Юринець Оксана Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юринець Оксана Василівна
Yurynets3.jpg
Науковий ступінь К.е.н.
Вчене звання ДоцентПосада

Професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності (за сумісництвом)


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра, 2001 р.


Професійна діяльність у ВНЗ

2017 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012–2014 – голова Ради молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка», член Ради молодих вчених України

2009–2010 – заступник завідувача кафедри менеджменту організацій з наукової роботи

2005 – 2017 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент та доцент кафедри менеджменту організацій

2005 – дострокове завершення навчання в аспірантурі


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Формування конкурентної стратегії підприємства» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами), 2006 р.


Нагороди

 • Відзнака Національного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької за підтримку розвитку театру, 2017 р.
 • Грамоти Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", 2017 р., 2016 р., 2015 р., 2014 р., 2013 р.
 • Відзнака Штабу Збройних Сил України за підтримку проекту волонтерського потягу «Труханівська Січ», 2017 р.
 • «Найкращий платник податків Пустомитівського району», 2010 р.
 • Почесна грамота Національного університету «Львівська політехніка», 2008 р.
 • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, 2008 р.
 • «Найкращий роботодавець серед фізичних осіб-приватних підприємців жінок» Пустомитівського району Львівської області, 2007 р. (у 2005 р. започаткувала власну інноваційну, дружню до довкілля справу з виробництва полімерпіщаної черепиці)
 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Організація біржової діяльності: 1001 тест: збірник тестових завдань: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 c.
 • Організація біржової діяльності: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 240 с.
 • Захарчин Г.М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: [навч. посібн.] / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. – Київ, «Знання», 2011. – 254 с.


Монографії

 • Теоретичні та прикладні засади формування конкурентної стратегії підприємства: [монографія] / О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, О.Я. Том’юк. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 250 с.
 • Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: [монографія] / Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова та ін.; за наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 352 с.
 • Рейтингування діяльності промислових підприємств: теоретичні та методичні положення: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Юринець, Ю.Л. Чиркова. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2013. – 272 с.
 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, О.В. Юринець [та ін.]; За ред. д-ра. екон. наук, проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2013. – 428 с.


Наукові статті

 • Юринець О.В. Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції України / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, О.Г. Мельник // Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – C. 45-49.
 • Юринець О.В. Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств / О.Г. Мельник, О.В. Юринець, М.Є. Адамів // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 3 (25). – C. 113-123.
 • Юринець О.В. Особливості та технологія внутрішнього бенчмаркінгу на підприємстві / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №2. – С. 64-73.
 • Юринець О.В. Тенденції та перспективи розвитку автомобілебудівної галузі України в післякризовий період / О.В. Юринець, О.Я. Том’юк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2013. – № 754. – С.99-105.
 • Юринець О.В. Сучасний стан і концептуальні напрями розвитку туристичної галузі у Львівській області / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наукових праць НАН України ІРД. – Львів: Вид-во ІРД. – 2012. – Вип. 5 (97). – С.142-155.
 • Юринець О.В. Сучасні методи діагностики бізнес-середовища підприємства / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець // Збірник наукових праць «Молода наука». – 2011. – №16. – С. 364-369.
 • Юринець О.В. Організаційно-економічні механізми екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець, М.М. Федорів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2011. – № 698. – С. 156-163.
 • Юринець О.В. Сучасний стан і тенденції розвитку туристичного бізнесу у Львівській області / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення: [збірник наукових праць] / НАН України. ІРД. – Львів, 2010. – Випуск 3 (83). – С. 267-282.
 • Юринець О.В. Аналізування інноваційної діяльності підприємств цементної галузі України: становище і проблеми / О.В. Юринець, М.М. Федорів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2010. – №668. – С. 211-218.
 • Юринець О.В. Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджменту підприємств / А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець, А.В. Катаєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №1. – С. 102-107.
 • Юринець О.В. Мотивація людей епілептоїдного психотипу / М.Р. Леськів, О.В. Юринець // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2010. – №22 (ІІ). – С. 111-116.
 • Юринець О.В. Менеджмент якості – пріоритет забезпечення механізму конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, О.В. Юринець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Випуск 1. – С. 95-102.