Шевчук Василь Устинович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шевчук Василь Устинович
Shevchuk vu.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 13 липня 1928 року
Місце народження с. Мізяків, сучасний Калинівський район, Вінницька обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1952 р.
Спеціальність «Технологія переробки нафти та газу»
Галузь наукових інтересів Працює над створенням нових термічних і каталітичних процесів перероблення вуглеводневої сировини.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1974 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1977 р.
Відомий у зв’язку з Розроблений новий процес одержання ацетилену з природного газу реалізовано в промисловому масштабі
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України» , медаль «За трудовую доблесть» , орден Жовтневої революції , медаль «Ветеран труда»

Шевчук Василь Устинович — доктор технічних наук, професор Кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національного університету«Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій, академік Української нафтогазової академії, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Загальна інформація

Дата народження: 13 липня 1928 року, Мізяків, сучасний Калинівський район, Вінницька обл.

Освіта

1935–1944 — учень Мізяківської школи, 1944–1947 — учень Калинівської школи № 1.

1947–1952 — студент нафтового факультету Львівського політехнічного інституту, одержав диплом з відзнакою за спеціальністю «Технологія переробки нафти та газу».

Упродовж 1952–1955 років — аспірант Львівського політехнічного інституту

Кандидат технічних наук за спеціальністю «Хімія нафти» (1958).

Доктор технічних наук, тема дисертації: «Вивчення закономірностей процесу неповного горіння природного газу з киснем і розробка одержання ацетилену» (1974).

У 1977 р. присвоєно вчене звання професора.

1993 року обраний академіком Української нафтогазової Академії.

Професійна діяльність

У 1955–1956 роках працював асистентом кафедри «Технологія переробки нафти та газу».

З 1956 до 1978 року — заступник директора з наукової роботи Бориславського філіалу науково-дослідного інституту хімічної промисловості.

1978–1984 — завідувач кафедри аналітичної хімії, а 1984–1994 — завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Львівського політехнічного інституту.

З 1997 року працював у ВАТ «Галол» (Дрогобич).

Нагороди та відзнаки

150px-Medal For Labour Valour Current.jpg медаль «За трудовую доблесть» (1966 р.)

150px-Order of the October Revolution rus.jpg орден Жовтневої революції (1972 р.)

Pic 304.png медаль «Ветеран труда» (1988 р.)

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України» (1989 р.).

Наукові інтереси

Працює над створенням нових термічних і каталітичних процесів перероблення вуглеводневої сировини.

Розроблений новий процес одержання ацетилену з природного газу реалізовано в промисловому масштабі на 5 заводах колишнього СРСР, продано ліцензію в Румунію.

Педагогічна діяльність

Під його керівництвом захищено 19 кандидатських дисертацій.

Вибрані публікації

Автор понад 300 наукових праць, 67 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами і патентами, в тому числі і патентами зарубіжних країн.

  1. Спосіб одержання ароматичних вуглеводнів/ Номер патенту: 93523 | Автори: Мацяк Олександра Михайлівна, Баб’як Людмила Володимирівна, Шевчук Василь Устинович | Опубліковано: 10.10.2014 | МПК: C10G 5/00
  2. Висококремнеземистий каталізатор ароматизації/ Номер патенту: 81273 | Автори: Баб’як Людмила Володимирівна, Шевчук Василь Устинович, Мацяк Олександра Михайлівна| Опубліковано: 25.06.2013 | МПК: C10G 45/54
  3. Одержання ароматичних вуглеводнів з алкенів нафтозаводських газів в реакторі зі стаціонарним шаром висококремнеземистого цеолітвмісного каталізатора / Л. В. Баб’як, О. М. Мацяк, В. У. Шевчук // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 49-50.
  4. Оптимізація процесу горіння природного газу з нагрітим повітрям в реакторі одержання технічного вуглецю / А. М. Балдіс, В. У. Шевчук // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 186-188.
  5. C2-C4 alkenes conversion over ZVM+2% Zn high-silica zeolite catalyst at high volumetric flow rates / L. Babyak, O. Matsyak, V. Shevchuk, T. P. Bao, T. T. Duc // Chemistry and Chemical Technology. — 2009. — Vol. 3, № 4. — P. 305-307. — Bibliogr.: 13 titles.
  6. Одержання ароматичних вуглеводнів каталітичним перетворенням різних видів вуглеводневої сировини на висококремнеземистих цеолітах / О.М. Мацяк, С.С. Абаджев, Л.В. Баб’як, М.М. Братичак, В.У. Шевчук // Нафта України. — 2003. — № 5. — C. 31-37.
  7. Одержання етиленових газів з природнього газу, який містить гомологи метану / М. Шевців, В.У. Шевчук // 61 Студент. наук.-техн. конф. : Тези доп., 4-5 листоп. 2003, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2003. — С. 9. — Бібліогр.: 2 назви.
  8. Оптимизация условий получения ароматических углеводородов из попутного нефтяного газа / А.М. Мацяк, Л.В. Бабяк, В.У. Шевчук, С.С. Абаджев // Химия нефти и газа : Материалы V Междунар. конф., Томск, 22-26 сент. 2003 г. — Томск, 2003, — С. 433-434. — Библиогр.: 4 назв.
  9. Получение ароматических углеводородов и высокооктановых компонентов бензинов каталитической конверсией нефтезаводских газов / Л.В. Бабяк, В.У. Шевчук, А.М. Мацяк, С.С. Абаджев // Химия нефти и газа : Материалы V Междунар. конф., Томск, 22-26 сент. 2003 г. — Томск, 2003, — С. 435-436. — Библиогр.: 6 назв.
  10. Термодинамічні закономірності утворення аренів із вуглеводневих газів / С.С. Абаджев, Л.В. Баб’як, О.М. Мацяк, В.У. Шевчук // Катализ и нефтехимия. — 2003. — № 12. — С. 49-51. — Бібліогр.: 10 назв.

Посилання

Шевчук Василь Устинович

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн.305

Номер(и) телефону: +38 (032)258-27-13; +38 (032) 258-21-66