління якістю продукції і праці»
  • «Економіка підприємства»
  • «Інформаційні системи і технології в економіці природокористування і природоохоронній діяльності»
  • «Економіка землекористування в контексті сталого розвитку»
  • «Управління екологічними проектами»

Здійснює керівництво дипломними роботами та науково-дослідною роботою студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – еколого-інноваційний розвиток промисловості України; трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів; розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

Основні публікації

Опубліковано понад 40 наукових праць (в тому числі 4 колективні монографії, 1 підручник, 3 навчальний посібники, 15 статей у фахових наукових виданнях, 1 стаття у виданнях іноземних держав, 5 патентів на корисну модель) та 20 навчально-методичних праць.

Серед них:

1. Яворська Н.П. Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку : колективна монографія. / відп. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К. : НДЕІ, 2012. – С. 254–258.

2. Яворська Н.П. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : колективна монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 109–122.

3. Яворська Н.П. Економіка природокористування : Навчальний посібник / [C.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар, Н.П. Яворська] . – Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2014. – 316 с.

4. Яворская Н.П. Разработка системы показателей оценки эколого-инновационного развития деревообрабатывающего производства / Н.П. Яворская // Современный научный вестник (Серия “Экономические науки”) : научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2013. – Выпуск 3(142). –– С. 92 – 99

5. Яворська Н.П. Еколого-інноваційний розвиток деревообробних виробництв України/ Н.П. Яворська / Трансформаційні зміни в соціально-економічних системах: виклики часу : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (7 травня 2014 р., м. Львів). – Львів : “Ліана-М”, 2014. – С. 110–114 (201 с).

6. Яворська Н.П. Екологічні інновації як основа забезпечення сталого розвитку/ Н.П. Яворська / Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів 3-го міжнародного конгресу (17 – 19 вересня 2014 р., м. Львів). – Львів : ТзОВ “ЗУКЦ”, 2014. – С. 151 (176 с).

7. Еколого-інноваційний розиток підприємництва: теорія та галузева специфіка : монографія / М.В. Римар, Н.П. Яворська, Р.С. Филипів. – Львів : ЗУКЦ, 2016. -212 с.

8. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні аспекти: навч. посібник / С.В. Князь, Н.П. Яворська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 104 с.