Шевчук Роман Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шевчук Роман Володимирович
Shevchuk.jpg
к. ф.-м. наук
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність «статистика»
Галузь наукових інтересів Побудова аналітичними методами узагальнених дифузійних процесів. Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними параболічного типу
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук

Шевчук Роман Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

2010 — закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «статистика».

2014 — кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «теорія ймовірностей і математична статистика». Тема дисертації: Дифузійні процеси і нелокальні задачі для параболічних рівнянь [Текст] : дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Шевчук Роман Володимирович; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2014. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 129-136.

З 2014 по 2018 р. працював на посаді викладача кафедри статистики і вищої математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Працює у «Львівській політехніці» з 2019 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси:

 • математичний аналіз;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика.

Наукові інтереси

 • Побудова аналітичними методами узагальнених дифузійних процесів;
 • Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними параболічного типу.

Основні публікації

Монографії:

 • T. Błaszczyk, J. Siedlecki, M. Ciesielski, J. Čapek, M. Ibl, T. Derda, K. Freus, S. Freus, A. Idziak-Jabłońska, B. Kopytko, R. Schevchuk, Z. Pozorski, M. Scherer, D. Smorawa, M. Kubanek, K. Sokół, W. Steingartner, V. Novitzká, J. Winczek. Selected topics in contemporary mathematical modeling. – Częstochowa, Poland: Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 2017. – 213 p.

Наукові статті:

 1. Shevchuk R.V. Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary // Theory of Stochastic Processes. – 2011. – Vol. 17 (33), No 1. – P. 119–129.
 2. Шевчук Р.В. Неоднорідні дифузійні процеси на півпрямій, породжені твірним диференціальним оператором з крайовою умовою Феллера-Вентцеля // Математичний вісник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 243–257.
 3. Копитко Б.І., Шевчук Р.В. Модель процесу неоднорідної дифузії на півпрямій із загальною крайовою умовою Феллера-Вентцеля // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 88–99.
 4. Kopytko B.I., Shevchuk R.V. On pasting together two inhomogeneous diffusion processes on a line with the general Feller-Wentzell conjugation condition // Theory of Stochastic Processes. – 2011. – Vol. 17 (33), No 2. – P. 55–70.
 5. Shevchuk R.V. Pasting of two one-dimensional diffusion processes // Annales Mathematicae et Informaticae. – 2012. – Vol. 39. – P. 225–239.
 6. Kopytko B.I., Shevchuk R.V. Diffusions in one-dimensional bounded domains with reflection, absorption and jumps at the boundary and at some interior point // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2013. – Vol. 12, No 1. – P. 55–68.
 7. Копитко Б.І., Шевчук Р.В. Одновимірні процеси дифузії в обмежених областях з крайовими умовами та умовою спряження типу Феллера-Вентцеля // Буковинський математичний журнал. – 2013. – Т.1, №1-2. – C. 77-85.
 8. Kopytko B.I., Shevchuk R.V. One-dimensional diffusions in bounded domains with a possible jump-like exit from a sticky boundary // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2014. – Vol. 13, No 3. – P. 101–114.
 9. Kopytko B.I., Shevchuk R.V. On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes // Theory of Stochastic Processes. – 2016. – Vol. 21 (37), No 1. – P. 31–44.
 10. Kopytko B.I., Shevchuk R.V. One-dimensional diffusion processes in half-bounded domains with reflection and a possible jump-like exit from a moving boundary // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2016. – Vol. 15, No 4. – P. 71-82.
 11. Копитко Б.І., Шевчук Р.В. Про двопараметричну напівгрупу Феллера з нелокальною умовою // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2017. – С. 133-147.
 12. Kopytko B.I., Shevchuk R.V. On Feller semigroup generated by solution of nonlocal parabolic conjugation problem // Carpathian Math. Publ. – 2018. – Vol. 10, No 2. – P. 333-345.

Навчальні посібники:

 • Осипчук М.М., Шевчук Р.В. Математична статистика: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Голіней, 2019. – 80 c.
 • Осипчук М.М., Шевчук Р.В. Теорія ймовірностей і математична статистика: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Голіней, 2019. – 170 c.


Методичні розробки:

 • Ільків В.С., Сало Т.М., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Симотюк М.М., Шевчук Р.В., Млинко О.І., Волянська І.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів комп’ютерних спеціальностей. – Львів: Растр-7, 2019. – 78 с. Реєстраційний номер 8928 від 08.10.2019.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Вища математика, ч.2» для студентів спеціальності «Екологія» // Укл.: Ільків В.С., Сало Т.М., Шевчук Р.В., Волянська І.І. – http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=819 – E41-143-303/2019 від 05.07.2019 р.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40